Alert button
Picture for Xi Yin

Xi Yin

Alert button

AcademicGPT: Empowering Academic Research

Nov 21, 2023
Shufa Wei, Xiaolong Xu, Xianbiao Qi, Xi Yin, Jun Xia, Jingyi Ren, Peijun Tang, Yuxiang Zhong, Yihao Chen, Xiaoqin Ren, Yuxin Liang, Liankai Huang, Kai Xie, Weikang Gui, Wei Tan, Shuanglong Sun, Yongquan Hu, Qinxian Liu, Nanjin Li, Chihao Dai, Lihua Wang, Xiaohui Liu, Lei Zhang, Yutao Xie

Viaarxiv icon

Emu Video: Factorizing Text-to-Video Generation by Explicit Image Conditioning

Nov 17, 2023
Rohit Girdhar, Mannat Singh, Andrew Brown, Quentin Duval, Samaneh Azadi, Sai Saketh Rambhatla, Akbar Shah, Xi Yin, Devi Parikh, Ishan Misra

Viaarxiv icon

Towards Effective and Compact Contextual Representation for Conformer Transducer Speech Recognition Systems

Jun 26, 2023
Mingyu Cui, Jiawen Kang, Jiajun Deng, Xi Yin, Yutao Xie, Xie Chen, Xunying Liu

Figure 1 for Towards Effective and Compact Contextual Representation for Conformer Transducer Speech Recognition Systems
Figure 2 for Towards Effective and Compact Contextual Representation for Conformer Transducer Speech Recognition Systems
Figure 3 for Towards Effective and Compact Contextual Representation for Conformer Transducer Speech Recognition Systems
Figure 4 for Towards Effective and Compact Contextual Representation for Conformer Transducer Speech Recognition Systems
Viaarxiv icon

Latent-Shift: Latent Diffusion with Temporal Shift for Efficient Text-to-Video Generation

Apr 18, 2023
Jie An, Songyang Zhang, Harry Yang, Sonal Gupta, Jia-Bin Huang, Jiebo Luo, Xi Yin

Figure 1 for Latent-Shift: Latent Diffusion with Temporal Shift for Efficient Text-to-Video Generation
Figure 2 for Latent-Shift: Latent Diffusion with Temporal Shift for Efficient Text-to-Video Generation
Figure 3 for Latent-Shift: Latent Diffusion with Temporal Shift for Efficient Text-to-Video Generation
Figure 4 for Latent-Shift: Latent Diffusion with Temporal Shift for Efficient Text-to-Video Generation
Viaarxiv icon

MaLP: Manipulation Localization Using a Proactive Scheme

Apr 04, 2023
Vishal Asnani, Xi Yin, Tal Hassner, Xiaoming Liu

Figure 1 for MaLP: Manipulation Localization Using a Proactive Scheme
Figure 2 for MaLP: Manipulation Localization Using a Proactive Scheme
Figure 3 for MaLP: Manipulation Localization Using a Proactive Scheme
Figure 4 for MaLP: Manipulation Localization Using a Proactive Scheme
Viaarxiv icon

SpaText: Spatio-Textual Representation for Controllable Image Generation

Nov 25, 2022
Omri Avrahami, Thomas Hayes, Oran Gafni, Sonal Gupta, Yaniv Taigman, Devi Parikh, Dani Lischinski, Ohad Fried, Xi Yin

Figure 1 for SpaText: Spatio-Textual Representation for Controllable Image Generation
Figure 2 for SpaText: Spatio-Textual Representation for Controllable Image Generation
Figure 3 for SpaText: Spatio-Textual Representation for Controllable Image Generation
Figure 4 for SpaText: Spatio-Textual Representation for Controllable Image Generation
Viaarxiv icon

Make-A-Video: Text-to-Video Generation without Text-Video Data

Sep 29, 2022
Uriel Singer, Adam Polyak, Thomas Hayes, Xi Yin, Jie An, Songyang Zhang, Qiyuan Hu, Harry Yang, Oron Ashual, Oran Gafni, Devi Parikh, Sonal Gupta, Yaniv Taigman

Figure 1 for Make-A-Video: Text-to-Video Generation without Text-Video Data
Figure 2 for Make-A-Video: Text-to-Video Generation without Text-Video Data
Figure 3 for Make-A-Video: Text-to-Video Generation without Text-Video Data
Figure 4 for Make-A-Video: Text-to-Video Generation without Text-Video Data
Viaarxiv icon

MUGEN: A Playground for Video-Audio-Text Multimodal Understanding and GENeration

Apr 28, 2022
Thomas Hayes, Songyang Zhang, Xi Yin, Guan Pang, Sasha Sheng, Harry Yang, Songwei Ge, Qiyuan Hu, Devi Parikh

Figure 1 for MUGEN: A Playground for Video-Audio-Text Multimodal Understanding and GENeration
Figure 2 for MUGEN: A Playground for Video-Audio-Text Multimodal Understanding and GENeration
Figure 3 for MUGEN: A Playground for Video-Audio-Text Multimodal Understanding and GENeration
Figure 4 for MUGEN: A Playground for Video-Audio-Text Multimodal Understanding and GENeration
Viaarxiv icon