Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Delving Deep into the Generalization of Vision Transformers under Distribution ShiftsChongzhi Zhang , Mingyuan Zhang , Shanghang Zhang , Daisheng Jin , Qiang Zhou , Zhongang Cai , Haiyu Zhao , Shuai Yi , Xianglong Liu , Ziwei Liu

* Our code is available at https://github.com/Phoenix1153/ViT_OOD_generalization 

   Access Paper or Ask Questions

Towards Overcoming False Positives in Visual Relationship DetectionDaisheng Jin , Xiao Ma , Chongzhi Zhang , Yizhuo Zhou , Jiashu Tao , Mingyuan Zhang , Haiyu Zhao , Shuai Yi , Zhoujun Li , Xianglong Liu , Hongsheng Li

* 13 pages, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Patch Attack for Automatic Check-outAishan Liu , Jiakai Wang , Xianglong Liu , Chongzhi Zhang , Bowen Cao , Hang Yu


   Access Paper or Ask Questions

Training Robust Deep Neural Networks via Adversarial Noise PropagationAishan Liu , Xianglong Liu , Chongzhi Zhang , Hang Yu , Qiang Liu , Junfeng He

* 14 pages 

   Access Paper or Ask Questions

Towards Noise-Robust Neural Networks via Progressive Adversarial TrainingHang Yu , Aishan Liu , Xianglong Liu , Jichen Yang , Chongzhi Zhang


   Access Paper or Ask Questions

Interpreting and Improving Adversarial Robustness with Neuron SensitivityChongzhi Zhang , Aishan Liu , Xianglong Liu , Yitao Xu , Hang Yu , Yuqing Ma , Tianlin Li


   Access Paper or Ask Questions