Alert button
Picture for Chen Gong

Chen Gong

Alert button

Large Language Models as an Indirect Reasoner: Contrapositive and Contradiction for Automated Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Yanfang Zhang, Yiliu Sun, Yibing Zhan, Dapeng Tao, Dacheng Tao, Chen Gong

Viaarxiv icon

Controllable Dense Captioner with Multimodal Embedding Bridging

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 01, 2024
Yuzhong Zhao, Yue Liu, Zonghao Guo, Weijia Wu, Chen Gong, Fang Wan, Qixiang Ye

Viaarxiv icon

Direct Distillation between Different Domains

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 12, 2024
Jialiang Tang, Shuo Chen, Gang Niu, Hongyuan Zhu, Joey Tianyi Zhou, Chen Gong, Masashi Sugiyama

Viaarxiv icon

Mutual Information as Intrinsic Reward of Reinforcement Learning Agents for On-demand Ride Pooling

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 07, 2024
Xianjie Zhang, Jiahao Sun, Chen Gong, Kai Wang, Yifei Cao, Hao Chen, Hao Chen, Yu Liu

Viaarxiv icon

Dual-scale Enhanced and Cross-generative Consistency Learning for Semi-supervised Polyp Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 26, 2023
Yunqi Gu, Tao Zhou, Yizhe Zhang, Yi Zhou, Kelei He, Chen Gong, Huazhu Fu

Viaarxiv icon

SHaRPose: Sparse High-Resolution Representation for Human Pose Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 17, 2023
Xiaoqi An, Lin Zhao, Chen Gong, Nannan Wang, Di Wang, Jian Yang

Viaarxiv icon

SpliceMix: A Cross-scale and Semantic Blending Augmentation Strategy for Multi-label Image Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 26, 2023
Lei Wang, Yibing Zhan, Leilei Ma, Dapeng Tao, Liang Ding, Chen Gong

Viaarxiv icon

Winning Prize Comes from Losing Tickets: Improve Invariant Learning by Exploring Variant Parameters for Out-of-Distribution Generalization

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 25, 2023
Zhuo Huang, Muyang Li, Li Shen, Jun Yu, Chen Gong, Bo Han, Tongliang Liu

Figure 1 for Winning Prize Comes from Losing Tickets: Improve Invariant Learning by Exploring Variant Parameters for Out-of-Distribution Generalization
Figure 2 for Winning Prize Comes from Losing Tickets: Improve Invariant Learning by Exploring Variant Parameters for Out-of-Distribution Generalization
Figure 3 for Winning Prize Comes from Losing Tickets: Improve Invariant Learning by Exploring Variant Parameters for Out-of-Distribution Generalization
Figure 4 for Winning Prize Comes from Losing Tickets: Improve Invariant Learning by Exploring Variant Parameters for Out-of-Distribution Generalization
Viaarxiv icon

Keep Various Trajectories: Promoting Exploration of Ensemble Policies in Continuous Control

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 17, 2023
Chao Li, Chen Gong, Qiang He, Xinwen Hou

Viaarxiv icon