Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

BEiT v2: Masked Image Modeling with Vector-Quantized Visual Tokenizers


Aug 12, 2022
Zhiliang Peng, Li Dong, Hangbo Bao, Qixiang Ye, Furu Wei


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Point-to-Box Network for Accurate Object Detection via Single Point Supervision


Jul 14, 2022
Pengfei Chen, Xuehui Yu, Xumeng Han, Najmul Hassan, Kai Wang, Jiachen Li, Jian Zhao, Humphrey Shi, Zhenjun Han, Qixiang Ye

* Accepted by ECCV2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HiViT: Hierarchical Vision Transformer Meets Masked Image Modeling


May 30, 2022
Xiaosong Zhang, Yunjie Tian, Wei Huang, Qixiang Ye, Qi Dai, Lingxi Xie, Qi Tian


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Integral Migrating Pre-trained Transformer Encoder-decoders for Visual Object Detection


May 19, 2022
Xiaosong Zhang, Feng Liu, Zhiliang Peng, Zonghao Guo, Fang Wan, Xiangyang Ji, Qixiang Ye

* 12 pages,5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

What Goes beyond Multi-modal Fusion in One-stage Referring Expression Comprehension: An Empirical Study


Apr 17, 2022
Gen Luo, Yiyi Zhou, Jiamu Sun, Shubin Huang, Xiaoshuai Sun, Qixiang Ye, Yongjian Wu, Rongrong Ji


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Beyond Masking: Demystifying Token-Based Pre-Training for Vision Transformers


Mar 27, 2022
Yunjie Tian, Lingxi Xie, Jiemin Fang, Mengnan Shi, Junran Peng, Xiaopeng Zhang, Jianbin Jiao, Qi Tian, Qixiang Ye

* 20 pages, 5 figures, 3 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Object Localization under Single Coarse Point Supervision


Mar 17, 2022
Xuehui Yu, Pengfei Chen, Di Wu, Najmul Hassan, Guorong Li, Junchi Yan, Humphrey Shi, Qixiang Ye, Zhenjun Han

* accepted by CVPR2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Global2Local: A Joint-Hierarchical Attention for Video Captioning


Mar 13, 2022
Chengpeng Dai, Fuhai Chen, Xiaoshuai Sun, Rongrong Ji, Qixiang Ye, Yongjian Wu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Mitigating the Mutual Error Amplification for Semi-Supervised Object Detection


Jan 26, 2022
Chengcheng Ma, Xingjia Pan, Qixiang Ye, Fan Tang, Yunhang Shen, Ke Yan, Changsheng Xu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

P2P-Loc: Point to Point Tiny Person Localization


Jan 05, 2022
Xuehui Yu, Di Wu, Qixiang Ye, Jianbin Jiao, Zhenjun Han


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>