Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

SAD: Semi-Supervised Anomaly Detection on Dynamic Graphs


May 23, 2023
Sheng Tian, Jihai Dong, Jintang Li, Wenlong Zhao, Xiaolong Xu, Baokun wang, Bowen Song, Changhua Meng, Tianyi Zhang, Liang Chen

Add code

* Accepted to IJCAI'23. Code will be available at https://github.com/D10Andy/SAD 

   Access Paper or Ask Questions

Huatuo-26M, a Large-scale Chinese Medical QA Dataset


May 02, 2023
Jianquan Li, Xidong Wang, Xiangbo Wu, Zhiyi Zhang, Xiaolong Xu, Jie Fu, Prayag Tiwari, Xiang Wan, Benyou Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Deep Vision in Analysis and Recognition of Radar Data: Achievements, Advancements and Challenges


Feb 20, 2023
Qi Liu, Zhiyun Yang, Ru Ji, Yonghong Zhang, Muhammad Bilal, Xiaodong Liu, S Vimal, Xiaolong Xu

Add code

* This article has been accepted for publication in IEEE Systems, Man and Cybernetics Magazine 

   Access Paper or Ask Questions

SplitGNN: Splitting GNN for Node Classification with Heterogeneous Attention


Jan 27, 2023
Xiaolong Xu, Lingjuan Lyu, Yihong Dong, Yicheng Lu, Weiqiang Wang, Hong Jin

Add code

* CIKM-2022 1st FedGraph workshop 

   Access Paper or Ask Questions

Differentially Private Learning with Per-Sample Adaptive Clipping


Dec 01, 2022
Tianyu Xia, Shuheng Shen, Su Yao, Xinyi Fu, Ke Xu, Xiaolong Xu, Xing Fu, Weiqiang Wang

Add code

* To appear in AAAI 2023 

   Access Paper or Ask Questions

Inductive Matrix Completion Using Graph Autoencoder


Aug 25, 2021
Wei Shen, Chuheng Zhang, Yun Tian, Liang Zeng, Xiaonan He, Wanchun Dou, Xiaolong Xu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

A Vertical Federated Learning Framework for Graph Convolutional Network


Jun 22, 2021
Xiang Ni, Xiaolong Xu, Lingjuan Lyu, Changhua Meng, Weiqiang Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

A New Local Transformation Module for Few-shot Segmentation


Nov 12, 2019
Yuwei Yang, Fanman Meng, Hongliang Li, Qingbo Wu, Xiaolong Xu, Shuai Chen

Add code


   Access Paper or Ask Questions