Alert button
Picture for Zhirui Wang

Zhirui Wang

Alert button

RingMo-lite: A Remote Sensing Multi-task Lightweight Network with CNN-Transformer Hybrid Framework

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 16, 2023
Yuelei Wang, Ting Zhang, Liangjin Zhao, Lin Hu, Zhechao Wang, Ziqing Niu, Peirui Cheng, Kaiqiang Chen, Xuan Zeng, Zhirui Wang, Hongqi Wang, Xian Sun

Figure 1 for RingMo-lite: A Remote Sensing Multi-task Lightweight Network with CNN-Transformer Hybrid Framework
Figure 2 for RingMo-lite: A Remote Sensing Multi-task Lightweight Network with CNN-Transformer Hybrid Framework
Figure 3 for RingMo-lite: A Remote Sensing Multi-task Lightweight Network with CNN-Transformer Hybrid Framework
Figure 4 for RingMo-lite: A Remote Sensing Multi-task Lightweight Network with CNN-Transformer Hybrid Framework
Viaarxiv icon

DCP-Net: A Distributed Collaborative Perception Network for Remote Sensing Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 05, 2023
Zhechao Wang, Peirui Cheng, Shujing Duan, Kaiqiang Chen, Zhirui Wang, Xinming Li, Xian Sun

Figure 1 for DCP-Net: A Distributed Collaborative Perception Network for Remote Sensing Semantic Segmentation
Figure 2 for DCP-Net: A Distributed Collaborative Perception Network for Remote Sensing Semantic Segmentation
Figure 3 for DCP-Net: A Distributed Collaborative Perception Network for Remote Sensing Semantic Segmentation
Figure 4 for DCP-Net: A Distributed Collaborative Perception Network for Remote Sensing Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Elevation Estimation-Driven Building 3D Reconstruction from Single-View Remote Sensing Imagery

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 11, 2023
Yongqiang Mao, Kaiqiang Chen, Liangjin Zhao, Wei Chen, Deke Tang, Wenjie Liu, Zhirui Wang, Wenhui Diao, Xian Sun, Kun Fu

Figure 1 for Elevation Estimation-Driven Building 3D Reconstruction from Single-View Remote Sensing Imagery
Figure 2 for Elevation Estimation-Driven Building 3D Reconstruction from Single-View Remote Sensing Imagery
Figure 3 for Elevation Estimation-Driven Building 3D Reconstruction from Single-View Remote Sensing Imagery
Figure 4 for Elevation Estimation-Driven Building 3D Reconstruction from Single-View Remote Sensing Imagery
Viaarxiv icon

Supervised Pretraining for Molecular Force Fields and Properties Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 23, 2022
Xiang Gao, Weihao Gao, Wenzhi Xiao, Zhirui Wang, Chong Wang, Liang Xiang

Figure 1 for Supervised Pretraining for Molecular Force Fields and Properties Prediction
Figure 2 for Supervised Pretraining for Molecular Force Fields and Properties Prediction
Figure 3 for Supervised Pretraining for Molecular Force Fields and Properties Prediction
Figure 4 for Supervised Pretraining for Molecular Force Fields and Properties Prediction
Viaarxiv icon

Learning Regularized Positional Encoding for Molecular Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 23, 2022
Xiang Gao, Weihao Gao, Wenzhi Xiao, Zhirui Wang, Chong Wang, Liang Xiang

Figure 1 for Learning Regularized Positional Encoding for Molecular Prediction
Figure 2 for Learning Regularized Positional Encoding for Molecular Prediction
Figure 3 for Learning Regularized Positional Encoding for Molecular Prediction
Figure 4 for Learning Regularized Positional Encoding for Molecular Prediction
Viaarxiv icon

Fooling Adversarial Training with Inducing Noise

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 19, 2021
Zhirui Wang, Yifei Wang, Yisen Wang

Figure 1 for Fooling Adversarial Training with Inducing Noise
Figure 2 for Fooling Adversarial Training with Inducing Noise
Figure 3 for Fooling Adversarial Training with Inducing Noise
Figure 4 for Fooling Adversarial Training with Inducing Noise
Viaarxiv icon

GraphPrompt: Biomedical Entity Normalization Using Graph-based Prompt Templates

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 13, 2021
Jiayou Zhang, Zhirui Wang, Shizhuo Zhang, Megh Manoj Bhalerao, Yucong Liu, Dawei Zhu, Sheng Wang

Viaarxiv icon

Fully automatic structure from motion with a spline-based environment representation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 30, 2018
Zhirui Wang, Laurent Kneip

Figure 1 for Fully automatic structure from motion with a spline-based environment representation
Figure 2 for Fully automatic structure from motion with a spline-based environment representation
Figure 3 for Fully automatic structure from motion with a spline-based environment representation
Figure 4 for Fully automatic structure from motion with a spline-based environment representation
Viaarxiv icon