Alert button
Picture for Tiannan Wang

Tiannan Wang

Alert button

Weaver: Foundation Models for Creative Writing

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2024
Tiannan Wang, Jiamin Chen, Qingrui Jia, Shuai Wang, Ruoyu Fang, Huilin Wang, Zhaowei Gao, Chunzhao Xie, Chuou Xu, Jihong Dai, Yibin Liu, Jialong Wu, Shengwei Ding, Long Li, Zhiwei Huang, Xinle Deng, Teng Yu, Gangan Ma, Han Xiao, Zixin Chen, Danjun Xiang, Yunxia Wang, Yuanyuan Zhu, Yi Xiao, Jing Wang, Yiru Wang, Siran Ding, Jiayang Huang, Jiayi Xu, Yilihamu Tayier, Zhenyu Hu, Yuan Gao, Chengfeng Zheng, Yueshu Ye, Yihang Li, Lei Wan, Xinyue Jiang, Yujie Wang, Siyu Cheng, Zhule Song, Xiangru Tang, Xiaohua Xu, Ningyu Zhang, Huajun Chen, Yuchen Eleanor Jiang, Wangchunshu Zhou

Viaarxiv icon

Agents: An Open-source Framework for Autonomous Language Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 14, 2023
Wangchunshu Zhou, Yuchen Eleanor Jiang, Long Li, Jialong Wu, Tiannan Wang, Shi Qiu, Jintian Zhang, Jing Chen, Ruipu Wu, Shuai Wang, Shiding Zhu, Jiyu Chen, Wentao Zhang, Ningyu Zhang, Huajun Chen, Peng Cui, Mrinmaya Sachan

Figure 1 for Agents: An Open-source Framework for Autonomous Language Agents
Figure 2 for Agents: An Open-source Framework for Autonomous Language Agents
Figure 3 for Agents: An Open-source Framework for Autonomous Language Agents
Figure 4 for Agents: An Open-source Framework for Autonomous Language Agents
Viaarxiv icon

RecurrentGPT: Interactive Generation of (Arbitrarily) Long Text

Add code
Bookmark button
Alert button
May 22, 2023
Wangchunshu Zhou, Yuchen Eleanor Jiang, Peng Cui, Tiannan Wang, Zhenxin Xiao, Yifan Hou, Ryan Cotterell, Mrinmaya Sachan

Figure 1 for RecurrentGPT: Interactive Generation of (Arbitrarily) Long Text
Figure 2 for RecurrentGPT: Interactive Generation of (Arbitrarily) Long Text
Figure 3 for RecurrentGPT: Interactive Generation of (Arbitrarily) Long Text
Figure 4 for RecurrentGPT: Interactive Generation of (Arbitrarily) Long Text
Viaarxiv icon

Phoenix: Democratizing ChatGPT across Languages

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 20, 2023
Zhihong Chen, Feng Jiang, Junying Chen, Tiannan Wang, Fei Yu, Guiming Chen, Hongbo Zhang, Juhao Liang, Chen Zhang, Zhiyi Zhang, Jianquan Li, Xiang Wan, Benyou Wang, Haizhou Li

Figure 1 for Phoenix: Democratizing ChatGPT across Languages
Figure 2 for Phoenix: Democratizing ChatGPT across Languages
Figure 3 for Phoenix: Democratizing ChatGPT across Languages
Figure 4 for Phoenix: Democratizing ChatGPT across Languages
Viaarxiv icon

EfficientVLM: Fast and Accurate Vision-Language Models via Knowledge Distillation and Modal-adaptive Pruning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 14, 2022
Tiannan Wang, Wangchunshu Zhou, Yan Zeng, Xinsong Zhang

Figure 1 for EfficientVLM: Fast and Accurate Vision-Language Models via Knowledge Distillation and Modal-adaptive Pruning
Figure 2 for EfficientVLM: Fast and Accurate Vision-Language Models via Knowledge Distillation and Modal-adaptive Pruning
Figure 3 for EfficientVLM: Fast and Accurate Vision-Language Models via Knowledge Distillation and Modal-adaptive Pruning
Figure 4 for EfficientVLM: Fast and Accurate Vision-Language Models via Knowledge Distillation and Modal-adaptive Pruning
Viaarxiv icon