Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Gao Huang

Fine-Grained Few Shot Learning with Foreground Object Transformation


Sep 13, 2021
Chaofei Wang, Shiji Song, Qisen Yang, Xiang Li, Gao Huang

* Accepted by Neurocomputing 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Learning Spatially Discriminative Feature Representations


Sep 03, 2021
Chaofei Wang, Jiayu Xiao, Yizeng Han, Qisen Yang, Shiji Song, Gao Huang

* Accepted by ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Integrating Circle Kernels into Convolutional Neural Networks


Jul 07, 2021
Kun He, Chao Li, Yixiao Yang, Gao Huang, John E. Hopcroft

* 13 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

On the Power of Multitask Representation Learning in Linear MDP


Jun 15, 2021
Rui Lu, Gao Huang, Simon S. Du


  Access Paper or Ask Questions

Believe What You See: Implicit Constraint Approach for Offline Multi-Agent Reinforcement Learning


Jun 07, 2021
Yiqin Yang, Xiaoteng Ma, Chenghao Li, Zewu Zheng, Qiyuan Zhang, Gao Huang, Jun Yang, Qianchuan Zhao

* The first two authors contributed equally to the work 

  Access Paper or Ask Questions

Not All Images are Worth 16x16 Words: Dynamic Vision Transformers with Adaptive Sequence Length


May 31, 2021
Yulin Wang, Rui Huang, Shiji Song, Zeyi Huang, Gao Huang


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Focus for Efficient Video Recognition


May 07, 2021
Yulin Wang, Zhaoxi Chen, Haojun Jiang, Shiji Song, Yizeng Han, Gao Huang


  Access Paper or Ask Questions

CondenseNet V2: Sparse Feature Reactivation for Deep Networks


Apr 09, 2021
Le Yang, Haojun Jiang, Ruojin Cai, Yulin Wang, Shiji Song, Gao Huang, Qi Tian

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

AutoLoss-Zero: Searching Loss Functions from Scratch for Generic Tasks


Mar 25, 2021
Hao Li, Tianwen Fu, Jifeng Dai, Hongsheng Li, Gao Huang, Xizhou Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Generalized Domain Conditioned Adaptation Network


Mar 23, 2021
Shuang Li, Binhui Xie, Qiuxia Lin, Chi Harold Liu, Gao Huang, Guoren Wang

* Accepted by IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI). Journal version of arXiv:2005.06717 (AAAI 2020). Code is available at https://github.com/BIT-DA/GDCAN 

  Access Paper or Ask Questions

Evolving Attention with Residual Convolutions


Feb 20, 2021
Yujing Wang, Yaming Yang, Jiangang Bai, Mingliang Zhang, Jing Bai, Jing Yu, Ce Zhang, Gao Huang, Yunhai Tong


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Neural Networks: A Survey


Feb 10, 2021
Yizeng Han, Gao Huang, Shiji Song, Le Yang, Honghui Wang, Yulin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Locally Supervised Learning: an Alternative to End-to-end Training


Jan 26, 2021
Yulin Wang, Zanlin Ni, Shiji Song, Le Yang, Gao Huang

* Accepted by ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

3D Object Detection with Pointformer


Dec 21, 2020
Xuran Pan, Zhuofan Xia, Shiji Song, Li Erran Li, Gao Huang


  Access Paper or Ask Questions

Frequency Domain Image Translation: More Photo-realistic, Better Identity-preserving


Dec 01, 2020
Mu Cai, Hong Zhang, Huijuan Huang, Qichuan Geng, Gao Huang

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Auto Seg-Loss: Searching Metric Surrogates for Semantic Segmentation


Oct 15, 2020
Hao Li, Chenxin Tao, Xizhou Zhu, Xiaogang Wang, Gao Huang, Jifeng Dai


  Access Paper or Ask Questions

Glance and Focus: a Dynamic Approach to Reducing Spatial Redundancy in Image Classification


Oct 11, 2020
Yulin Wang, Kangchen Lv, Rui Huang, Shiji Song, Le Yang, Gao Huang

* Accepted by NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Regularizing Deep Networks with Semantic Data Augmentation


Jul 22, 2020
Yulin Wang, Gao Huang, Shiji Song, Xuran Pan, Yitong Xia, Cheng Wu

* Journal version of arXiv:1909.12220. Code is available at https://github.com/blackfeather-wang/ISDA-for-Deep-Networks 

  Access Paper or Ask Questions

Meta-Semi: A Meta-learning Approach for Semi-supervised Learning


Jul 05, 2020
Yulin Wang, Jiayi Guo, Shiji Song, Gao Huang


  Access Paper or Ask Questions

Domain Conditioned Adaptation Network


May 14, 2020
Shuang Li, Chi Harold Liu, Qiuxia Lin, Binhui Xie, Zhengming Ding, Gao Huang, Jian Tang

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Residual Correction Network for Partial Domain Adaptation


Apr 10, 2020
Shuang Li, Chi Harold Liu, Qiuxia Lin, Qi Wen, Limin Su, Gao Huang, Zhengming Ding

* Accepted by T-PAMI, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Resolution Adaptive Networks for Efficient Inference


Mar 24, 2020
Le Yang, Yizeng Han, Xi Chen, Shiji Song, Jifeng Dai, Gao Huang

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Discovering of Causal Features: Towards Interpretable Reinforcement Learning


Mar 21, 2020
Wenjie Shi, Shiji Song, Zhuoyuan Wang, Gao Huang


  Access Paper or Ask Questions

Spatially Adaptive Inference with Stochastic Feature Sampling and Interpolation


Mar 19, 2020
Zhenda Xie, Zheng Zhang, Xizhou Zhu, Gao Huang, Stephen Lin


  Access Paper or Ask Questions

Cross-Iteration Batch Normalization


Feb 14, 2020
Zhuliang Yao, Yue Cao, Shuxin Zheng, Gao Huang, Stephen Lin


  Access Paper or Ask Questions