Alert button
Picture for Peize Sun

Peize Sun

Alert button

RoboCodeX: Multimodal Code Generation for Robotic Behavior Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 25, 2024
Yao Mu, Junting Chen, Qinglong Zhang, Shoufa Chen, Qiaojun Yu, Chongjian Ge, Runjian Chen, Zhixuan Liang, Mengkang Hu, Chaofan Tao, Peize Sun, Haibao Yu, Chao Yang, Wenqi Shao, Wenhai Wang, Jifeng Dai, Yu Qiao, Mingyu Ding, Ping Luo

Viaarxiv icon

Enhancing Your Trained DETRs with Box Refinement

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 21, 2023
Yiqun Chen, Qiang Chen, Peize Sun, Shoufa Chen, Jingdong Wang, Jian Cheng

Figure 1 for Enhancing Your Trained DETRs with Box Refinement
Figure 2 for Enhancing Your Trained DETRs with Box Refinement
Figure 3 for Enhancing Your Trained DETRs with Box Refinement
Figure 4 for Enhancing Your Trained DETRs with Box Refinement
Viaarxiv icon

Semantic-SAM: Segment and Recognize Anything at Any Granularity

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 10, 2023
Feng Li, Hao Zhang, Peize Sun, Xueyan Zou, Shilong Liu, Jianwei Yang, Chunyuan Li, Lei Zhang, Jianfeng Gao

Figure 1 for Semantic-SAM: Segment and Recognize Anything at Any Granularity
Figure 2 for Semantic-SAM: Segment and Recognize Anything at Any Granularity
Figure 3 for Semantic-SAM: Segment and Recognize Anything at Any Granularity
Figure 4 for Semantic-SAM: Segment and Recognize Anything at Any Granularity
Viaarxiv icon

GPT4RoI: Instruction Tuning Large Language Model on Region-of-Interest

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 07, 2023
Shilong Zhang, Peize Sun, Shoufa Chen, Min Xiao, Wenqi Shao, Wenwei Zhang, Kai Chen, Ping Luo

Figure 1 for GPT4RoI: Instruction Tuning Large Language Model on Region-of-Interest
Figure 2 for GPT4RoI: Instruction Tuning Large Language Model on Region-of-Interest
Figure 3 for GPT4RoI: Instruction Tuning Large Language Model on Region-of-Interest
Figure 4 for GPT4RoI: Instruction Tuning Large Language Model on Region-of-Interest
Viaarxiv icon

Going Denser with Open-Vocabulary Part Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 18, 2023
Peize Sun, Shoufa Chen, Chenchen Zhu, Fanyi Xiao, Ping Luo, Saining Xie, Zhicheng Yan

Figure 1 for Going Denser with Open-Vocabulary Part Segmentation
Figure 2 for Going Denser with Open-Vocabulary Part Segmentation
Figure 3 for Going Denser with Open-Vocabulary Part Segmentation
Figure 4 for Going Denser with Open-Vocabulary Part Segmentation
Viaarxiv icon

ByteTrackV2: 2D and 3D Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2023
Yifu Zhang, Xinggang Wang, Xiaoqing Ye, Wei Zhang, Jincheng Lu, Xiao Tan, Errui Ding, Peize Sun, Jingdong Wang

Figure 1 for ByteTrackV2: 2D and 3D Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box
Figure 2 for ByteTrackV2: 2D and 3D Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box
Figure 3 for ByteTrackV2: 2D and 3D Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box
Figure 4 for ByteTrackV2: 2D and 3D Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box
Viaarxiv icon

Learning Object-Language Alignments for Open-Vocabulary Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 27, 2022
Chuang Lin, Peize Sun, Yi Jiang, Ping Luo, Lizhen Qu, Gholamreza Haffari, Zehuan Yuan, Jianfei Cai

Figure 1 for Learning Object-Language Alignments for Open-Vocabulary Object Detection
Figure 2 for Learning Object-Language Alignments for Open-Vocabulary Object Detection
Figure 3 for Learning Object-Language Alignments for Open-Vocabulary Object Detection
Figure 4 for Learning Object-Language Alignments for Open-Vocabulary Object Detection
Viaarxiv icon

DiffusionDet: Diffusion Model for Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 17, 2022
Shoufa Chen, Peize Sun, Yibing Song, Ping Luo

Figure 1 for DiffusionDet: Diffusion Model for Object Detection
Figure 2 for DiffusionDet: Diffusion Model for Object Detection
Figure 3 for DiffusionDet: Diffusion Model for Object Detection
Figure 4 for DiffusionDet: Diffusion Model for Object Detection
Viaarxiv icon

Towards Grand Unification of Object Tracking

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 18, 2022
Bin Yan, Yi Jiang, Peize Sun, Dong Wang, Zehuan Yuan, Ping Luo, Huchuan Lu

Figure 1 for Towards Grand Unification of Object Tracking
Figure 2 for Towards Grand Unification of Object Tracking
Figure 3 for Towards Grand Unification of Object Tracking
Figure 4 for Towards Grand Unification of Object Tracking
Viaarxiv icon

Language as Queries for Referring Video Object Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 03, 2022
Jiannan Wu, Yi Jiang, Peize Sun, Zehuan Yuan, Ping Luo

Figure 1 for Language as Queries for Referring Video Object Segmentation
Figure 2 for Language as Queries for Referring Video Object Segmentation
Figure 3 for Language as Queries for Referring Video Object Segmentation
Figure 4 for Language as Queries for Referring Video Object Segmentation
Viaarxiv icon