Alert button
Picture for Zihan Zhang

Zihan Zhang

Alert button

Improving Domain Adaptation through Extended-Text Reading Comprehension

Jan 18, 2024
Ting Jiang, Shaohan Huang, Shengyue Luo, Zihan Zhang, Haizhen Huang, Furu Wei, Weiwei Deng, Feng Sun, Qi Zhang, Deqing Wang, Fuzhen Zhuang

Viaarxiv icon

BS-PLCNet: Band-split Packet Loss Concealment Network with Multi-task Learning Framework and Multi-discriminators

Jan 08, 2024
Zihan Zhang, Jiayao Sun, Xianjun Xia, Chuanzeng Huang, Yijian Xiao, Lei Xie

Viaarxiv icon

SELM: Speech Enhancement Using Discrete Tokens and Language Models

Dec 15, 2023
Ziqian Wang, Xinfa Zhu, Zihan Zhang, YuanJun Lv, Ning Jiang, Guoqing Zhao, Lei Xie

Viaarxiv icon

Optimal Multi-Distribution Learning

Dec 08, 2023
Zihan Zhang, Wenhao Zhan, Yuxin Chen, Simon S. Du, Jason D. Lee

Viaarxiv icon

OSM vs HD Maps: Map Representations for Trajectory Prediction

Nov 04, 2023
Jing-Yan Liao, Parth Doshi, Zihan Zhang, David Paz, Henrik Christensen

Viaarxiv icon

Auto Search Indexer for End-to-End Document Retrieval

Oct 30, 2023
Tianchi Yang, Minghui Song, Zihan Zhang, Haizhen Huang, Weiwei Deng, Feng Sun, Qi Zhang

Figure 1 for Auto Search Indexer for End-to-End Document Retrieval
Figure 2 for Auto Search Indexer for End-to-End Document Retrieval
Figure 3 for Auto Search Indexer for End-to-End Document Retrieval
Figure 4 for Auto Search Indexer for End-to-End Document Retrieval
Viaarxiv icon

Open Visual Knowledge Extraction via Relation-Oriented Multimodality Model Prompting

Oct 28, 2023
Hejie Cui, Xinyu Fang, Zihan Zhang, Ran Xu, Xuan Kan, Xin Liu, Yue Yu, Manling Li, Yangqiu Song, Carl Yang

Figure 1 for Open Visual Knowledge Extraction via Relation-Oriented Multimodality Model Prompting
Figure 2 for Open Visual Knowledge Extraction via Relation-Oriented Multimodality Model Prompting
Figure 3 for Open Visual Knowledge Extraction via Relation-Oriented Multimodality Model Prompting
Figure 4 for Open Visual Knowledge Extraction via Relation-Oriented Multimodality Model Prompting
Viaarxiv icon

Turn-Level Active Learning for Dialogue State Tracking

Oct 23, 2023
Zihan Zhang, Meng Fang, Fanghua Ye, Ling Chen, Mohammad-Reza Namazi-Rad

Viaarxiv icon

CITB: A Benchmark for Continual Instruction Tuning

Oct 23, 2023
Zihan Zhang, Meng Fang, Ling Chen, Mohammad-Reza Namazi-Rad

Viaarxiv icon