Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Vision-Language Pre-Training for Boosting Scene Text DetectorsSibo Song , Jianqiang Wan , Zhibo Yang , Jun Tang , Wenqing Cheng , Xiang Bai , Cong Yao

* Accepted by CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

GitNet: Geometric Prior-based Transformation for Birds-Eye-View SegmentationShi Gong , Xiaoqing Ye , Xiao Tan , Jingdong Wang , Errui Ding , Yu Zhou , Xiang Bai


   Access Paper or Ask Questions

An Empirical Study of End-to-End Temporal Action DetectionXiaolong Liu , Song Bai , Xiang Bai

* Accepted by CVPR 2022. 13 pages, including supplementary 

   Access Paper or Ask Questions

Few Could Be Better Than All: Feature Sampling and Grouping for Scene Text DetectionJingqun Tang , Wenqing Zhang , Hongye Liu , MingKun Yang , Bo Jiang , Guanglong Hu , Xiang Bai

* CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Syntax-Aware Network for Handwritten Mathematical Expression RecognitionYe Yuan , Xiao Liu , Wondimu Dikubab , Hui Liu , Zhilong Ji , Zhongqin Wu , Xiang Bai

* CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Knowledge Mining with Scene Text for Fine-Grained RecognitionHao Wang , Junchao Liao , Tianheng Cheng , Zewen Gao , Hao Liu , Bo Ren , Xiang Bai , Wenyu Liu

* Accepted to CVPR 2022. The source code and new dataset of this work are available at https://github.com/lanfeng4659/KnowledgeMiningWithSceneText 

   Access Paper or Ask Questions

Comprehensive Benchmark Datasets for Amharic Scene Text Detection and RecognitionWondimu Dikubab , Dingkang Liang , Minghui Liao , Xiang Bai

* 2 pages 1 figure 1 supplementary document 

   Access Paper or Ask Questions

An End-to-End Transformer Model for Crowd LocalizationDingkang Liang , Wei Xu , Xiang Bai

* Technical report 

   Access Paper or Ask Questions

Real-Time Scene Text Detection with Differentiable Binarization and Adaptive Scale FusionMinghui Liao , Zhisheng Zou , Zhaoyi Wan , Cong Yao , Xiang Bai

* Accepted by TPAMI. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1911.08947 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>