Alert button
Picture for Xianbiao Qi

Xianbiao Qi

Alert button

AcademicGPT: Empowering Academic Research

Nov 21, 2023
Shufa Wei, Xiaolong Xu, Xianbiao Qi, Xi Yin, Jun Xia, Jingyi Ren, Peijun Tang, Yuxiang Zhong, Yihao Chen, Xiaoqin Ren, Yuxin Liang, Liankai Huang, Kai Xie, Weikang Gui, Wei Tan, Shuanglong Sun, Yongquan Hu, Qinxian Liu, Nanjin Li, Chihao Dai, Lihua Wang, Xiaohui Liu, Lei Zhang, Yutao Xie

Viaarxiv icon

TOSS:High-quality Text-guided Novel View Synthesis from a Single Image

Oct 16, 2023
Yukai Shi, Jianan Wang, He Cao, Boshi Tang, Xianbiao Qi, Tianyu Yang, Yukun Huang, Shilong Liu, Lei Zhang, Heung-Yeung Shum

Viaarxiv icon

Delta-LoRA: Fine-Tuning High-Rank Parameters with the Delta of Low-Rank Matrices

Sep 05, 2023
Bojia Zi, Xianbiao Qi, Lingzhi Wang, Jianan Wang, Kam-Fai Wong, Lei Zhang

Figure 1 for Delta-LoRA: Fine-Tuning High-Rank Parameters with the Delta of Low-Rank Matrices
Figure 2 for Delta-LoRA: Fine-Tuning High-Rank Parameters with the Delta of Low-Rank Matrices
Figure 3 for Delta-LoRA: Fine-Tuning High-Rank Parameters with the Delta of Low-Rank Matrices
Figure 4 for Delta-LoRA: Fine-Tuning High-Rank Parameters with the Delta of Low-Rank Matrices
Viaarxiv icon

DreamTime: An Improved Optimization Strategy for Text-to-3D Content Creation

Jun 21, 2023
Yukun Huang, Jianan Wang, Yukai Shi, Xianbiao Qi, Zheng-Jun Zha, Lei Zhang

Viaarxiv icon

Understanding Optimization of Deep Learning

Jun 15, 2023
Xianbiao Qi, Jianan Wang, Lei Zhang

Viaarxiv icon

detrex: Benchmarking Detection Transformers

Jun 13, 2023
Tianhe Ren, Shilong Liu, Feng Li, Hao Zhang, Ailing Zeng, Jie Yang, Xingyu Liao, Ding Jia, Hongyang Li, He Cao, Jianan Wang, Zhaoyang Zeng, Xianbiao Qi, Yuhui Yuan, Jianwei Yang, Lei Zhang

Figure 1 for detrex: Benchmarking Detection Transformers
Figure 2 for detrex: Benchmarking Detection Transformers
Figure 3 for detrex: Benchmarking Detection Transformers
Figure 4 for detrex: Benchmarking Detection Transformers
Viaarxiv icon

DreamWaltz: Make a Scene with Complex 3D Animatable Avatars

May 21, 2023
Yukun Huang, Jianan Wang, Ailing Zeng, He Cao, Xianbiao Qi, Yukai Shi, Zheng-Jun Zha, Lei Zhang

Figure 1 for DreamWaltz: Make a Scene with Complex 3D Animatable Avatars
Figure 2 for DreamWaltz: Make a Scene with Complex 3D Animatable Avatars
Figure 3 for DreamWaltz: Make a Scene with Complex 3D Animatable Avatars
Figure 4 for DreamWaltz: Make a Scene with Complex 3D Animatable Avatars
Viaarxiv icon

LipsFormer: Introducing Lipschitz Continuity to Vision Transformers

Apr 19, 2023
Xianbiao Qi, Jianan Wang, Yihao Chen, Yukai Shi, Lei Zhang

Figure 1 for LipsFormer: Introducing Lipschitz Continuity to Vision Transformers
Figure 2 for LipsFormer: Introducing Lipschitz Continuity to Vision Transformers
Figure 3 for LipsFormer: Introducing Lipschitz Continuity to Vision Transformers
Figure 4 for LipsFormer: Introducing Lipschitz Continuity to Vision Transformers
Viaarxiv icon

DisCo-CLIP: A Distributed Contrastive Loss for Memory Efficient CLIP Training

Apr 17, 2023
Yihao Chen, Xianbiao Qi, Jianan Wang, Lei Zhang

Figure 1 for DisCo-CLIP: A Distributed Contrastive Loss for Memory Efficient CLIP Training
Figure 2 for DisCo-CLIP: A Distributed Contrastive Loss for Memory Efficient CLIP Training
Figure 3 for DisCo-CLIP: A Distributed Contrastive Loss for Memory Efficient CLIP Training
Figure 4 for DisCo-CLIP: A Distributed Contrastive Loss for Memory Efficient CLIP Training
Viaarxiv icon

Exploring Vision Transformers as Diffusion Learners

Dec 28, 2022
He Cao, Jianan Wang, Tianhe Ren, Xianbiao Qi, Yihao Chen, Yuan Yao, Lei Zhang

Figure 1 for Exploring Vision Transformers as Diffusion Learners
Figure 2 for Exploring Vision Transformers as Diffusion Learners
Figure 3 for Exploring Vision Transformers as Diffusion Learners
Figure 4 for Exploring Vision Transformers as Diffusion Learners
Viaarxiv icon