Alert button
Picture for Shuai Wang

Shuai Wang

Alert button

Design and Visual Servoing Control of a Hybrid Dual-Segment Flexible Neurosurgical Robot for Intraventricular Biopsy

Feb 15, 2024
Jian Chen, Mingcong Chen, Qingxiang Zhao, Shuai Wang, Yihe Wang, Ying Xiao, Jian Hu, Danny Tat Ming Chan, Kam Tong Leo Yeung, David Yuen Chung Chan, Hongbin Liu

Viaarxiv icon

Eliminating Information Leakage in Hard Concept Bottleneck Models with Supervised, Hierarchical Concept Learning

Feb 03, 2024
Ao Sun, Yuanyuan Yuan, Pingchuan Ma, Shuai Wang

Viaarxiv icon

Zero-shot Generative Large Language Models for Systematic Review Screening Automation

Feb 01, 2024
Shuai Wang, Harrisen Scells, Shengyao Zhuang, Martin Potthast, Bevan Koopman, Guido Zuccon

Viaarxiv icon

ReSLLM: Large Language Models are Strong Resource Selectors for Federated Search

Jan 31, 2024
Shuai Wang, Shengyao Zhuang, Bevan Koopman, Guido Zuccon

Viaarxiv icon

Weaver: Foundation Models for Creative Writing

Jan 30, 2024
Tiannan Wang, Jiamin Chen, Qingrui Jia, Shuai Wang, Ruoyu Fang, Huilin Wang, Zhaowei Gao, Chunzhao Xie, Chuou Xu, Jihong Dai, Yibin Liu, Jialong Wu, Shengwei Ding, Long Li, Zhiwei Huang, Xinle Deng, Teng Yu, Gangan Ma, Han Xiao, Zixin Chen, Danjun Xiang, Yunxia Wang, Yuanyuan Zhu, Yi Xiao, Jing Wang, Yiru Wang, Siran Ding, Jiayang Huang, Jiayi Xu, Yilihamu Tayier, Zhenyu Hu, Yuan Gao, Chengfeng Zheng, Yueshu Ye, Yihang Li, Lei Wan, Xinyue Jiang, Yujie Wang, Siyu Cheng, Zhule Song, Xiangru Tang, Xiaohua Xu, Ningyu Zhang, Huajun Chen, Yuchen Eleanor Jiang, Wangchunshu Zhou

Viaarxiv icon

VALL-T: Decoder-Only Generative Transducer for Robust and Decoding-Controllable Text-to-Speech

Jan 30, 2024
Chenpeng Du, Yiwei Guo, Hankun Wang, Yifan Yang, Zhikang Niu, Shuai Wang, Hui Zhang, Xie Chen, Kai Yu

Viaarxiv icon

An Empirical Study on Large Language Models in Accuracy and Robustness under Chinese Industrial Scenarios

Jan 27, 2024
Zongjie Li, Wenying Qiu, Pingchuan Ma, Yichen Li, You Li, Sijia He, Baozheng Jiang, Shuai Wang, Weixi Gu

Viaarxiv icon

OOP: Object-Oriented Programming Evaluation Benchmark for Large Language Models

Jan 12, 2024
Shuai Wang, Liang Ding, Li Shen, Yong Luo, Bo Du, Dacheng Tao

Viaarxiv icon

Integrated Sensing and Communication with Massive MIMO: A Unified Tensor Approach for Channel and Target Parameter Estimation

Jan 03, 2024
Ruoyu Zhang, Lei Cheng, Shuai Wang, Yi Lou, Yulong Gao, Wen Wu, Derrick Wing Kwan Ng

Viaarxiv icon