Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Spectral Adversarial Training for Robust Graph Neural Network


Nov 20, 2022
Jintang Li, Jiaying Peng, Liang Chen, Zibin Zheng, Tingting Liang, Qing Ling

* Accepted by TKDE. Code availiable at https://github.com/EdisonLeeeee/SAT 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Are All Edges Necessary? A Unified Framework for Graph Purification


Nov 09, 2022
Zishan Gu, Jintang Li, Liang Chen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Scaling Up Dynamic Graph Representation Learning via Spiking Neural Networks


Aug 15, 2022
Jintang Li, Zhouxin Yu, Zulun Zhu, Liang Chen, Qi Yu, Zibin Zheng, Sheng Tian, Ruofan Wu, Changhua Meng

* Preprint; Code available at https://github.com/EdisonLeeeee/SpikeNet 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Survey of Trustworthy Graph Learning: Reliability, Explainability, and Privacy Protection


May 23, 2022
Bingzhe Wu, Jintang Li, Junchi Yu, Yatao Bian, Hengtong Zhang, CHaochao Chen, Chengbin Hou, Guoji Fu, Liang Chen, Tingyang Xu, Yu Rong, Xiaolin Zheng, Junzhou Huang, Ran He, Baoyuan Wu, GUangyu Sun, Peng Cui, Zibin Zheng, Zhe Liu, Peilin Zhao

* Preprint; Work in progress. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2202.07114 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MaskGAE: Masked Graph Modeling Meets Graph Autoencoders


May 20, 2022
Jintang Li, Ruofan Wu, Wangbin Sun, Liang Chen, Sheng Tian, Liang Zhu, Changhua Meng, Zibin Zheng, Weiqiang Wang

* Preprint. Code available at https://github.com/EdisonLeeeee/MaskGAE 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Spiking Graph Convolutional Networks


May 05, 2022
Zulun Zhu, Jiaying Peng, Jintang Li, Liang Chen, Qi Yu, Siqiang Luo

* Accepted by IJCAI 2022; Code available at https://github.com/ZulunZhu/SpikingGCN 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GUARD: Graph Universal Adversarial Defense


Apr 20, 2022
Jintang Li, Jie Liao, Ruofan Wu, Liang Chen, Changhua Meng, Zibin Zheng, Weiqiang Wang

* Code is publicly available at https://github.com/EdisonLeeeee/GUARD 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Recent Advances in Reliable Deep Graph Learning: Adversarial Attack, Inherent Noise, and Distribution Shift


Feb 15, 2022
Bingzhe Wu, Jintang Li, Chengbin Hou, Guoji Fu, Yatao Bian, Liang Chen, Junzhou Huang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Neighboring Backdoor Attacks on Graph Convolutional Network


Jan 17, 2022
Liang Chen, Qibiao Peng, Jintang Li, Yang Liu, Jiawei Chen, Yong Li, Zibin Zheng

* 12 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Understanding Structural Vulnerability in Graph Convolutional Networks


Aug 13, 2021
Liang Chen, Jintang Li, Qibiao Peng, Yang Liu, Zibin Zheng, Carl Yang

* 7 pages, 5 figures; Published at IJCAI 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>