Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianbo Shi

DSPoint: Dual-scale Point Cloud Recognition with High-frequency Fusion


Nov 19, 2021
Renrui Zhang, Ziyao Zeng, Ziyu Guo, Xinben Gao, Kexue Fu, Jianbo Shi


  Access Paper or Ask Questions

SoGCN: Second-Order Graph Convolutional Networks


Oct 14, 2021
Peihao Wang, Yuehao Wang, Hua Lin, Jianbo Shi

* 15 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Ego4D: Around the World in 3,000 Hours of Egocentric Video


Oct 13, 2021
Kristen Grauman, Andrew Westbury, Eugene Byrne, Zachary Chavis, Antonino Furnari, Rohit Girdhar, Jackson Hamburger, Hao Jiang, Miao Liu, Xingyu Liu, Miguel Martin, Tushar Nagarajan, Ilija Radosavovic, Santhosh Kumar Ramakrishnan, Fiona Ryan, Jayant Sharma, Michael Wray, Mengmeng Xu, Eric Zhongcong Xu, Chen Zhao, Siddhant Bansal, Dhruv Batra, Vincent Cartillier, Sean Crane, Tien Do, Morrie Doulaty, Akshay Erapalli, Christoph Feichtenhofer, Adriano Fragomeni, Qichen Fu, Christian Fuegen, Abrham Gebreselasie, Cristina Gonzalez, James Hillis, Xuhua Huang, Yifei Huang, Wenqi Jia, Weslie Khoo, Jachym Kolar, Satwik Kottur, Anurag Kumar, Federico Landini, Chao Li, Yanghao Li, Zhenqiang Li, Karttikeya Mangalam, Raghava Modhugu, Jonathan Munro, Tullie Murrell, Takumi Nishiyasu, Will Price, Paola Ruiz Puentes, Merey Ramazanova, Leda Sari, Kiran Somasundaram, Audrey Southerland, Yusuke Sugano, Ruijie Tao, Minh Vo, Yuchen Wang, Xindi Wu, Takuma Yagi, Yunyi Zhu, Pablo Arbelaez, David Crandall, Dima Damen, Giovanni Maria Farinella, Bernard Ghanem, Vamsi Krishna Ithapu, C. V. Jawahar, Hanbyul Joo, Kris Kitani, Haizhou Li, Richard Newcombe, Aude Oliva, Hyun Soo Park, James M. Rehg, Yoichi Sato, Jianbo Shi, Mike Zheng Shou, Antonio Torralba, Lorenzo Torresani, Mingfei Yan, Jitendra Malik


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Visual Recognition with Deep Neural Networks: A Survey on Recent Advances and New Directions


Sep 09, 2021
Yang Wu, Dingheng Wang, Xiaotong Lu, Fan Yang, Guoqi Li, Weisheng Dong, Jianbo Shi


  Access Paper or Ask Questions

Deep Ordinal Regression Forests


Aug 07, 2020
Haiping Zhu, Yuheng Zhang, Hongming Shan, Lingfu Che, Xiaoyang Xu, Junping Zhang, Jianbo Shi, Fei-Yue Wang


  Access Paper or Ask Questions

Nested Scale Editing for Conditional Image Synthesis


Jun 03, 2020
Lingzhi Zhang, Jiancong Wang, Yinshuang Xu, Jie Min, Tarmily Wen, James C. Gee, Jianbo Shi


  Access Paper or Ask Questions

Potential Field: Interpretable and Unified Representation for Trajectory Prediction


Nov 18, 2019
Shan Su, Cheng Peng, Jianbo Shi, Chiho Choi


  Access Paper or Ask Questions

SegSort: Segmentation by Discriminative Sorting of Segments


Oct 30, 2019
Jyh-Jing Hwang, Stella X. Yu, Jianbo Shi, Maxwell D. Collins, Tien-Ju Yang, Xiao Zhang, Liang-Chieh Chen

