Alert button
Picture for Heng Wang

Heng Wang

Alert button

Boosting 3D Neuron Segmentation with 2D Vision Transformer Pre-trained on Natural Images

Add code
Bookmark button
Alert button
May 04, 2024
Yik San Cheng, Runkai Zhao, Heng Wang, Hanchuan Peng, Weidong Cai

Viaarxiv icon

HQ-Edit: A High-Quality Dataset for Instruction-based Image Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 15, 2024
Mude Hui, Siwei Yang, Bingchen Zhao, Yichun Shi, Heng Wang, Peng Wang, Yuyin Zhou, Cihang Xie

Viaarxiv icon

Digital Twin Channel for 6G: Concepts, Architectures and Potential Applications

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 31, 2024
Heng Wang, Jianhua Zhang, Gaofeng Nie, Li Yu, Zhiqiang Yuan, Tongjie Li, Jialin Wang, Guangyi Liu

Figure 1 for Digital Twin Channel for 6G: Concepts, Architectures and Potential Applications
Figure 2 for Digital Twin Channel for 6G: Concepts, Architectures and Potential Applications
Figure 3 for Digital Twin Channel for 6G: Concepts, Architectures and Potential Applications
Figure 4 for Digital Twin Channel for 6G: Concepts, Architectures and Potential Applications
Viaarxiv icon

MMoE: Robust Spoiler Detection with Multi-modal Information and Domain-aware Mixture-of-Experts

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Zinan Zeng, Sen Ye, Zijian Cai, Heng Wang, Yuhan Liu, Haokai Zhang, Minnan Luo

Figure 1 for MMoE: Robust Spoiler Detection with Multi-modal Information and Domain-aware Mixture-of-Experts
Figure 2 for MMoE: Robust Spoiler Detection with Multi-modal Information and Domain-aware Mixture-of-Experts
Figure 3 for MMoE: Robust Spoiler Detection with Multi-modal Information and Domain-aware Mixture-of-Experts
Figure 4 for MMoE: Robust Spoiler Detection with Multi-modal Information and Domain-aware Mixture-of-Experts
Viaarxiv icon

Hy-DAT: A Tool to Address Hydropower Modeling Gaps Using Interdependency, Efficiency Curves, and Unit Dispatch Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Dewei Wang, Bhaskar Mitra, Sameer Nekkalapu, Sohom Datta, Bibi Matthew, Rounak Meyur, Heng Wang, Slaven Kincic

Figure 1 for Hy-DAT: A Tool to Address Hydropower Modeling Gaps Using Interdependency, Efficiency Curves, and Unit Dispatch Models
Figure 2 for Hy-DAT: A Tool to Address Hydropower Modeling Gaps Using Interdependency, Efficiency Curves, and Unit Dispatch Models
Figure 3 for Hy-DAT: A Tool to Address Hydropower Modeling Gaps Using Interdependency, Efficiency Curves, and Unit Dispatch Models
Figure 4 for Hy-DAT: A Tool to Address Hydropower Modeling Gaps Using Interdependency, Efficiency Curves, and Unit Dispatch Models
Viaarxiv icon

Finetuned Multimodal Language Models Are High-Quality Image-Text Data Filters

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Weizhi Wang, Khalil Mrini, Linjie Yang, Sateesh Kumar, Yu Tian, Xifeng Yan, Heng Wang

Figure 1 for Finetuned Multimodal Language Models Are High-Quality Image-Text Data Filters
Figure 2 for Finetuned Multimodal Language Models Are High-Quality Image-Text Data Filters
Figure 3 for Finetuned Multimodal Language Models Are High-Quality Image-Text Data Filters
Figure 4 for Finetuned Multimodal Language Models Are High-Quality Image-Text Data Filters
Viaarxiv icon

DELL: Generating Reactions and Explanations for LLM-Based Misinformation Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 16, 2024
Herun Wan, Shangbin Feng, Zhaoxuan Tan, Heng Wang, Yulia Tsvetkov, Minnan Luo

Viaarxiv icon

Video Recognition in Portrait Mode

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2023
Mingfei Han, Linjie Yang, Xiaojie Jin, Jiashi Feng, Xiaojun Chang, Heng Wang

Viaarxiv icon

Shot2Story20K: A New Benchmark for Comprehensive Understanding of Multi-shot Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2023
Mingfei Han, Linjie Yang, Xiaojun Chang, Heng Wang

Viaarxiv icon

Vista-LLaMA: Reliable Video Narrator via Equal Distance to Visual Tokens

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 12, 2023
Fan Ma, Xiaojie Jin, Heng Wang, Yuchen Xian, Jiashi Feng, Yi Yang

Viaarxiv icon