Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
SCNet: A Neural Network for Automated Side-Channel Attack

Aug 02, 2020
Guanlin Li, Chang Liu, Han Yu, Yanhong Fan, Libang Zhang, Zongyue Wang, Meiqin Wang


  Access Model/Code and Paper
Learning to Match Distributions for Domain Adaptation

Jul 27, 2020
Chaohui Yu, Jindong Wang, Chang Liu, Tao Qin, Renjun Xu, Wenjie Feng, Yiqiang Chen, Tie-Yan Liu

* Preprint. 20 Pages. Code available at https://github.com/jindongwang/transferlearning/tree/master/code/deep/Learning-to-Match 

  Access Model/Code and Paper
Progressive Cluster Purification for Unsupervised Feature Learning

Jul 15, 2020
Yifei Zhang, Chang Liu, Yu Zhou, Wei Wang, Weiping Wang, Qixiang Ye

* 8 pages, 5 figures 

  Access Model/Code and Paper
Modeling Lost Information in Lossy Image Compression

Jul 08, 2020
Yaolong Wang, Mingqing Xiao, Chang Liu, Shuxin Zheng, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper
Discretization-Aware Architecture Search

Jul 07, 2020
Yunjie Tian, Chang Liu, Lingxi Xie, Jianbin Jiao, Qixiang Ye

* 14 pages, 7 figures 

  Access Model/Code and Paper
Rethinking Privacy Preserving Deep Learning: How to Evaluate and Thwart Privacy Attacks

Jun 23, 2020
Lixin Fan, Kam Woh Ng, Ce Ju, Tianyu Zhang, Chang Liu, Chee Seng Chan, Qiang Yang

* under review, 36 pages (updated Eq. 3 and Fig. 8) 

  Access Model/Code and Paper
Machine Learning in Heliophysics and Space Weather Forecasting: A White Paper of Findings and Recommendations

Jun 22, 2020
Gelu Nita, Manolis Georgoulis, Irina Kitiashvili, Viacheslav Sadykov, Enrico Camporeale, Alexander Kosovichev, Haimin Wang, Vincent Oria, Jason Wang, Rafal Angryk, Berkay Aydin, Azim Ahmadzadeh, Xiaoli Bai, Timothy Bastian, Soukaina Filali Boubrahimi, Bin Chen, Alisdair Davey, Sheldon Fereira, Gregory Fleishman, Dale Gary, Andrew Gerrard, Gregory Hellbourg, Katherine Herbert, Jack Ireland, Egor Illarionov, Natsuha Kuroda, Qin Li, Chang Liu, Yuexin Liu, Hyomin Kim, Dustin Kempton, Ruizhe Ma, Petrus Martens, Ryan McGranaghan, Edward Semones, John Stefan, Andrey Stejko, Yaireska Collado-Vega, Meiqi Wang, Yan Xu, Sijie Yu

* Workshop Report 

  Access Model/Code and Paper
Video Playback Rate Perception for Self-supervisedSpatio-Temporal Representation Learning

Jun 20, 2020
Yuan Yao, Chang Liu, Dezhao Luo, Yu Zhou, Qixiang Ye

* CVPR 2020 

  Access Model/Code and Paper
LRNNet: A Light-Weighted Network with Efficient Reduced Non-Local Operation for Real-Time Semantic Segmentation

Jun 04, 2020
Weihao Jiang, Zhaozhi Xie, Yaoyi Li, Chang Liu, Hongtao Lu

* To appear in icme2020workshop(MMC) 

  Access Model/Code and Paper
Towards Fine-grained Human Pose Transfer with Detail Replenishing Network

May 26, 2020
Lingbo Yang, Pan Wang, Chang Liu, Zhanning Gao, Peiran Ren, Xinfeng Zhang, Shanshe Wang, Siwei Ma, Xiansheng Hua, Wen Gao

* IEEE TIP submission 

  Access Model/Code and Paper
HyperSTAR: Task-Aware Hyperparameters for Deep Networks

May 21, 2020
Gaurav Mittal, Chang Liu, Nikolaos Karianakis, Victor Fragoso, Mei Chen, Yun Fu

* Published at CVPR 2020 (Oral) 

  Access Model/Code and Paper
Cross-Lingual Low-Resource Set-to-Description Retrieval for Global E-Commerce

