Alert button
Picture for Zeyu Wang

Zeyu Wang

Alert button

HiGen: Hierarchy-Aware Sequence Generation for Hierarchical Text Classification

Jan 24, 2024
Vidit Jain, Mukund Rungta, Yuchen Zhuang, Yue Yu, Zeyu Wang, Mu Gao, Jeffrey Skolnick, Chao Zhang

Viaarxiv icon

BoNuS: Boundary Mining for Nuclei Segmentation with Partial Point Labels

Jan 15, 2024
Yi Lin, Zeyu Wang, Dong Zhang, Kwang-Ting Cheng, Hao Chen

Viaarxiv icon

Revisiting Adversarial Training at Scale

Jan 09, 2024
Zeyu Wang, Xianhang Li, Hongru Zhu, Cihang Xie

Viaarxiv icon

Multi-Modal Representation Learning for Molecular Property Prediction: Sequence, Graph, Geometry

Jan 09, 2024
Zeyu Wang, Tianyi Jiang, Jinhuan Wang, Qi Xuan

Viaarxiv icon

A Robust Quantile Huber Loss With Interpretable Parameter Adjustment In Distributional Reinforcement Learning

Jan 07, 2024
Parvin Malekzadeh, Konstantinos N. Plataniotis, Zissis Poulos, Zeyu Wang

Viaarxiv icon

MagicScroll: Nontypical Aspect-Ratio Image Generation for Visual Storytelling via Multi-Layered Semantic-Aware Denoising

Dec 18, 2023
Bingyuan Wang, Hengyu Meng, Zeyu Cai, Lanjiong Li, Yue Ma, Qifeng Chen, Zeyu Wang

Viaarxiv icon

Dietary Assessment with Multimodal ChatGPT: A Systematic Analysis

Dec 14, 2023
Frank P. -W. Lo, Jianing Qiu, Zeyu Wang, Junhong Chen, Bo Xiao, Wu Yuan, Stamatia Giannarou, Gary Frost, Benny Lo

Viaarxiv icon

Rejuvenating image-GPT as Strong Visual Representation Learners

Dec 04, 2023
Sucheng Ren, Zeyu Wang, Hongru Zhu, Junfei Xiao, Alan Yuille, Cihang Xie

Viaarxiv icon

Scenario Diffusion: Controllable Driving Scenario Generation With Diffusion

Nov 16, 2023
Ethan Pronovost, Meghana Reddy Ganesina, Noureldin Hendy, Zeyu Wang, Andres Morales, Kai Wang, Nicholas Roy

Figure 1 for Scenario Diffusion: Controllable Driving Scenario Generation With Diffusion
Figure 2 for Scenario Diffusion: Controllable Driving Scenario Generation With Diffusion
Figure 3 for Scenario Diffusion: Controllable Driving Scenario Generation With Diffusion
Figure 4 for Scenario Diffusion: Controllable Driving Scenario Generation With Diffusion
Viaarxiv icon