Alert button
Picture for Tao Lin

Tao Lin

Alert button

Persuading a Learning Agent

Feb 22, 2024
Tao Lin, Yiling Chen

Viaarxiv icon

Switch EMA: A Free Lunch for Better Flatness and Sharpness

Feb 14, 2024
Siyuan Li, Zicheng Liu, Juanxi Tian, Ge Wang, Zedong Wang, Weiyang Jin, Di Wu, Cheng Tan, Tao Lin, Yang Liu, Baigui Sun, Stan Z. Li

Viaarxiv icon

Multi-Sender Persuasion -- A Computational Perspective

Feb 08, 2024
Safwan Hossain, Tonghan Wang, Tao Lin, Yiling Chen, David C. Parkes, Haifeng Xu

Viaarxiv icon

PathMMU: A Massive Multimodal Expert-Level Benchmark for Understanding and Reasoning in Pathology

Feb 05, 2024
Yuxuan Sun, Hao Wu, Chenglu Zhu, Sunyi Zheng, Qizi Chen, Kai Zhang, Yunlong Zhang, Xiaoxiao Lan, Mengyue Zheng, Jingxiong Li, Xinheng Lyu, Tao Lin, Lin Yang

Viaarxiv icon

Federated Unlearning: a Perspective of Stability and Fairness

Feb 05, 2024
Jiaqi Shao, Tao Lin, Xuanyu Cao, Bing Luo

Viaarxiv icon

Training-time Neuron Alignment through Permutation Subspace for Improving Linear Mode Connectivity and Model Fusion

Feb 02, 2024
Zexi Li, Zhiqi Li, Jie Lin, Tao Shen, Tao Lin, Chao Wu

Viaarxiv icon

Learning Thresholds with Latent Values and Censored Feedback

Dec 07, 2023
Jiahao Zhang, Tao Lin, Weiqiang Zheng, Zhe Feng, Yifeng Teng, Xiaotie Deng

Viaarxiv icon

On the Diversity and Realism of Distilled Dataset: An Efficient Dataset Distillation Paradigm

Dec 06, 2023
Peng Sun, Bei Shi, Daiwei Yu, Tao Lin

Viaarxiv icon