Alert button
Picture for Shuai Yuan

Shuai Yuan

Alert button

HaVTR: Improving Video-Text Retrieval Through Augmentation Using Large Foundation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Yimu Wang, Shuai Yuan, Xiangru Jian, Wei Pang, Mushi Wang, Ning Yu

Viaarxiv icon

Building Bridges across Spatial and Temporal Resolutions: Reference-Based Super-Resolution via Change Priors and Conditional Diffusion Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Runmin Dong, Shuai Yuan, Bin Luo, Mengxuan Chen, Jinxiao Zhang, Lixian Zhang, Weijia Li, Juepeng Zheng, Haohuan Fu

Viaarxiv icon

A Survey of Neural Code Intelligence: Paradigms, Advances and Beyond

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Qiushi Sun, Zhirui Chen, Fangzhi Xu, Kanzhi Cheng, Chang Ma, Zhangyue Yin, Jianing Wang, Chengcheng Han, Renyu Zhu, Shuai Yuan, Qipeng Guo, Xipeng Qiu, Pengcheng Yin, Xiaoli Li, Fei Yuan, Lingpeng Kong, Xiang Li, Zhiyong Wu

Viaarxiv icon

DeepLight: Reconstructing High-Resolution Observations of Nighttime Light With Multi-Modal Remote Sensing Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 24, 2024
Lixian Zhang, Runmin Dong, Shuai Yuan, Jinxiao Zhang, Mengxuan Chen, Juepeng Zheng, Haohuan Fu

Viaarxiv icon

DestripeCycleGAN: Stripe Simulation CycleGAN for Unsupervised Infrared Image Destriping

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 14, 2024
Shiqi Yang, Hanlin Qin, Shuai Yuan, Xiang Yan, Hossein Rahmani

Viaarxiv icon

Optimizing for ROC Curves on Class-Imbalanced Data by Training over a Family of Loss Functions

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 08, 2024
Kelsey Lieberman, Shuai Yuan, Swarna Kamlam Ravindran, Carlo Tomasi

Viaarxiv icon

KS-Lottery: Finding Certified Lottery Tickets for Multilingual Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Fei Yuan, Chang Ma, Shuai Yuan, Qiushi Sun, Lei Li

Viaarxiv icon

SCTransNet: Spatial-channel Cross Transformer Network for Infrared Small Target Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 01, 2024
Shuai Yuan, Hanlin Qin, Xiang Yan, Naveed AKhtar, Ajmal Mian

Viaarxiv icon

ARCNet: An Asymmetric Residual Wavelet Column Correction Network for Infrared Image Destriping

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 28, 2024
Shuai Yuan, Hanlin Qin, Xiang Yan, Naveed Akhtar, Shiqi Yang, Shuowen Yang

Viaarxiv icon

Symbol-LLM: Towards Foundational Symbol-centric Interface For Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2023
Fangzhi Xu, Zhiyong Wu, Qiushi Sun, Siyu Ren, Fei Yuan, Shuai Yuan, Qika Lin, Yu Qiao, Jun Liu

Viaarxiv icon