Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhijing Yang

AIM 2020 Challenge on Real Image Super-Resolution: Methods and Results


Sep 25, 2020
Pengxu Wei, Hannan Lu, Radu Timofte, Liang Lin, Wangmeng Zuo, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Tangxin Xie, Liang Cao, Yan Zou, Yi Shen, Jialiang Zhang, Yu Jia, Kaihua Cheng, Chenhuan Wu, Yue Lin, Cen Liu, Yunbo Peng, Xueyi Zou, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Yoseob Han, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Haoning Wu, Dejia Xu, Bo Zhou, Wei Guan, Xiaobo Li, Chen Ye, Hao Li, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Zhijing Yang, Xiaojun Yang, Haoyu Zhong, Xin Li, Xin Jin, Yaojun Wu, Yingxue Pang, Sen Liu, Zhi-Song Liu, Li-Wen Wang, Chu-Tak Li, Marie-Paule Cani, Wan-Chi Siu, Yuanbo Zhou, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni, Xiaofeng Cong, Rajat Gupta, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Feras Almasri, Thomas Vandamme, Olivier Debeir

* European Conference on Computer Vision Workshops, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Multi-view Clustering by Squeezing Hybrid Knowledge from Cross View and Each View


Aug 23, 2020
Junpeng Tan, Yukai Shi, Zhijing Yang, Caizhen Wen, Liang Lin


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results


May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

DDet: Dual-path Dynamic Enhancement Network for Real-World Image Super-Resolution


Feb 25, 2020
Yukai Shi, Haoyu Zhong, Zhijing Yang, Xiaojun Yang, Liang Lin

* Code address: https://github.com/ykshi/DDet 

  Access Paper or Ask Questions

POP-CNN: Predicting Odor's Pleasantness with Convolutional Neural Network


Mar 19, 2019
Danli Wu, Yu Cheng, Dehan Luo, Kin-Yeung Wong, Kevin Hung, Zhijing Yang


  Access Paper or Ask Questions

Conditioning Optimization of Extreme Learning Machine by Multitask Beetle Antennae Swarm Algorithm


Nov 22, 2018
Xixian Zhang, Zhijing Yang, Faxian Cao, Jiangzhong Cao, Meilin Wang, Nian Cai


  Access Paper or Ask Questions

Sparse Representation Based Augmented Multinomial Logistic Extreme Learning Machine with Weighted Composite Features for Spectral Spatial Hyperspectral Image Classification


Oct 14, 2017
Faxian Cao, Zhijing Yang, Jinchang Ren, Wing-Kuen Ling

* 16 pages, 6 figuers and 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Linear vs Nonlinear Extreme Learning Machine for Spectral-Spatial Classification of Hyperspectral Image


Oct 12, 2017
Faxian Cao, Zhijing Yang, Jinchang Ren, Mengying Jiang, Wing-Kuen Ling

* Sensors,17,2017,2603 
* 13 pages,8 figures,3 tables,article 

  Access Paper or Ask Questions

Does Normalization Methods Play a Role for Hyperspectral Image Classification?


Oct 09, 2017
Faxian Cao, Zhijing Yang, Jinchang Ren, Mengying Jiang, Wing-Kuen Ling

* 6 pages. 1 figure, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Extreme Sparse Multinomial Logistic Regression: A Fast and Robust Framework for Hyperspectral Image Classification


Sep 27, 2017
Faxian Cao, Zhijing Yang, Jinchang Ren, Wing-Kuen Ling

* Remote sensing,9,2017,1255 
* 14 pages,7 figures,4 tables 

  Access Paper or Ask Questions