Alert button
Picture for Shu Wang

Shu Wang

Alert button

LLM3:Large Language Model-based Task and Motion Planning with Motion Failure Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 20, 2024
Shu Wang, Muzhi Han, Ziyuan Jiao, Zeyu Zhang, Ying Nian Wu, Song-Chun Zhu, Hangxin Liu

Figure 1 for LLM3:Large Language Model-based Task and Motion Planning with Motion Failure Reasoning
Figure 2 for LLM3:Large Language Model-based Task and Motion Planning with Motion Failure Reasoning
Figure 3 for LLM3:Large Language Model-based Task and Motion Planning with Motion Failure Reasoning
Figure 4 for LLM3:Large Language Model-based Task and Motion Planning with Motion Failure Reasoning
Viaarxiv icon

GeoGalactica: A Scientific Large Language Model in Geoscience

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 31, 2023
Zhouhan Lin, Cheng Deng, Le Zhou, Tianhang Zhang, Yi Xu, Yutong Xu, Zhongmou He, Yuanyuan Shi, Beiya Dai, Yunchong Song, Boyi Zeng, Qiyuan Chen, Tao Shi, Tianyu Huang, Yiwei Xu, Shu Wang, Luoyi Fu, Weinan Zhang, Junxian He, Chao Ma, Yunqiang Zhu, Xinbing Wang, Chenghu Zhou

Viaarxiv icon

A Multimodal Ecological Civilization Pattern Recommendation Method Based on Large Language Models and Knowledge Graph

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 29, 2023
Zhihang Yu, Shu Wang, Yunqiang Zhu, Zhiqiang Zou

Viaarxiv icon

Hybrid Reinforcement Learning for Optimizing Pump Sustainability in Real-World Water Distribution Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 13, 2023
Harsh Patel, Yuan Zhou, Alexander P Lamb, Shu Wang, Jieliang Luo

Viaarxiv icon

Unveiling Optimal SDG Pathways: An Innovative Approach Leveraging Graph Pruning and Intent Graph for Effective Recommendations

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 21, 2023
Zhihang Yu, Shu Wang, Yunqiang Zhu, Wen Yuan, Xiaoliang Dai, Zhiqiang Zou

Figure 1 for Unveiling Optimal SDG Pathways: An Innovative Approach Leveraging Graph Pruning and Intent Graph for Effective Recommendations
Figure 2 for Unveiling Optimal SDG Pathways: An Innovative Approach Leveraging Graph Pruning and Intent Graph for Effective Recommendations
Figure 3 for Unveiling Optimal SDG Pathways: An Innovative Approach Leveraging Graph Pruning and Intent Graph for Effective Recommendations
Figure 4 for Unveiling Optimal SDG Pathways: An Innovative Approach Leveraging Graph Pruning and Intent Graph for Effective Recommendations
Viaarxiv icon

Compensating Removed Frequency Components: Thwarting Voice Spectrum Reduction Attacks

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 18, 2023
Shu Wang, Kun Sun, Qi Li

Figure 1 for Compensating Removed Frequency Components: Thwarting Voice Spectrum Reduction Attacks
Figure 2 for Compensating Removed Frequency Components: Thwarting Voice Spectrum Reduction Attacks
Figure 3 for Compensating Removed Frequency Components: Thwarting Voice Spectrum Reduction Attacks
Figure 4 for Compensating Removed Frequency Components: Thwarting Voice Spectrum Reduction Attacks
Viaarxiv icon

Liver Tumor Screening and Diagnosis in CT with Pixel-Lesion-Patient Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 17, 2023
Ke Yan, Xiaoli Yin, Yingda Xia, Fakai Wang, Shu Wang, Yuan Gao, Jiawen Yao, Chunli Li, Xiaoyu Bai, Jingren Zhou, Ling Zhang, Le Lu, Yu Shi

Figure 1 for Liver Tumor Screening and Diagnosis in CT with Pixel-Lesion-Patient Network
Figure 2 for Liver Tumor Screening and Diagnosis in CT with Pixel-Lesion-Patient Network
Figure 3 for Liver Tumor Screening and Diagnosis in CT with Pixel-Lesion-Patient Network
Figure 4 for Liver Tumor Screening and Diagnosis in CT with Pixel-Lesion-Patient Network
Viaarxiv icon

Asymmetric Patch Sampling for Contrastive Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 05, 2023
Chengchao Shen, Jianzhong Chen, Shu Wang, Hulin Kuang, Jin Liu, Jianxin Wang

Figure 1 for Asymmetric Patch Sampling for Contrastive Learning
Figure 2 for Asymmetric Patch Sampling for Contrastive Learning
Figure 3 for Asymmetric Patch Sampling for Contrastive Learning
Figure 4 for Asymmetric Patch Sampling for Contrastive Learning
Viaarxiv icon

T-NGA: Temporal Network Grafting Algorithm for Learning to Process Spiking Audio Sensor Events

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 07, 2022
Shu Wang, Yuhuang Hu, Shih-Chii Liu

Figure 1 for T-NGA: Temporal Network Grafting Algorithm for Learning to Process Spiking Audio Sensor Events
Figure 2 for T-NGA: Temporal Network Grafting Algorithm for Learning to Process Spiking Audio Sensor Events
Figure 3 for T-NGA: Temporal Network Grafting Algorithm for Learning to Process Spiking Audio Sensor Events
Figure 4 for T-NGA: Temporal Network Grafting Algorithm for Learning to Process Spiking Audio Sensor Events
Viaarxiv icon

Joint Mind Modeling for Explanation Generation in Complex Human-Robot Collaborative Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 24, 2020
Xiaofeng Gao, Ran Gong, Yizhou Zhao, Shu Wang, Tianmin Shu, Song-Chun Zhu

Figure 1 for Joint Mind Modeling for Explanation Generation in Complex Human-Robot Collaborative Tasks
Figure 2 for Joint Mind Modeling for Explanation Generation in Complex Human-Robot Collaborative Tasks
Figure 3 for Joint Mind Modeling for Explanation Generation in Complex Human-Robot Collaborative Tasks
Figure 4 for Joint Mind Modeling for Explanation Generation in Complex Human-Robot Collaborative Tasks
Viaarxiv icon