Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

The YiTrans End-to-End Speech Translation System for IWSLT 2022 Offline Shared Task


Jun 14, 2022
Ziqiang Zhang, Junyi Ao, Long Zhou, Shujie Liu, Furu Wei, Jinyu Li

* 11 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Speech Pre-training with Acoustic Piece


Apr 07, 2022
Shuo Ren, Shujie Liu, Yu Wu, Long Zhou, Furu Wei

* 5 pages, 4 figures; submitted to Interspeech 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Roadmap for Big Model


Apr 02, 2022
Sha Yuan, Hanyu Zhao, Shuai Zhao, Jiahong Leng, Yangxiao Liang, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Xin Lv, Zhou Shao, Jiaao He, Yankai Lin, Xu Han, Zhenghao Liu, Ning Ding, Yongming Rao, Yizhao Gao, Liang Zhang, Ming Ding, Cong Fang, Yisen Wang, Mingsheng Long, Jing Zhang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Peng Cui, Lingxiao Huang, Zheng Liang, Huawei Shen, Hui Zhang, Quanshi Zhang, Qingxiu Dong, Zhixing Tan, Mingxuan Wang, Shuo Wang, Long Zhou, Haoran Li, Junwei Bao, Yingwei Pan, Weinan Zhang, Zhou Yu, Rui Yan, Chence Shi, Minghao Xu, Zuobai Zhang, Guoqiang Wang, Xiang Pan, Mengjie Li, Xiaoyu Chu, Zijun Yao, Fangwei Zhu, Shulin Cao, Weicheng Xue, Zixuan Ma, Zhengyan Zhang, Shengding Hu, Yujia Qin, Chaojun Xiao, Zheni Zeng, Ganqu Cui, Weize Chen, Weilin Zhao, Yuan Yao, Peng Li, Wenzhao Zheng, Wenliang Zhao, Ziyi Wang, Borui Zhang, Nanyi Fei, Anwen Hu, Zenan Ling, Haoyang Li, Boxi Cao, Xianpei Han, Weidong Zhan, Baobao Chang, Hao Sun, Jiawen Deng, Chujie Zheng, Juanzi Li, Lei Hou, Xigang Cao, Jidong Zhai, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jiwen Lu, Zhiwu Lu, Qin Jin, Ruihua Song, Ji-Rong Wen, Zhouchen Lin, Liwei Wang, Hang Su, Jun Zhu, Zhifang Sui, Jiajun Zhang, Yang Liu, Xiaodong He, Minlie Huang, Jian Tang, Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.06499 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Pre-Training Transformer Decoder for End-to-End ASR Model with Unpaired Speech Data


Mar 31, 2022
Junyi Ao, Ziqiang Zhang, Long Zhou, Shujie Liu, Haizhou Li, Tom Ko, Lirong Dai, Jinyu Li, Yao Qian, Furu Wei

* Submitted to INTERSPEECH 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LightHuBERT: Lightweight and Configurable Speech Representation Learning with Once-for-All Hidden-Unit BERT


Mar 29, 2022
Rui Wang, Qibing Bai, Junyi Ao, Long Zhou, Zhixiang Xiong, Zhihua Wei, Yu Zhang, Tom Ko, Haizhou Li

* 5 pages, 2 figures, submitted to Insterspeech 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Low-dose CT reconstruction by self-supervised learning in the projection domain


Mar 14, 2022
Long Zhou, Xiaozhuang Wang, Min Hou, Ping Li, Chunlong Fu, Yanjun Ren, Tingting Shao, Xi Hu, Jihong Sun, Hongwei Ye


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

WavLM: Large-Scale Self-Supervised Pre-Training for Full Stack Speech Processing


Oct 29, 2021
Sanyuan Chen, Chengyi Wang, Zhengyang Chen, Yu Wu, Shujie Liu, Zhuo Chen, Jinyu Li, Naoyuki Kanda, Takuya Yoshioka, Xiong Xiao, Jian Wu, Long Zhou, Shuo Ren, Yanmin Qian, Yao Qian, Jian Wu, Michael Zeng, Furu Wei


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SpeechT5: Unified-Modal Encoder-Decoder Pre-training for Spoken Language Processing


Oct 14, 2021
Junyi Ao, Rui Wang, Long Zhou, Shujie Liu, Shuo Ren, Yu Wu, Tom Ko, Qing Li, Yu Zhang, Zhihua Wei, Yao Qian, Jinyu Li, Furu Wei

* work in process 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-View Self-Attention Based Transformer for Speaker Recognition


Oct 11, 2021
Rui Wang, Junyi Ao, Long Zhou, Shujie Liu, Zhihua Wei, Tom Ko, Qing Li, Yu Zhang

* Submitted to the ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Jointly Learning to Repair Code and Generate Commit Message


Sep 25, 2021
Jiaqi Bai, Long Zhou, Ambrosio Blanco, Shujie Liu, Furu Wei, Ming Zhou, Zhoujun Li

* Accepted to the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>