Alert button
Picture for Yuchen Eleanor Jiang

Yuchen Eleanor Jiang

Alert button

Weaver: Foundation Models for Creative Writing

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2024
Tiannan Wang, Jiamin Chen, Qingrui Jia, Shuai Wang, Ruoyu Fang, Huilin Wang, Zhaowei Gao, Chunzhao Xie, Chuou Xu, Jihong Dai, Yibin Liu, Jialong Wu, Shengwei Ding, Long Li, Zhiwei Huang, Xinle Deng, Teng Yu, Gangan Ma, Han Xiao, Zixin Chen, Danjun Xiang, Yunxia Wang, Yuanyuan Zhu, Yi Xiao, Jing Wang, Yiru Wang, Siran Ding, Jiayang Huang, Jiayi Xu, Yilihamu Tayier, Zhenyu Hu, Yuan Gao, Chengfeng Zheng, Yueshu Ye, Yihang Li, Lei Wan, Xinyue Jiang, Yujie Wang, Siyu Cheng, Zhule Song, Xiangru Tang, Xiaohua Xu, Ningyu Zhang, Huajun Chen, Yuchen Eleanor Jiang, Wangchunshu Zhou

Viaarxiv icon

AUTOACT: Automatic Agent Learning from Scratch via Self-Planning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2024
Shuofei Qiao, Ningyu Zhang, Runnan Fang, Yujie Luo, Wangchunshu Zhou, Yuchen Eleanor Jiang, Chengfei Lv, Huajun Chen

Viaarxiv icon

Agents: An Open-source Framework for Autonomous Language Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 14, 2023
Wangchunshu Zhou, Yuchen Eleanor Jiang, Long Li, Jialong Wu, Tiannan Wang, Shi Qiu, Jintian Zhang, Jing Chen, Ruipu Wu, Shuai Wang, Shiding Zhu, Jiyu Chen, Wentao Zhang, Ningyu Zhang, Huajun Chen, Peng Cui, Mrinmaya Sachan

Figure 1 for Agents: An Open-source Framework for Autonomous Language Agents
Figure 2 for Agents: An Open-source Framework for Autonomous Language Agents
Figure 3 for Agents: An Open-source Framework for Autonomous Language Agents
Figure 4 for Agents: An Open-source Framework for Autonomous Language Agents
Viaarxiv icon

Not All Metrics Are Guilty: Improving NLG Evaluation with LLM Paraphrasing

Add code
Bookmark button
Alert button
May 24, 2023
Tianyi Tang, Hongyuan Lu, Yuchen Eleanor Jiang, Haoyang Huang, Dongdong Zhang, Wayne Xin Zhao, Furu Wei

Figure 1 for Not All Metrics Are Guilty: Improving NLG Evaluation with LLM Paraphrasing
Figure 2 for Not All Metrics Are Guilty: Improving NLG Evaluation with LLM Paraphrasing
Figure 3 for Not All Metrics Are Guilty: Improving NLG Evaluation with LLM Paraphrasing
Figure 4 for Not All Metrics Are Guilty: Improving NLG Evaluation with LLM Paraphrasing
Viaarxiv icon

RecurrentGPT: Interactive Generation of (Arbitrarily) Long Text

Add code
Bookmark button
Alert button
May 22, 2023
Wangchunshu Zhou, Yuchen Eleanor Jiang, Peng Cui, Tiannan Wang, Zhenxin Xiao, Yifan Hou, Ryan Cotterell, Mrinmaya Sachan

Figure 1 for RecurrentGPT: Interactive Generation of (Arbitrarily) Long Text
Figure 2 for RecurrentGPT: Interactive Generation of (Arbitrarily) Long Text
Figure 3 for RecurrentGPT: Interactive Generation of (Arbitrarily) Long Text
Figure 4 for RecurrentGPT: Interactive Generation of (Arbitrarily) Long Text
Viaarxiv icon

Efficient Prompting via Dynamic In-Context Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 18, 2023
Wangchunshu Zhou, Yuchen Eleanor Jiang, Ryan Cotterell, Mrinmaya Sachan

Figure 1 for Efficient Prompting via Dynamic In-Context Learning
Figure 2 for Efficient Prompting via Dynamic In-Context Learning
Figure 3 for Efficient Prompting via Dynamic In-Context Learning
Figure 4 for Efficient Prompting via Dynamic In-Context Learning
Viaarxiv icon

Discourse Centric Evaluation of Machine Translation with a Densely Annotated Parallel Corpus

Add code
Bookmark button
Alert button
May 18, 2023
Yuchen Eleanor Jiang, Tianyu Liu, Shuming Ma, Dongdong Zhang, Mrinmaya Sachan, Ryan Cotterell

Figure 1 for Discourse Centric Evaluation of Machine Translation with a Densely Annotated Parallel Corpus
Figure 2 for Discourse Centric Evaluation of Machine Translation with a Densely Annotated Parallel Corpus
Figure 3 for Discourse Centric Evaluation of Machine Translation with a Densely Annotated Parallel Corpus
Figure 4 for Discourse Centric Evaluation of Machine Translation with a Densely Annotated Parallel Corpus
Viaarxiv icon

Controlled Text Generation with Natural Language Instructions

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 27, 2023
Wangchunshu Zhou, Yuchen Eleanor Jiang, Ethan Wilcox, Ryan Cotterell, Mrinmaya Sachan

Figure 1 for Controlled Text Generation with Natural Language Instructions
Figure 2 for Controlled Text Generation with Natural Language Instructions
Figure 3 for Controlled Text Generation with Natural Language Instructions
Figure 4 for Controlled Text Generation with Natural Language Instructions
Viaarxiv icon

Poor Man's Quality Estimation: Predicting Reference-Based MT Metrics Without the Reference

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 28, 2023
Vilém Zouhar, Shehzaad Dhuliawala, Wangchunshu Zhou, Nico Daheim, Tom Kocmi, Yuchen Eleanor Jiang, Mrinmaya Sachan

Figure 1 for Poor Man's Quality Estimation: Predicting Reference-Based MT Metrics Without the Reference
Figure 2 for Poor Man's Quality Estimation: Predicting Reference-Based MT Metrics Without the Reference
Figure 3 for Poor Man's Quality Estimation: Predicting Reference-Based MT Metrics Without the Reference
Figure 4 for Poor Man's Quality Estimation: Predicting Reference-Based MT Metrics Without the Reference
Viaarxiv icon