* In ICCV 2019. Webpage & Code: https://jyhjinghwang.github.io/projects/segsort.html 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Image Blending


Oct 25, 2019
Lingzhi Zhang, Tarmily Wen, Jianbo Shi


  Access Paper or Ask Questions

Multimodal Image Outpainting With Regularized Normalized Diversification


Oct 25, 2019
Lingzhi Zhang, Jiancong Wang, Jianbo Shi


  Access Paper or Ask Questions

Image-based marker tracking and registration for intraoperative 3D image-guided interventions using augmented reality


Aug 08, 2019
Andong Cao, Ali Dhanaliwala, Jianbo Shi, Terence Gade, Brian Park


  Access Paper or Ask Questions

Enhanced generative adversarial network for 3D brain MRI super-resolution


Jul 15, 2019
Jiancong Wang, Yuhua Chen, Yifan Wu, Jianbo Shi, James Gee


  Access Paper or Ask Questions

Neural Embedding for Physical Manipulations


Jul 13, 2019
Lingzhi Zhang, Andong Cao, Rui Li, Jianbo Shi


  Access Paper or Ask Questions

Learning Temporal Pose Estimation from Sparsely-Labeled Videos


Jun 06, 2019
Gedas Bertasius, Christoph Feichtenhofer, Du Tran, Jianbo Shi, Lorenzo Torresani

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1812.04172 

  Access Paper or Ask Questions

Normalized Diversification


Apr 10, 2019
Shaohui Liu, Xiao Zhang, Jianqiao Wangni, Jianbo Shi

* 12 pages, 9 figures, to appear in CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

FoveaBox: Beyond Anchor-based Object Detector


Apr 08, 2019
Tao Kong, Fuchun Sun, Huaping Liu, Yuning Jiang, Jianbo Shi

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Trajectory Normalized Gradients for Distributed Optimization


Jan 24, 2019
Jianqiao Wangni, Ke Li, Jianbo Shi, Jitendra Malik


  Access Paper or Ask Questions

Consistent Optimization for Single-Shot Object Detection


Jan 23, 2019
Tao Kong, Fuchun Sun, Huaping Liu, Yuning Jiang, Jianbo Shi

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Monocular 3D Pose Recovery via Nonconvex Sparsity with Theoretical Analysis


Dec 29, 2018
Jianqiao Wangni, Dahua Lin, Ji Liu, Kostas Daniilidis, Jianbo Shi

* Partially overlap with arXiv:1711.02857, which targeted different applications and will not be submitted 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Discriminative Motion Features Through Detection


Dec 11, 2018
Gedas Bertasius, Christoph Feichtenhofer, Du Tran, Jianbo Shi, Lorenzo Torresani


  Access Paper or Ask Questions

Zoom-In-to-Check: Boosting Video Interpolation via Instance-level Discrimination


Dec 04, 2018
Liangzhe Yuan, Yibo Chen, Hantian Liu, Tao Kong, Jianbo Shi

* Supplementary video: https://youtu.be/q-_wIRq26DY 

  Access Paper or Ask Questions

Object Detection in Video with Spatiotemporal Sampling Networks


Jul 24, 2018
Gedas Bertasius, Lorenzo Torresani, Jianbo Shi


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Structure Matching Loss for Image Segmentation


May 18, 2018
Jyh-Jing Hwang, Tsung-Wei Ke, Jianbo Shi, Stella X. Yu


  Access Paper or Ask Questions

Egocentric Basketball Motion Planning from a Single First-Person Image


Mar 04, 2018
Gedas Bertasius, Aaron Chan, Jianbo Shi

* CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Using Cross-Model EgoSupervision to Learn Cooperative Basketball Intention


Sep 05, 2017
Gedas Bertasius, Jianbo Shi


  Access Paper or Ask Questions

Am I a Baller? Basketball Performance Assessment from First-Person Videos


Aug 02, 2017
Gedas Bertasius, Hyun Soo Park, Stella X. Yu, Jianbo Shi


  Access Paper or Ask Questions