Alert button
Picture for Yuqi Zhang

Yuqi Zhang

Alert button

Learning to Manipulate Artistic Images

Jan 25, 2024
Wei Guo, Yuqi Zhang, De Ma, Qian Zheng

Viaarxiv icon

Intention Analysis Prompting Makes Large Language Models A Good Jailbreak Defender

Jan 12, 2024
Yuqi Zhang, Liang Ding, Lefei Zhang, Dacheng Tao

Viaarxiv icon

Improving Neural Machine Translation by Multi-Knowledge Integration with Prompting

Dec 08, 2023
Ke Wang, Jun Xie, Yuqi Zhang, Yu Zhao

Viaarxiv icon

Synslator: An Interactive Machine Translation Tool with Online Learning

Oct 08, 2023
Jiayi Wang, Ke Wang, Fengming Zhou, Chengyu Wang, Zhiyong Fu, Zeyu Feng, Yu Zhao, Yuqi Zhang

Figure 1 for Synslator: An Interactive Machine Translation Tool with Online Learning
Figure 2 for Synslator: An Interactive Machine Translation Tool with Online Learning
Figure 3 for Synslator: An Interactive Machine Translation Tool with Online Learning
Figure 4 for Synslator: An Interactive Machine Translation Tool with Online Learning
Viaarxiv icon

Learning Efficient Representations for Image-Based Patent Retrieval

Aug 26, 2023
Hongsong Wang, Yuqi Zhang

Figure 1 for Learning Efficient Representations for Image-Based Patent Retrieval
Figure 2 for Learning Efficient Representations for Image-Based Patent Retrieval
Figure 3 for Learning Efficient Representations for Image-Based Patent Retrieval
Figure 4 for Learning Efficient Representations for Image-Based Patent Retrieval
Viaarxiv icon

Graph Convolution Based Efficient Re-Ranking for Visual Retrieval

Jun 15, 2023
Yuqi Zhang, Qi Qian, Hongsong Wang, Chong Liu, Weihua Chen, Fan Wang

Figure 1 for Graph Convolution Based Efficient Re-Ranking for Visual Retrieval
Figure 2 for Graph Convolution Based Efficient Re-Ranking for Visual Retrieval
Figure 3 for Graph Convolution Based Efficient Re-Ranking for Visual Retrieval
Figure 4 for Graph Convolution Based Efficient Re-Ranking for Visual Retrieval
Viaarxiv icon

Efficient Token-Guided Image-Text Retrieval with Consistent Multimodal Contrastive Training

Jun 15, 2023
Chong Liu, Yuqi Zhang, Hongsong Wang, Weihua Chen, Fan Wang, Yan Huang, Yi-Dong Shen, Liang Wang

Figure 1 for Efficient Token-Guided Image-Text Retrieval with Consistent Multimodal Contrastive Training
Figure 2 for Efficient Token-Guided Image-Text Retrieval with Consistent Multimodal Contrastive Training
Figure 3 for Efficient Token-Guided Image-Text Retrieval with Consistent Multimodal Contrastive Training
Figure 4 for Efficient Token-Guided Image-Text Retrieval with Consistent Multimodal Contrastive Training
Viaarxiv icon

Atrial Septal Defect Detection in Children Based on Ultrasound Video Using Multiple Instances Learning

Jun 06, 2023
Yiman Liu, Qiming Huang, Xiaoxiang Han, Tongtong Liang, Zhifang Zhang, Lijun Chen, Jinfeng Wang, Angelos Stefanidis, Jionglong Su, Jiangang Chen, Qingli Li, Yuqi Zhang

Figure 1 for Atrial Septal Defect Detection in Children Based on Ultrasound Video Using Multiple Instances Learning
Figure 2 for Atrial Septal Defect Detection in Children Based on Ultrasound Video Using Multiple Instances Learning
Figure 3 for Atrial Septal Defect Detection in Children Based on Ultrasound Video Using Multiple Instances Learning
Figure 4 for Atrial Septal Defect Detection in Children Based on Ultrasound Video Using Multiple Instances Learning
Viaarxiv icon

Disambiguated Lexically Constrained Neural Machine Translation

May 27, 2023
Jinpeng Zhang, Nini Xiao, Ke Wang, Chuanqi Dong, Xiangyu Duan, Yuqi Zhang, Min Zhang

Figure 1 for Disambiguated Lexically Constrained Neural Machine Translation
Figure 2 for Disambiguated Lexically Constrained Neural Machine Translation
Figure 3 for Disambiguated Lexically Constrained Neural Machine Translation
Figure 4 for Disambiguated Lexically Constrained Neural Machine Translation
Viaarxiv icon

Non-parametric, Nearest-neighbor-assisted Fine-tuning for Neural Machine Translation

May 23, 2023
Jiayi Wang, Ke Wang, Yuqi Zhang, Yu Zhao, Pontus Stenetorp

Figure 1 for Non-parametric, Nearest-neighbor-assisted Fine-tuning for Neural Machine Translation
Figure 2 for Non-parametric, Nearest-neighbor-assisted Fine-tuning for Neural Machine Translation
Figure 3 for Non-parametric, Nearest-neighbor-assisted Fine-tuning for Neural Machine Translation
Figure 4 for Non-parametric, Nearest-neighbor-assisted Fine-tuning for Neural Machine Translation
Viaarxiv icon