Alert button
Picture for Yukai Shi

Yukai Shi

Alert button

MirrorDiffusion: Stabilizing Diffusion Process in Zero-shot Image Translation by Prompts Redescription and Beyond

Jan 06, 2024
Yupei Lin, Xiaoyu Xian, Yukai Shi, Liang Lin

Viaarxiv icon

Structural Information Guided Multimodal Pre-training for Vehicle-centric Perception

Dec 15, 2023
Xiao Wang, Wentao Wu, Chenglong Li, Zhicheng Zhao, Zhe Chen, Yukai Shi, Jin Tang

Viaarxiv icon

TOSS:High-quality Text-guided Novel View Synthesis from a Single Image

Oct 16, 2023
Yukai Shi, Jianan Wang, He Cao, Boshi Tang, Xianbiao Qi, Tianyu Yang, Yukun Huang, Shilong Liu, Lei Zhang, Heung-Yeung Shum

Viaarxiv icon

ADASR: An Adversarial Auto-Augmentation Framework for Hyperspectral and Multispectral Data Fusion

Oct 11, 2023
Jinghui Qin, Lihuang Fang, Ruitao Lu, Liang Lin, Yukai Shi

Figure 1 for ADASR: An Adversarial Auto-Augmentation Framework for Hyperspectral and Multispectral Data Fusion
Figure 2 for ADASR: An Adversarial Auto-Augmentation Framework for Hyperspectral and Multispectral Data Fusion
Figure 3 for ADASR: An Adversarial Auto-Augmentation Framework for Hyperspectral and Multispectral Data Fusion
Figure 4 for ADASR: An Adversarial Auto-Augmentation Framework for Hyperspectral and Multispectral Data Fusion
Viaarxiv icon

DreamTime: An Improved Optimization Strategy for Text-to-3D Content Creation

Jun 21, 2023
Yukun Huang, Jianan Wang, Yukai Shi, Xianbiao Qi, Zheng-Jun Zha, Lei Zhang

Viaarxiv icon

NegVSR: Augmenting Negatives for Generalized Noise Modeling in Real-World Video Super-Resolution

May 24, 2023
Yexing Song, Meilin Wang, Xiaoyu Xian, Zhijing Yang, Yuming Fan, Yukai Shi

Figure 1 for NegVSR: Augmenting Negatives for Generalized Noise Modeling in Real-World Video Super-Resolution
Figure 2 for NegVSR: Augmenting Negatives for Generalized Noise Modeling in Real-World Video Super-Resolution
Figure 3 for NegVSR: Augmenting Negatives for Generalized Noise Modeling in Real-World Video Super-Resolution
Figure 4 for NegVSR: Augmenting Negatives for Generalized Noise Modeling in Real-World Video Super-Resolution
Viaarxiv icon

DreamWaltz: Make a Scene with Complex 3D Animatable Avatars

May 21, 2023
Yukun Huang, Jianan Wang, Ailing Zeng, He Cao, Xianbiao Qi, Yukai Shi, Zheng-Jun Zha, Lei Zhang

Figure 1 for DreamWaltz: Make a Scene with Complex 3D Animatable Avatars
Figure 2 for DreamWaltz: Make a Scene with Complex 3D Animatable Avatars
Figure 3 for DreamWaltz: Make a Scene with Complex 3D Animatable Avatars
Figure 4 for DreamWaltz: Make a Scene with Complex 3D Animatable Avatars
Viaarxiv icon

ReGeneration Learning of Diffusion Models with Rich Prompts for Zero-Shot Image Translation

May 08, 2023
Yupei Lin, Sen Zhang, Xiaojun Yang, Xiao Wang, Yukai Shi

Figure 1 for ReGeneration Learning of Diffusion Models with Rich Prompts for Zero-Shot Image Translation
Figure 2 for ReGeneration Learning of Diffusion Models with Rich Prompts for Zero-Shot Image Translation
Figure 3 for ReGeneration Learning of Diffusion Models with Rich Prompts for Zero-Shot Image Translation
Figure 4 for ReGeneration Learning of Diffusion Models with Rich Prompts for Zero-Shot Image Translation
Viaarxiv icon

LipsFormer: Introducing Lipschitz Continuity to Vision Transformers

Apr 19, 2023
Xianbiao Qi, Jianan Wang, Yihao Chen, Yukai Shi, Lei Zhang

Figure 1 for LipsFormer: Introducing Lipschitz Continuity to Vision Transformers
Figure 2 for LipsFormer: Introducing Lipschitz Continuity to Vision Transformers
Figure 3 for LipsFormer: Introducing Lipschitz Continuity to Vision Transformers
Figure 4 for LipsFormer: Introducing Lipschitz Continuity to Vision Transformers
Viaarxiv icon

Open-World Pose Transfer via Sequential Test-Time Adaption

Mar 20, 2023
Junyang Chen, Xiaoyu Xian, Zhijing Yang, Tianshui Chen, Yongyi Lu, Yukai Shi, Jinshan Pan, Liang Lin

Figure 1 for Open-World Pose Transfer via Sequential Test-Time Adaption
Figure 2 for Open-World Pose Transfer via Sequential Test-Time Adaption
Figure 3 for Open-World Pose Transfer via Sequential Test-Time Adaption
Figure 4 for Open-World Pose Transfer via Sequential Test-Time Adaption
Viaarxiv icon