Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zeyu Wang

Plot2API: Recommending Graphic API from Plot via Semantic Parsing Guided Neural Network


Apr 02, 2021
Zeyu Wang, Sheng Huang, Zhongxin Liu, Meng Yan, Xin Xia, Bei Wang, Dan Yang

* Accepted by SANER2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Unique and Informative Captioning of Images


Sep 08, 2020
Zeyu Wang, Berthy Feng, Karthik Narasimhan, Olga Russakovsky

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Value of Information Analysis via Active Learning and Knowledge Sharing in Error-Controlled Adaptive Kriging


Mar 13, 2020
Chi Zhang, Zeyu Wang, Abdollah Shafieezadeh


  Access Paper or Ask Questions

REAK: Reliability analysis through Error rate-based Adaptive Kriging


Feb 04, 2020
Zeyu Wang, Abdollah Shafieezadeh


  Access Paper or Ask Questions

SiamFC++: Towards Robust and Accurate Visual Tracking with Target Estimation Guidelines


Jan 02, 2020
Yinda Xu, Zeyu Wang, Zuoxin Li, Yuan Ye, Gang Yu

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Fairness in Visual Recognition: Effective Strategies for Bias Mitigation


Nov 26, 2019
Zeyu Wang, Klint Qinami, Yannis Karakozis, Kyle Genova, Prem Nair, Kenji Hata, Olga Russakovsky


  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Learning of Detailed 3D Face Reconstruction


Oct 25, 2019
Yajing Chen, Fanzi Wu, Zeyu Wang, Yibing Song, Yonggen Ling, Linchao Bao


  Access Paper or Ask Questions

SCANN: Synthesis of Compact and Accurate Neural Networks


Apr 19, 2019
Shayan Hassantabar, Zeyu Wang, Niraj K. Jha

* 11 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions