Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xu Wang

A Feature Consistency Driven Attention Erasing Network for Fine-Grained Image Retrieval


Oct 09, 2021
Qi Zhao, Xu Wang, Shuchang Lyu, Binghao Liu, Yifan Yang

* 30 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Detailed Region-Adaptive Normalization for Heavy Makeup Transfer


Sep 30, 2021
Yueming Lyu, Peibin Chen, Jingna Sun, Xu Wang, Jing Dong, Tieniu Tan

* Code is available at https://github.com/Yueming6568/MDMGAN 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Estimation and Inference for Multi-Experiment Networks of High-Dimensional Point Processes


Sep 23, 2021
Xu Wang, Ali Shojaie

* 49 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Point Voxel Convolution Neural Network with Selective Feature Fusion for Point Cloud Semantic Segmentation


Sep 23, 2021
Xu Wang, Yuyan Li, Ye Duan

* ISVC '21, oral 

  Access Paper or Ask Questions

SPNet: Multi-Shell Kernel Convolution for Point Cloud Semantic Segmentation


Sep 23, 2021
Yuyan Li, Chuanmao Fan, Xu Wang, Ye Duan

* ISVC '21, oral 

  Access Paper or Ask Questions

FCM: A Fine-grained Comparison Model for Multi-turn Dialogue Reasoning


Sep 23, 2021
Xu Wang, Hainan Zhang, Shuai Zhao, Yanyan Zou, Hongshen Chen, Zhuoye Ding, Bo Cheng, Yanyan Lan

* EMNLP2021 Findings 

  Access Paper or Ask Questions

Causal Discovery in High-Dimensional Point Process Networks with Hidden Nodes


Sep 22, 2021
Xu Wang, Ali Shojaie

* 31 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

TPH-YOLOv5: Improved YOLOv5 Based on Transformer Prediction Head for Object Detection on Drone-captured Scenarios


Aug 26, 2021
Xingkui Zhu, Shuchang Lyu, Xu Wang, Qi Zhao

* 8 pages,9 figures, VisDrone 2021 ICCV workshop 

  Access Paper or Ask Questions

A Self-Distillation Embedded Supervised Affinity Attention Model for Few-Shot Segmentation


Aug 14, 2021
Qi Zhao, Binghao Liu, Shuchang Lyu, Xu Wang, Yifan Yang

* 13 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for Reversible Steganography: Principles and Insights


Jun 13, 2021
Ching-Chun Chang, Xu Wang, Sisheng Chen, Isao Echizen, Victor Sanchez, Chang-Tsun Li


  Access Paper or Ask Questions

Global Wheat Head Dataset 2021: more diversity to improve the benchmarking of wheat head localization methods


Jun 03, 2021
Etienne David, Mario Serouart, Daniel Smith, Simon Madec, Kaaviya Velumani, Shouyang Liu, Xu Wang, Francisco Pinto Espinosa, Shahameh Shafiee, Izzat S. A. Tahir, Hisashi Tsujimoto, Shuhei Nasuda, Bangyou Zheng, Norbert Kichgessner, Helge Aasen, Andreas Hund, Pouria Sadhegi-Tehran, Koichi Nagasawa, Goro Ishikawa, Sébastien Dandrifosse, Alexis Carlier, Benoit Mercatoris, Ken Kuroki, Haozhou Wang, Masanori Ishii, Minhajul A. Badhon, Curtis Pozniak, David Shaner LeBauer, Morten Lilimo, Jesse Poland, Scott Chapman, Benoit de Solan, Frédéric Baret, Ian Stavness, Wei Guo

* 8 pages, 2 figures, 1 table 

  Access Paper or Ask Questions

Global Wheat Head Dataset 2021: an update to improve the benchmarking wheat head localization with more diversity


May 17, 2021
Etienne DAVID, Mario Serouart, Daniel Smith, Simon Madec, Kaaviya Velumani, Shouyang Liu, Xu Wang, Francisco Pinto Espinosa, Shahameh Shafiee, Izzat S. A. Tahir, Hisashi Tsujimoto, Shuhei Nasuda, Bangyou Zheng, Norbert Kichgessner, Helge Aasen, Andreas Hund, Pouria Sadhegi-Tehran, Koichi Nagasawa, Goro Ishikawa, Sébastien Dandrifosse, Alexis Carlier, Benoit Mercatoris, Ken Kuroki, Haozhou Wang, Masanori Ishii, Minhajul A. Badhon, Curtis Pozniak, David Shaner LeBauer, Morten Lilimo, Jesse Poland, Scott Chapman, Benoit de Solan, Frédéric Baret, Ian Stavness, Wei Guo