May 17, 2020
Juntao Li, Chang Liu, Jian Wang, Lidong Bing, Hongsong Li, Xiaozhong Liu, Dongyan Zhao, Rui Yan

* AAAI 2020 

  Access Model/Code and Paper
Invertible Image Rescaling

May 12, 2020
Mingqing Xiao, Shuxin Zheng, Chang Liu, Yaolong Wang, Di He, Guolin Ke, Jiang Bian, Zhouchen Lin, Tie-Yan Liu


  Access Model/Code and Paper
HiFaceGAN: Face Renovation via Collaborative Suppression and Replenishment

May 11, 2020
Lingbo Yang, Chang Liu, Pan Wang, Shanshe Wang, Peiran Ren, Siwei Ma, Wen Gao


  Access Model/Code and Paper
Enhancing Intrinsic Adversarial Robustness via Feature Pyramid Decoder

May 06, 2020
Guanlin Li, Shuya Ding, Jun Luo, Chang Liu

* CVPR 2020 

  Access Model/Code and Paper
Intention Propagation for Multi-agent Reinforcement Learning

Apr 19, 2020
Chao Qu, Hui Li, Chang Liu, Junwu Xiong, James Zhang, Wei Chu, Yuan Qi, Le Song


  Access Model/Code and Paper
Deep Relational Reasoning Graph Network for Arbitrary Shape Text Detection

Mar 17, 2020
Shi-Xue Zhang, Xiaobin Zhu, Jie-Bo Hou, Chang Liu, Chun Yang, Hongfa Wang, Xu-Cheng Yin

* 10 pages, 7 figures, Accepted by conference CVPR2020 

  Access Model/Code and Paper
Learning to Respond with Stickers: A Framework of Unifying Multi-Modality in Multi-Turn Dialog

Mar 10, 2020
Shen Gao, Xiuying Chen, Chang Liu, Li Liu, Dongyan Zhao, Rui Yan

* Accepted by The Web Conference 2020 (WWW 2020). Equal contribution from first two authors. Dataset and code are released at https://github.com/gsh199449/stickerchat 

  Access Model/Code and Paper
Mixed Reinforcement Learning with Additive Stochastic Uncertainty

Feb 28, 2020
Yao Mu, Shengbo Eben Li, Chang Liu, Qi Sun, Bingbing Nie, Bo Cheng, Baiyu Peng


  Access Model/Code and Paper
Predicting Coronal Mass Ejections Using SDO/HMI Vector Magnetic Data Products and Recurrent Neural Networks

Feb 22, 2020
Hao Liu, Chang Liu, Jason T. L. Wang, Haimin Wang

* The Astrophysical Journal, Volume 890, Number 1, 2020 
* 12 pages, 2 figures. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1905.07095 

  Access Model/Code and Paper
DWM: A Decomposable Winograd Method for Convolution Acceleration

Feb 03, 2020
Di Huang, Xishan Zhang, Rui Zhang, Tian Zhi, Deyuan He, Jiaming Guo, Chang Liu, Qi Guo, Zidong Du, Shaoli Liu, Tianshi Chen, Yunji Chen

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Model/Code and Paper
Video Cloze Procedure for Self-Supervised Spatio-Temporal Learning

Jan 02, 2020
Dezhao Luo, Chang Liu, Yu Zhou, Dongbao Yang, Can Ma, Qixiang Ye, Weiping Wang

* AAAI2020(Oral) 

  Access Model/Code and Paper
Recreation of the Periodic Table with an Unsupervised Machine Learning Algorithm

Dec 23, 2019
Minoru Kusaba, Chang Liu, Yukinori Koyama, Kiyoyuki Terakura, Ryo Yoshida

* 28 pages, 14 figures 

  Access Model/Code and Paper
RGB-D Individual Segmentation

Nov 11, 2019
Wenqiang Xu, Yanjun Fu, Yuchen Luo, Chang Liu, Cewu Lu

* We found some significant errors which could influence the correctness of this paper, and we still need more time to find our solutions 

  Access Model/Code and Paper
Adaptive Precision Training: Quantify Back Propagation in Neural Networks with Fixed-point Numbers

Nov 01, 2019
Xishan Zhang, Shaoli Liu, Rui Zhang, Chang Liu, Di Huang, Shiyi Zhou, Jiaming Guo, Yu Kang, Qi Guo, Zidong Du, Yunji Chen

* 12 pages,10 figures 

  Access Model/Code and Paper