Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Maximum Likelihood Training for Score-Based Diffusion ODEs by High-Order Denoising Score MatchingCheng Lu , Kaiwen Zheng , Fan Bao , Jianfei Chen , Chongxuan Li , Jun Zhu

* Accepted in ICML 2022 

   Access Paper or Ask Questions

DPM-Solver: A Fast ODE Solver for Diffusion Probabilistic Model Sampling in Around 10 StepsCheng Lu , Yuhao Zhou , Fan Bao , Jianfei Chen , Chongxuan Li , Jun Zhu


   Access Paper or Ask Questions

Situational Perception Guided Image MattingBo Xu , Jiake Xie , Han Huang , Ziwen Li , Cheng Lu , Yong Tang , Yandong Guo

* 14 pages, 8 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Safe Self-Refinement for Transformer-based Domain AdaptationTao Sun , Cheng Lu , Tianshuo Zhang , Haibin Ling

* To appear in CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

WSSS4LUAD: Grand Challenge on Weakly-supervised Tissue Semantic Segmentation for Lung AdenocarcinomaChu Han , Xipeng Pan , Lixu Yan , Huan Lin , Bingbing Li , Su Yao , Shanshan Lv , Zhenwei Shi , Jinhai Mai , Jiatai Lin , Bingchao Zhao , Zeyan Xu , Zhizhen Wang , Yumeng Wang , Yuan Zhang , Huihui Wang , Chao Zhu , Chunhui Lin , Lijian Mao , Min Wu , Luwen Duan , Jingsong Zhu , Dong Hu , Zijie Fang , Yang Chen , Yongbing Zhang , Yi Li , Yiwen Zou , Yiduo Yu , Xiaomeng Li , Haiming Li , Yanfen Cui , Guoqiang Han , Yan Xu , Jun Xu , Huihua Yang , Chunming Li , Zhenbing Liu , Cheng Lu , Xin Chen , Changhong Liang , Qingling Zhang , Zaiyi Liu


   Access Paper or Ask Questions

Semantic Distillation Guided Salient Object DetectionBo Xu , Guanze Liu , Han Huang , Cheng Lu , Yandong Guo

* 14 pages, 10 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Shuffle Augmentation of Features from Unlabeled Data for Unsupervised Domain AdaptationChangwei Xu , Jianfei Yang , Haoran Tang , Han Zou , Cheng Lu , Tianshuo Zhang

* 17 pages, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Deep Two-Stream Video Inference for Human Body Pose and Shape EstimationZiwen Li , Bo Xu , Han Huang , Cheng Lu , Yandong Guo

* Accepted by WACV2022 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>