Alert button
Picture for Derrick Wing Kwan Ng

Derrick Wing Kwan Ng

Alert button

DRL-Based Orchestration of Multi-User MISO Systems with Stacked Intelligent Metasurfaces

Feb 14, 2024
Hao Liu, Jiancheng An, Derrick Wing Kwan Ng, George C. Alexandropoulos, Lu Gan

Viaarxiv icon

Analytical Framework for Effective Degrees of Freedom in Near-Field XL-MIMO

Jan 27, 2024
Zhe Wang, Jiayi Zhang, Wenhui Yi, Hongyang Du, Dusit Niyato, Bo Ai, Derrick Wing Kwan Ng

Viaarxiv icon

Massive Unsourced Random Access for Near-Field Communications

Jan 25, 2024
Xinyu Xie, Yongpeng Wu, Jianping An, Derrick Wing Kwan Ng, Chengwen Xing, Wenjun Zhang

Viaarxiv icon

Integrated Sensing, Communication, and Powering (ISCAP): Towards Multi-functional 6G Wireless Networks

Jan 07, 2024
Yilong Chen, Zixiang Ren, Jie Xu, Yong Zeng, Derrick Wing Kwan Ng, Shuguang Cui

Viaarxiv icon

Integrated Sensing and Communication with Massive MIMO: A Unified Tensor Approach for Channel and Target Parameter Estimation

Jan 03, 2024
Ruoyu Zhang, Lei Cheng, Shuai Wang, Yi Lou, Yulong Gao, Wen Wu, Derrick Wing Kwan Ng

Viaarxiv icon

Optimal BER Minimum Precoder Design for OTFS-Based ISAC Systems

Dec 19, 2023
Jun Wu, Weijie Yuan, Zhiqiang Wei, Jinjin Yan, Derrick Wing Kwan Ng

Viaarxiv icon

Secure Cell-Free Integrated Sensing and Communication in the Presence of Information and Sensing Eavesdroppers

Dec 07, 2023
Zixiang Ren, Jie Xu, Ling Qiu, Derrick Wing Kwan Ng

Viaarxiv icon

Joint Distributed Precoding and Beamforming for RIS-aided Cell-Free Massive MIMO Systems

Nov 22, 2023
Peng Zhang, Jiayi Zhang, Huahua Xiao, Xiaodan Zhang, Derrick Wing Kwan Ng, Bo Ai

Viaarxiv icon

Stacked Intelligent Metasurface-Aided MIMO Transceiver Design

Nov 16, 2023
Jiancheng An, Chau Yuen, Chao Xu, Hongbin Li, Derrick Wing Kwan Ng, Marco Di Renzo, Mérouane Debbah, Lajos Hanzo

Viaarxiv icon

Compressive Sensing-Based Grant-Free Massive Access for 6G Massive Communication

Nov 12, 2023
Zhen Gao, Malong Ke, Yikun Mei, Li Qiao, Sheng Chen, Derrick Wing Kwan Ng, H. Vincent Poor

Viaarxiv icon