Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Distributionally Invariant Learning: Rationalization and Practical Algorithms


Jun 07, 2022
Jiashuo Liu, Jiayun Wu, Jie Peng, Zheyan Shen, Bo Li, Peng Cui


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Survey of Trustworthy Graph Learning: Reliability, Explainability, and Privacy Protection


May 23, 2022
Bingzhe Wu, Jintang Li, Junchi Yu, Yatao Bian, Hengtong Zhang, CHaochao Chen, Chengbin Hou, Guoji Fu, Liang Chen, Tingyang Xu, Yu Rong, Xiaolin Zheng, Junzhou Huang, Ran He, Baoyuan Wu, GUangyu Sun, Peng Cui, Zibin Zheng, Zhe Liu, Peilin Zhao

* Preprint; Work in progress. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2202.07114 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NICO++: Towards Better Benchmarking for Domain Generalization


Apr 21, 2022
Xingxuan Zhang, Yue He, Renzhe Xu, Han Yu, Zheyan Shen, Peng Cui

* The NICO challenge based on NICO++ can be found at https://nicochallenge.com/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Roadmap for Big Model


Apr 02, 2022
Sha Yuan, Hanyu Zhao, Shuai Zhao, Jiahong Leng, Yangxiao Liang, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Xin Lv, Zhou Shao, Jiaao He, Yankai Lin, Xu Han, Zhenghao Liu, Ning Ding, Yongming Rao, Yizhao Gao, Liang Zhang, Ming Ding, Cong Fang, Yisen Wang, Mingsheng Long, Jing Zhang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Peng Cui, Lingxiao Huang, Zheng Liang, Huawei Shen, Hui Zhang, Quanshi Zhang, Qingxiu Dong, Zhixing Tan, Mingxuan Wang, Shuo Wang, Long Zhou, Haoran Li, Junwei Bao, Yingwei Pan, Weinan Zhang, Zhou Yu, Rui Yan, Chence Shi, Minghao Xu, Zuobai Zhang, Guoqiang Wang, Xiang Pan, Mengjie Li, Xiaoyu Chu, Zijun Yao, Fangwei Zhu, Shulin Cao, Weicheng Xue, Zixuan Ma, Zhengyan Zhang, Shengding Hu, Yujia Qin, Chaojun Xiao, Zheni Zeng, Ganqu Cui, Weize Chen, Weilin Zhao, Yuan Yao, Peng Li, Wenzhao Zheng, Wenliang Zhao, Ziyi Wang, Borui Zhang, Nanyi Fei, Anwen Hu, Zenan Ling, Haoyang Li, Boxi Cao, Xianpei Han, Weidong Zhan, Baobao Chang, Hao Sun, Jiawen Deng, Chujie Zheng, Juanzi Li, Lei Hou, Xigang Cao, Jidong Zhai, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jiwen Lu, Zhiwu Lu, Qin Jin, Ruihua Song, Ji-Rong Wen, Zhouchen Lin, Liwei Wang, Hang Su, Jun Zhu, Zhifang Sui, Jiajun Zhang, Yang Liu, Xiaodong He, Minlie Huang, Jian Tang, Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.06499 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Domain Generalization in Object Detection


Mar 27, 2022
Xingxuan Zhang, Zekai Xu, Renzhe Xu, Jiashuo Liu, Peng Cui, Weitao Wan, Chong Sun, Chen Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ZIN: When and How to Learn Invariance by Environment Inference?


Mar 11, 2022
Yong Lin, Shengyu Zhu, Peng Cui


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CausPref: Causal Preference Learning for Out-of-Distribution Recommendation


Feb 09, 2022
Yue He, Zimu Wang, Peng Cui, Hao Zou, Yafeng Zhang, Qiang Cui, Yong Jiang

* WWW '22: The ACM Web Conference Proceedings 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Regulatory Instruments for Fair Personalized Pricing


Feb 09, 2022
Renzhe Xu, Xingxuan Zhang, Peng Cui, Bo Li, Zheyan Shen, Jiazheng Xu

* WWW 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Causal Disentanglement for Semantics-Aware Intent Learning in Recommendation


Feb 05, 2022
Xiangmeng Wang, Qian Li, Dianer Yu, Peng Cui, Zhichao Wang, Guandong Xu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Revisiting Transformation Invariant Geometric Deep Learning: Are Initial Representations All You Need?


Dec 23, 2021
Ziwei Zhang, Xin Wang, Zeyang Zhang, Peng Cui, Wenwu Zhu

* 11 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>