* 8 pages, 2 figures, 1 table 

  Access Paper or Ask Questions

On the Optimality of Nuclear-norm-based Matrix Completion for Problems with Smooth Non-linear Structure


May 05, 2021
Yunhua Xiang, Tianyu Zhang, Xu Wang, Ali Shojaie, Noah Simon

* 47 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Integrating Subgraph-aware Relation and DirectionReasoning for Question Answering


Apr 01, 2021
Xu Wang, Shuai Zhao, Bo Cheng, Jiale Han, Yingting Li, Hao Yang, Ivan Sekulic, Guoshun Nan

* Accepted by ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Attention Models for Point Clouds in Deep Learning: A Survey


Feb 22, 2021
Xu Wang, Yi Jin, Yigang Cen, Tao Wang, Yidong Li


  Access Paper or Ask Questions

Value Cards: An Educational Toolkit for Teaching Social Impacts of Machine Learning through Deliberation


Oct 22, 2020
Hong Shen, Wesley Deng, Aditi Chattopadhyay, Steven Wu, Xu Wang, Haiyi Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Statistical Inference for Networks of High-Dimensional Point Processes


Jul 15, 2020
Xu Wang, Mladen Kolar, Ali Shojaie


  Access Paper or Ask Questions

Automate Obstructive Sleep Apnea Diagnosis Using Convolutional Neural Networks


Jun 13, 2020
Longlong Feng, Xu Wang

* 10 pages, 3 figures, AMMCS-2019 International Conference 

  Access Paper or Ask Questions

Hybrid Attention for Automatic Segmentation of Whole Fetal Head in Prenatal Ultrasound Volumes


Apr 28, 2020
Xin Yang, Xu Wang, Yi Wang, Haoran Dou, Shengli Li, Huaxuan Wen, Yi Lin, Pheng-Ann Heng, Dong Ni

* Accepted by Computer Methods and Programs in Biomedicine 

  Access Paper or Ask Questions

A survey of statistical learning techniques as applied to inexpensive pediatric Obstructive Sleep Apnea data


Feb 21, 2020
Emily T. Winn, Marilyn Vazquez, Prachi Loliencar, Kaisa Taipale, Xu Wang, Giseon Heo


  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Local and Global Structure for Point Cloud Semantic Segmentation with Contextual Point Representations


Nov 13, 2019
Xu Wang, Jingming He, Lin Ma

* Accepted by NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Agent with Warm Start and Active Termination for Plane Localization in 3D Ultrasound


Oct 10, 2019
Haoran Dou, Xin Yang, Jikuan Qian, Wufeng Xue, Hao Qin, Xu Wang, Lequan Yu, Shujun Wang, Yi Xiong, Pheng-Ann Heng, Dong Ni

* 9 pages, 5 figures, 1 table. Accepted by MICCAI 2019 (oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Segmentation and Landmark Localization of Fetal Femur in Ultrasound Volumes


Aug 31, 2019
Xu Wang, Xin Yang, Haoran Dou, Shengli Li, Pheng-Ann Heng, Dong Ni

* Accepted by IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics (BHI), 2019 

  Access Paper or Ask Questions

High Sensitivity Snapshot Spectrometer Based on Deep Network Unmixing


Jun 29, 2019
XiaoYu Chen, Xu Wang, Lianfa Bai, Jing Han, Zhuang Zhao

* 16 pages, 13 figures and 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

DeepSquare: Boosting the Learning Power of Deep Convolutional Neural Networks with Elementwise Square Operators


Jun 12, 2019
Sheng Chen, Xu Wang, Chao Chen, Yifan Lu, Xijin Zhang, Linfu Wen

* We has submitted this paper to a conference before March 22, 2019. We will improve this paper according to the received reviews. The code will be released if the paper is accepted for publication 

  Access Paper or Ask Questions

Combating Uncertainty with Novel Losses for Automatic Left Atrium Segmentation


Dec 14, 2018
Xin Yang, Na Wang, Yi Wang, Xu Wang, Reza Nezafat, Dong Ni, Pheng-Ann Heng

* 9 pages, 4 figures. MICCAI Workshop on STACOM 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Coordinating Collaborative Chat in Massive Open Online Courses


Apr 18, 2017
Gaurav Singh Tomar, Sreecharan Sankaranarayanan, Xu Wang, Carolyn Penstein Rosé

* Proceedings of the International Conference of the Learning Sciences 2016, Volume 1, pp 607-614 
* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Landmark Subspace Clustering


Oct 28, 2015
Xu Wang, Gilad Lerman


  Access Paper or Ask Questions

Spectral Convergence Rate of Graph Laplacian


Oct 27, 2015
Xu Wang


  Access Paper or Ask Questions