Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xinbo Gao

A Circular-Structured Representation for Visual Emotion Distribution Learning


Jun 28, 2021
Jingyuan Yang, Jie Li, Leida Li, Xiumei Wang, Xinbo Gao

* accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving White-box Robustness of Pre-processing Defenses via Joint Adversarial Training


Jun 10, 2021
Dawei Zhou, Nannan Wang, Xinbo Gao, Bo Han, Jun Yu, Xiaoyu Wang, Tongliang Liu


  Access Paper or Ask Questions

Towards Defending against Adversarial Examples via Attack-Invariant Features


Jun 09, 2021
Dawei Zhou, Tongliang Liu, Bo Han, Nannan Wang, Chunlei Peng, Xinbo Gao


  Access Paper or Ask Questions

Real-Time Video Super-Resolution on Smartphones with Deep Learning, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Andres Romero, Heewon Kim, Radu Timofte, Chiu Man Ho, Zibo Meng, Kyoung Mu Lee, Yuxiang Chen, Yutong Wang, Zeyu Long, Chenhao Wang, Yifei Chen, Boshen Xu, Shuhang Gu, Lixin Duan, Wen Li, Wang Bofei, Zhang Diankai, Zheng Chengjian, Liu Shaoli, Gao Si, Zhang Xiaofeng, Lu Kaidi, Xu Tianyu, Zheng Hui, Xinbo Gao, Xiumei Wang, Jiaming Guo, Xueyi Zhou, Hao Jia, Youliang Yan

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2105.07825. substantial text overlap with arXiv:2105.08629, arXiv:2105.07809, arXiv:2105.08630 

  Access Paper or Ask Questions

Removing Adversarial Noise in Class Activation Feature Space


Apr 19, 2021
Dawei Zhou, Nannan Wang, Chunlei Peng, Xinbo Gao, Xiaoyu Wang, Jun Yu, Tongliang Liu


  Access Paper or Ask Questions

Drafting and Revision: Laplacian Pyramid Network for Fast High-Quality Artistic Style Transfer


Apr 18, 2021
Tianwei Lin, Zhuoqi Ma, Fu Li, Dongliang He, Xin Li, Errui Ding, Nannan Wang, Jie Li, Xinbo Gao

* Accepted by CVPR 2021. Codes will be released soon on https://github.com/PaddlePaddle/PaddleGAN/ 

  Access Paper or Ask Questions

Transitive Learning: Exploring the Transitivity of Degradations for Blind Super-Resolution


Mar 29, 2021
Yuanfei Huang, Jie Li, Yanting Hu, Xinbo Gao, Wen Lu


  Access Paper or Ask Questions

TSGCNet: Discriminative Geometric Feature Learning with Two-Stream GraphConvolutional Network for 3D Dental Model Segmentation


Dec 26, 2020
Lingming Zhang, Yue Zhao, Deyu Meng, Zhiming Cui, Chenqiang Gao, Xinbo Gao, Chunfeng Lian, Dinggang Shen

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

D-Unet: A Dual-encoder U-Net for Image Splicing Forgery Detection and Localization


Dec 03, 2020
Xiuli Bi, Yanbin Liu, Bin Xiao, Weisheng Li, Chi-Man Pun, Guoyin Wang, Xinbo Gao

* 13 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

LRA: an accelerated rough set framework based on local redundancy of attribute for feature selection


Oct 31, 2020
Shuyin Xia, Wenhua Li, Guoyin Wang, Xinbo Gao, Changqing Zhang, Elisabeth Giem


  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Detail-Fidelity Attention Network for Single Image Super-Resolution


Sep 28, 2020
Yuanfei Huang, Jie Li, Xinbo Gao, Yanting Hu, Wen Lu

* 14 pages, submitted to IEEE Transactions, codes are available at https://github.com/YuanfeiHuang/DeFiAN 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Person Re-Identification through Contextual Mutual Boosting


