Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
3D-FRONT: 3D Furnished Rooms with layOuts and semaNTics

Nov 18, 2020
Huan Fu, Bowen Cai, Lin Gao, Lingxiao Zhang, Cao Li, Zengqi Xun, Chengyue Sun, Yiyun Fei, Yu Zheng, Ying Li, Yi Liu, Peng Liu, Lin Ma, Le Weng, Xiaohang Hu, Xin Ma, Qian Qian, Rongfei Jia, Binqiang Zhao, Hao Zhang

* Project page: https://tianchi.aliyun.com/specials/promotion/alibaba-3d-scene-dataset 

  Access Paper or Ask Questions

Attack-resilient observer pruning for path-tracking control of Wheeled Mobile Robot

Sep 07, 2020
Yu Zheng, Olugbenga Moses Anubi

* ASME Dynamic Systems and Control Conference (DSCC 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Does Unsupervised Architecture Representation Learning Help Neural Architecture Search?

Jun 12, 2020
Shen Yan, Yu Zheng, Wei Ao, Xiao Zeng, Mi Zhang

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Urban Anomaly Analytics: Description, Detection, and Prediction

Apr 25, 2020
Mingyang Zhang, Tong Li, Yue Yu, Yong Li, Pan Hui, Yu Zheng

* Accepted by IEEE Transactions on Big Data 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Fractional Dilated Convolution Network for Image Aesthetics Assessment

Apr 06, 2020
Qiuyu Chen, Wei Zhang, Ning Zhou, Peng Lei, Yi Xu, Yu Zheng, Jianping Fan

* Accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Convolutional Neural Networks for Urban Flow Analytics

Feb 28, 2020
Yuxuan Liang, Kun Ouyang, Junbo Zhang, Yu Zheng, David S. Rosenblum


  Access Paper or Ask Questions

Federated Extra-Trees with Privacy Preserving

Feb 18, 2020
Yang Liu, Mingxin Chen, Wenxi Zhang, Junbo Zhang, Yu Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Fine-Grained Urban Flow Inference

Feb 05, 2020
Kun Ouyang, Yuxuan Liang, Ye Liu, Zekun Tong, Sijie Ruan, Yu Zheng, David S. Rosenblum

* 16 pages. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1902.05377 

  Access Paper or Ask Questions

HM-NAS: Efficient Neural Architecture Search via Hierarchical Masking

Sep 07, 2019
Shen Yan, Biyi Fang, Faen Zhang, Yu Zheng, Xiao Zeng, Hui Xu, Mi Zhang

* 9 pages, 6 figures, 6 tables. Nominated for ICCV 2019 Neural Architects Workshop Best Paper Award 

  Access Paper or Ask Questions

Reward Advancement: Transforming Policy under Maximum Causal Entropy Principle

Jul 11, 2019
Guojun Wu, Yanhua Li, Zhenming Liu, Jie Bao, Yu Zheng, Jieping Ye, Jun Luo


  Access Paper or Ask Questions

Gated deep neural networks for implied volatility surfaces

May 26, 2019
Yu Zheng, Yongxin Yang, Bowei Chen

* 11 pages, working paper 

  Access Paper or Ask Questions

Federated Forest

May 24, 2019
Yang Liu, Yingting Liu, Zhijie Liu, Junbo Zhang, Chuishi Meng, Yu Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Predicting Citywide Crowd Flows in Irregular Regions Using Multi-View Graph Convolutional Networks

Mar 19, 2019
Junkai Sun, Junbo Zhang, Qiaofei Li, Xiuwen Yi, Yu Zheng

* 11 pages, 10 figures, 5 tables. Submitted to TKDE 

  Access Paper or Ask Questions

COIN: A Large-scale Dataset for Comprehensive Instructional Video Analysis

Mar 07, 2019
Yansong Tang, Dajun Ding, Yongming Rao, Yu Zheng, Danyang Zhang, Lili Zhao, Jiwen Lu, Jie Zhou

* CVPR2019, project page: https://coin-dataset.github.io/ 

  Access Paper or Ask Questions

UrbanFM: Inferring Fine-Grained Urban Flows

Feb 06, 2019
Yuxuan Liang, Kun Ouyang, Lin Jing, Sijie Ruan, Ye Liu, Junbo Zhang, David S. Rosenblum, Yu Zheng


  Access Paper or Ask Questions

HyperST-Net: Hypernetworks for Spatio-Temporal Forecasting

Sep 28, 2018
Zheyi Pan, Yuxuan Liang, Junbo Zhang, Xiuwen Yi, Yong Yu, Yu Zheng


  Access Paper or Ask Questions

pg-Causality: Identifying Spatiotemporal Causal Pathways for Air Pollutants with Urban Big Data

Apr 18, 2018
Julie Yixuan Zhu, Chao Zhang, Huichu Zhang, Shi Zhi, Victor O. K. Li, Jiawei Han, Yu Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Predicting Citywide Crowd Flows Using Deep Spatio-Temporal Residual Networks

Jan 10, 2017
Junbo Zhang, Yu Zheng, Dekang Qi, Ruiyuan Li, Xiuwen Yi, Tianrui Li

* 21 pages, 16 figures. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1610.00081 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Spatio-Temporal Residual Networks for Citywide Crowd Flows Prediction

Jan 10, 2017
Junbo Zhang, Yu Zheng, Dekang Qi

* AAAI 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Gated Neural Networks for Option Pricing: Rationality by Design

Nov 19, 2016
Yongxin Yang, Yu Zheng, Timothy M. Hospedales

* Accepted to AAAI 2017. 7 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Inferring Taxi Status Using GPS Trajectories

Jun 18, 2012
Yin Zhu, Yu Zheng, Liuhang Zhang, Darshan Santani, Xing Xie, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions