Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

A Unified Model for Multi-class Anomaly DetectionZhiyuan You , Lei Cui , Yujun Shen , Kai Yang , Xin Lu , Yu Zheng , Xinyi Le


   Access Paper or Ask Questions

Rethinking and Scaling Up Graph Contrastive Learning: An Extremely Efficient Approach with Group DiscriminationYizhen Zheng , Shirui Pan , Vincent Cs Lee , Yu Zheng , Philip S. Yu


   Access Paper or Ask Questions

A Cross-City Federated Transfer Learning Framework: A Case Study on Urban Region ProfilingGaode Chen , Yijun Su , Xinghua Zhang , Anmin Hu , Guochun Chen , Siyuan Feng , Ji Xiang , Junbo Zhang , Yu Zheng


   Access Paper or Ask Questions

Configuration-Aware Safe Control for Mobile Robotic Arm with Control Barrier FunctionsFan Ding , Jianping He , Yi Ren , Han Wang , Yu Zheng

* submitted to Conference of Decision and Control(CDC) 

   Access Paper or Ask Questions

HyperDet3D: Learning a Scene-conditioned 3D Object DetectorYu Zheng , Yueqi Duan , Jiwen Lu , Jie Zhou , Qi Tian

* to be published on CVPR2022 

   Access Paper or Ask Questions

Back to Reality: Weakly-supervised 3D Object Detection with Shape-guided Label EnhancementXiuwei Xu , Yifan Wang , Yu Zheng , Yongming Rao , Jie Zhou , Jiwen Lu

* Accepted to CVPR2022 

   Access Paper or Ask Questions

Deep AutoAugmentYu Zheng , Zhi Zhang , Shen Yan , Mi Zhang

* ICLR 2022 camera-ready. Code: https://github.com/MSU-MLSys-Lab/DeepAA 

   Access Paper or Ask Questions

Disentangling Long and Short-Term Interests for RecommendationYu Zheng , Chen Gao , Jianxin Chang , Yanan Niu , Yang Song , Depeng Jin , Yong Li

* Accepted by WWW'22 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
>>