Sep 16, 2020
Zhikang Wang, Lihuo He, Xinbo Gao, Jane Shen

* 8 pages, 4 figures, conference 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

Tasks Integrated Networks: Joint Detection and Retrieval for Image Search


Sep 03, 2020
Lei Zhang, Zhenwei He, Yi Yang, Liang Wang, Xinbo Gao

* To appear in IEEE TPAMI, 18 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Temporal Action Localization with Segment-Level Labels


Jul 03, 2020
Xinpeng Ding, Nannan Wang, Xinbo Gao, Jie Li, Xiaoyu Wang, Tongliang Liu

* 18 pages,7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Boundary-aware Context Encoding Networks for Error Map Prediction


Jun 25, 2020
Zhenxi Zhang, Chunna Tian, Jie Li, Zhusi Zhong, Zhicheng Jiao, Xinbo Gao


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Margin based Decorrelation Learning for Heterogeneous Face Recognition


May 25, 2020
Bing Cao, Nannan Wang, Xinbo Gao, Jie Li, Zhifeng Li

* IJCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results


May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Facial Attribute Capsules for Noise Face Super Resolution


Feb 16, 2020
Jingwei Xin, Nannan Wang, Xinrui Jiang, Jie Li, Xinbo Gao, Zhifeng Li

* To appear in AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Video Face Super-Resolution with Motion-Adaptive Feedback Cell


Feb 15, 2020
Jingwei Xin, Nannan Wang, Jie Li, Xinbo Gao, Zhifeng Li

* To appear in AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Asynchronous Tracking-by-Detection on Adaptive Time Surfaces for Event-based Object Tracking


Feb 13, 2020
Haosheng Chen, Qiangqiang Wu, Yanjie Liang, Xinbo Gao, Hanzi Wang

* Proceedings of the 27th ACM International Conference on Multimedia (MM '19). 2019, Nice, France. ACM, New York, NY, USA 
* 9 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Image Fine-grained Inpainting


Feb 07, 2020
Zheng Hui, Jie Li, Xiumei Wang, Xinbo Gao


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2019 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results


Nov 19, 2019
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte, Manuel Fritsche, Shuhang Gu, Kuldeep Purohit, Praveen Kandula, Maitreya Suin, A N Rajagopalan, Nam Hyung Joon, Yu Seung Won, Guisik Kim, Dokyeong Kwon, Chih-Chung Hsu, Chia-Hsiang Lin, Yuanfei Huang, Xiaopeng Sun, Wen Lu, Jie Li, Xinbo Gao, Sefi Bell-Kligler


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2019 Challenge on Constrained Super-Resolution: Methods and Results


Nov 04, 2019
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Zheng Hui, Xiumei Wang, Xinbo Gao, Dongliang Xiong, Shuai Liu, Ruipeng Gang, Nan Nan, Chenghua Li, Xueyi Zou, Ning Kang, Zhan Wang, Hang Xu, Chaofeng Wang, Zheng Li, Linlin Wang, Jun Shi, Wenyu Sun, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Yazhe Niu, Peijin Zhuo, Xiangzhen Kong, Long Sun, Wenhao Wang


  Access Paper or Ask Questions

Lightweight Image Super-Resolution with Information Multi-distillation Network


Sep 26, 2019
Zheng Hui, Xinbo Gao, Yunchu Yang, Xiumei Wang

* To be appear in ACM Multimedia 2019, https://github.com/Zheng222/IMDN 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Perception-Oriented Network for Single Image Super-Resolution


Jul 24, 2019
Zheng Hui, Jie Li, Xinbo Gao, Xiumei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Reconstructing Perceived Images from Brain Activity by Visually-guided Cognitive Representation and Adversarial Learning


Jun 27, 2019
Ziqi Ren, Jie Li, Xuetong Xue, Xin Li, Fan Yang, Zhicheng Jiao, Xinbo Gao

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1704.07575 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions