Alert button
Picture for Yong Xu

Yong Xu

Alert button

Masked Two-channel Decoupling Framework for Incomplete Multi-view Weak Multi-label Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 26, 2024
Chengliang Liu, Jie Wen, Yabo Liu, Chao Huang, Zhihao Wu, Xiaoling Luo, Yong Xu

Viaarxiv icon

CDIMC-net: Cognitive Deep Incomplete Multi-view Clustering Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Jie Wen, Zheng Zhang, Yong Xu, Bob Zhang, Lunke Fei, Guo-Sen Xie

Figure 1 for CDIMC-net: Cognitive Deep Incomplete Multi-view Clustering Network
Figure 2 for CDIMC-net: Cognitive Deep Incomplete Multi-view Clustering Network
Figure 3 for CDIMC-net: Cognitive Deep Incomplete Multi-view Clustering Network
Figure 4 for CDIMC-net: Cognitive Deep Incomplete Multi-view Clustering Network
Viaarxiv icon

AlphaFin: Benchmarking Financial Analysis with Retrieval-Augmented Stock-Chain Framework

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Xiang Li, Zhenyu Li, Chen Shi, Yong Xu, Qing Du, Mingkui Tan, Jun Huang, Wei Lin

Figure 1 for AlphaFin: Benchmarking Financial Analysis with Retrieval-Augmented Stock-Chain Framework
Figure 2 for AlphaFin: Benchmarking Financial Analysis with Retrieval-Augmented Stock-Chain Framework
Figure 3 for AlphaFin: Benchmarking Financial Analysis with Retrieval-Augmented Stock-Chain Framework
Figure 4 for AlphaFin: Benchmarking Financial Analysis with Retrieval-Augmented Stock-Chain Framework
Viaarxiv icon

QueryAgent: A Reliable and Efficient Reasoning Framework with Environmental Feedback based Self-Correction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Xiang Huang, Sitao Cheng, Shanshan Huang, Jiayu Shen, Yong Xu, Chaoyun Zhang, Yuzhong Qu

Figure 1 for QueryAgent: A Reliable and Efficient Reasoning Framework with Environmental Feedback based Self-Correction
Figure 2 for QueryAgent: A Reliable and Efficient Reasoning Framework with Environmental Feedback based Self-Correction
Figure 3 for QueryAgent: A Reliable and Efficient Reasoning Framework with Environmental Feedback based Self-Correction
Figure 4 for QueryAgent: A Reliable and Efficient Reasoning Framework with Environmental Feedback based Self-Correction
Viaarxiv icon

Call Me When Necessary: LLMs can Efficiently and Faithfully Reason over Structured Environments

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Sitao Cheng, Ziyuan Zhuang, Yong Xu, Fangkai Yang, Chaoyun Zhang, Xiaoting Qin, Xiang Huang, Ling Chen, Qingwei Lin, Dongmei Zhang, Saravan Rajmohan, Qi Zhang

Figure 1 for Call Me When Necessary: LLMs can Efficiently and Faithfully Reason over Structured Environments
Figure 2 for Call Me When Necessary: LLMs can Efficiently and Faithfully Reason over Structured Environments
Figure 3 for Call Me When Necessary: LLMs can Efficiently and Faithfully Reason over Structured Environments
Figure 4 for Call Me When Necessary: LLMs can Efficiently and Faithfully Reason over Structured Environments
Viaarxiv icon

Tracking Meets LoRA: Faster Training, Larger Model, Stronger Performance

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2024
Liting Lin, Heng Fan, Zhipeng Zhang, Yaowei Wang, Yong Xu, Haibin Ling

Figure 1 for Tracking Meets LoRA: Faster Training, Larger Model, Stronger Performance
Figure 2 for Tracking Meets LoRA: Faster Training, Larger Model, Stronger Performance
Figure 3 for Tracking Meets LoRA: Faster Training, Larger Model, Stronger Performance
Figure 4 for Tracking Meets LoRA: Faster Training, Larger Model, Stronger Performance
Viaarxiv icon

UrbanGPT: Spatio-Temporal Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 25, 2024
Zhonghang Li, Lianghao Xia, Jiabin Tang, Yong Xu, Lei Shi, Long Xia, Dawei Yin, Chao Huang

Figure 1 for UrbanGPT: Spatio-Temporal Large Language Models
Figure 2 for UrbanGPT: Spatio-Temporal Large Language Models
Figure 3 for UrbanGPT: Spatio-Temporal Large Language Models
Figure 4 for UrbanGPT: Spatio-Temporal Large Language Models
Viaarxiv icon

Unsupervised Sign Language Translation and Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 12, 2024
Zhengsheng Guo, Zhiwei He, Wenxiang Jiao, Xing Wang, Rui Wang, Kehai Chen, Zhaopeng Tu, Yong Xu, Min Zhang

Viaarxiv icon

3D Shape Completion on Unseen Categories:A Weakly-supervised Approach

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 19, 2024
Lintai Wu, Junhui Hou, Linqi Song, Yong Xu

Viaarxiv icon

TaskWeaver: A Code-First Agent Framework

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2023
Bo Qiao, Liqun Li, Xu Zhang, Shilin He, Yu Kang, Chaoyun Zhang, Fangkai Yang, Hang Dong, Jue Zhang, Lu Wang, Minghua Ma, Pu Zhao, Si Qin, Xiaoting Qin, Chao Du, Yong Xu, Qingwei Lin, Saravan Rajmohan, Dongmei Zhang

Figure 1 for TaskWeaver: A Code-First Agent Framework
Figure 2 for TaskWeaver: A Code-First Agent Framework
Figure 3 for TaskWeaver: A Code-First Agent Framework
Figure 4 for TaskWeaver: A Code-First Agent Framework
Viaarxiv icon