Alert button
Picture for Tianrun Chen

Tianrun Chen

Alert button

RESMatch: Referring Expression Segmentation in a Semi-Supervised Manner

Feb 11, 2024
Ying Zang, Chenglong Fu, Runlong Cao, Didi Zhu, Min Zhang, Wenjun Hu, Lanyun Zhu, Tianrun Chen

Viaarxiv icon

LLaFS: When Large-Language Models Meet Few-Shot Segmentation

Dec 05, 2023
Lanyun Zhu, Tianrun Chen, Deyi Ji, Jieping Ye, Jun Liu

Viaarxiv icon

Deep3DSketch+: Rapid 3D Modeling from Single Free-hand Sketches

Sep 22, 2023
Tianrun Chen, Chenglong Fu, Ying Zang, Lanyun Zhu, Jia Zhang, Papa Mao, Lingyun Sun

Viaarxiv icon

PanopticNeRF-360: Panoramic 3D-to-2D Label Transfer in Urban Scenes

Sep 19, 2023
Xiao Fu, Shangzhan Zhang, Tianrun Chen, Yichong Lu, Xiaowei Zhou, Andreas Geiger, Yiyi Liao

Viaarxiv icon

Learning Gabor Texture Features for Fine-Grained Recognition

Aug 10, 2023
Lanyun Zhu, Tianrun Chen, Jianxiong Yin, Simon See, Jun Liu

Figure 1 for Learning Gabor Texture Features for Fine-Grained Recognition
Figure 2 for Learning Gabor Texture Features for Fine-Grained Recognition
Figure 3 for Learning Gabor Texture Features for Fine-Grained Recognition
Figure 4 for Learning Gabor Texture Features for Fine-Grained Recognition
Viaarxiv icon

Dyn-E: Local Appearance Editing of Dynamic Neural Radiance Fields

Jul 24, 2023
Shangzhan Zhang, Sida Peng, Yinji ShenTu, Qing Shuai, Tianrun Chen, Kaicheng Yu, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

Figure 1 for Dyn-E: Local Appearance Editing of Dynamic Neural Radiance Fields
Figure 2 for Dyn-E: Local Appearance Editing of Dynamic Neural Radiance Fields
Figure 3 for Dyn-E: Local Appearance Editing of Dynamic Neural Radiance Fields
Figure 4 for Dyn-E: Local Appearance Editing of Dynamic Neural Radiance Fields
Viaarxiv icon

SAM Fails to Segment Anything? -- SAM-Adapter: Adapting SAM in Underperformed Scenes: Camouflage, Shadow, Medical Image Segmentation, and More

May 02, 2023
Tianrun Chen, Lanyun Zhu, Chaotao Ding, Runlong Cao, Yan Wang, Zejian Li, Lingyun Sun, Papa Mao, Ying Zang

Figure 1 for SAM Fails to Segment Anything? -- SAM-Adapter: Adapting SAM in Underperformed Scenes: Camouflage, Shadow, Medical Image Segmentation, and More
Figure 2 for SAM Fails to Segment Anything? -- SAM-Adapter: Adapting SAM in Underperformed Scenes: Camouflage, Shadow, Medical Image Segmentation, and More
Figure 3 for SAM Fails to Segment Anything? -- SAM-Adapter: Adapting SAM in Underperformed Scenes: Camouflage, Shadow, Medical Image Segmentation, and More
Figure 4 for SAM Fails to Segment Anything? -- SAM-Adapter: Adapting SAM in Underperformed Scenes: Camouflage, Shadow, Medical Image Segmentation, and More
Viaarxiv icon

SAM Fails to Segment Anything? -- SAM-Adapter: Adapting SAM in Underperformed Scenes: Camouflage, Shadow, and More

Apr 19, 2023
Tianrun Chen, Lanyun Zhu, Chaotao Ding, Runlong Cao, Yan Wang, Zejian Li, Lingyun Sun, Papa Mao, Ying Zang

Figure 1 for SAM Fails to Segment Anything? -- SAM-Adapter: Adapting SAM in Underperformed Scenes: Camouflage, Shadow, and More
Figure 2 for SAM Fails to Segment Anything? -- SAM-Adapter: Adapting SAM in Underperformed Scenes: Camouflage, Shadow, and More
Figure 3 for SAM Fails to Segment Anything? -- SAM-Adapter: Adapting SAM in Underperformed Scenes: Camouflage, Shadow, and More
Figure 4 for SAM Fails to Segment Anything? -- SAM-Adapter: Adapting SAM in Underperformed Scenes: Camouflage, Shadow, and More
Viaarxiv icon