Alert button
Picture for Yuyang Liu

Yuyang Liu

Alert button

Technical Report for ICCV 2023 Visual Continual Learning Challenge: Continuous Test-time Adaptation for Semantic Segmentation

Oct 20, 2023
Damian Sójka, Yuyang Liu, Dipam Goswami, Sebastian Cygert, Bartłomiej Twardowski, Joost van de Weijer

Viaarxiv icon

Protein 3D Graph Structure Learning for Robust Structure-based Protein Property Prediction

Oct 19, 2023
Yufei Huang, Siyuan Li, Jin Su, Lirong Wu, Odin Zhang, Haitao Lin, Jingqi Qi, Zihan Liu, Zhangyang Gao, Yuyang Liu, Jiangbin Zheng, Stan. ZQ. Li

Figure 1 for Protein 3D Graph Structure Learning for Robust Structure-based Protein Property Prediction
Figure 2 for Protein 3D Graph Structure Learning for Robust Structure-based Protein Property Prediction
Figure 3 for Protein 3D Graph Structure Learning for Robust Structure-based Protein Property Prediction
Figure 4 for Protein 3D Graph Structure Learning for Robust Structure-based Protein Property Prediction
Viaarxiv icon

Imitation Learning from Observation with Automatic Discount Scheduling

Oct 12, 2023
Yuyang Liu, Weijun Dong, Yingdong Hu, Chuan Wen, Zhao-Heng Yin, Chongjie Zhang, Yang Gao

Figure 1 for Imitation Learning from Observation with Automatic Discount Scheduling
Figure 2 for Imitation Learning from Observation with Automatic Discount Scheduling
Figure 3 for Imitation Learning from Observation with Automatic Discount Scheduling
Figure 4 for Imitation Learning from Observation with Automatic Discount Scheduling
Viaarxiv icon

FeCAM: Exploiting the Heterogeneity of Class Distributions in Exemplar-Free Continual Learning

Sep 25, 2023
Dipam Goswami, Yuyang Liu, Bartłomiej Twardowski, Joost van de Weijer

Figure 1 for FeCAM: Exploiting the Heterogeneity of Class Distributions in Exemplar-Free Continual Learning
Figure 2 for FeCAM: Exploiting the Heterogeneity of Class Distributions in Exemplar-Free Continual Learning
Figure 3 for FeCAM: Exploiting the Heterogeneity of Class Distributions in Exemplar-Free Continual Learning
Figure 4 for FeCAM: Exploiting the Heterogeneity of Class Distributions in Exemplar-Free Continual Learning
Viaarxiv icon

Introducing Shape Prior Module in Diffusion Model for Medical Image Segmentation

Sep 12, 2023
Zhiqing Zhang, Guojia Fan, Tianyong Liu, Nan Li, Yuyang Liu, Ziyu Liu, Canwei Dong, Shoujun Zhou

Figure 1 for Introducing Shape Prior Module in Diffusion Model for Medical Image Segmentation
Figure 2 for Introducing Shape Prior Module in Diffusion Model for Medical Image Segmentation
Figure 3 for Introducing Shape Prior Module in Diffusion Model for Medical Image Segmentation
Figure 4 for Introducing Shape Prior Module in Diffusion Model for Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

Self-paced Weight Consolidation for Continual Learning

Jul 20, 2023
Wei Cong, Yang Cong, Gan Sun, Yuyang Liu, Jiahua Dong

Figure 1 for Self-paced Weight Consolidation for Continual Learning
Figure 2 for Self-paced Weight Consolidation for Continual Learning
Figure 3 for Self-paced Weight Consolidation for Continual Learning
Figure 4 for Self-paced Weight Consolidation for Continual Learning
Viaarxiv icon

CSSL-MHTR: Continual Self-Supervised Learning for Scalable Multi-script Handwritten Text Recognition

Mar 16, 2023
Marwa Dhiaf, Mohamed Ali Souibgui, Kai Wang, Yuyang Liu, Yousri Kessentini, Alicia Fornés, Ahmed Cheikh Rouhou

Figure 1 for CSSL-MHTR: Continual Self-Supervised Learning for Scalable Multi-script Handwritten Text Recognition
Figure 2 for CSSL-MHTR: Continual Self-Supervised Learning for Scalable Multi-script Handwritten Text Recognition
Figure 3 for CSSL-MHTR: Continual Self-Supervised Learning for Scalable Multi-script Handwritten Text Recognition
Figure 4 for CSSL-MHTR: Continual Self-Supervised Learning for Scalable Multi-script Handwritten Text Recognition
Viaarxiv icon

3D Human Pose Lifting with Grid Convolution

Feb 17, 2023
Yangyuxuan Kang, Yuyang Liu, Anbang Yao, Shandong Wang, Enhua Wu

Figure 1 for 3D Human Pose Lifting with Grid Convolution
Figure 2 for 3D Human Pose Lifting with Grid Convolution
Figure 3 for 3D Human Pose Lifting with Grid Convolution
Figure 4 for 3D Human Pose Lifting with Grid Convolution
Viaarxiv icon

Varying Coefficient Linear Discriminant Analysis for Dynamic Data

Mar 15, 2022
Yajie Bao, Yuyang Liu

Figure 1 for Varying Coefficient Linear Discriminant Analysis for Dynamic Data
Figure 2 for Varying Coefficient Linear Discriminant Analysis for Dynamic Data
Figure 3 for Varying Coefficient Linear Discriminant Analysis for Dynamic Data
Figure 4 for Varying Coefficient Linear Discriminant Analysis for Dynamic Data
Viaarxiv icon