Alert button
Picture for Haiyang Yu

Haiyang Yu

Alert button

NetInfoF Framework: Measuring and Exploiting Network Usable Information

Feb 12, 2024
Meng-Chieh Lee, Haiyang Yu, Jian Zhang, Vassilis N. Ioannidis, Xiang Song, Soji Adeshina, Da Zheng, Christos Faloutsos

Viaarxiv icon

DeCoF: Generated Video Detection via Frame Consistency

Feb 06, 2024
Long Ma, Jiajia Zhang, Hongping Deng, Ningyu Zhang, Yong Liao, Haiyang Yu

Viaarxiv icon

AccidentGPT: Accident Analysis and Prevention from V2X Environmental Perception with Multi-modal Large Model

Dec 29, 2023
Lening Wang, Yilong Ren, Han Jiang, Pinlong Cai, Daocheng Fu, Tianqi Wang, Zhiyong Cui, Haiyang Yu, Xuesong Wang, Hanchu Zhou, Helai Huang, Yinhai Wang

Viaarxiv icon

AccidentGPT: Accident analysis and prevention from V2X Environmental Perception with Multi-modal Large Model

Dec 20, 2023
Lening Wang, Han Jiang, Pinlong Cai, Daocheng Fu, Tianqi Wang, Zhiyong Cui, Yilong Ren, Haiyang Yu, Xuesong Wang, Yinhai Wang

Viaarxiv icon

OCGEC: One-class Graph Embedding Classification for DNN Backdoor Detection

Dec 04, 2023
Haoyu Jiang, Haiyang Yu, Nan Li, Ping Yi

Viaarxiv icon

Language Models are Super Mario: Absorbing Abilities from Homologous Models as a Free Lunch

Nov 06, 2023
Le Yu, Bowen Yu, Haiyang Yu, Fei Huang, Yongbin Li

Viaarxiv icon

Improving Question Generation with Multi-level Content Planning

Oct 23, 2023
Zehua Xia, Qi Gou, Bowen Yu, Haiyang Yu, Fei Huang, Yongbin Li, Cam-Tu Nguyen

Viaarxiv icon

Diversify Question Generation with Retrieval-Augmented Style Transfer

Oct 23, 2023
Qi Gou, Zehua Xia, Bowen Yu, Haiyang Yu, Fei Huang, Yongbin Li, Nguyen Cam-Tu

Viaarxiv icon

DeNoising-MOT: Towards Multiple Object Tracking with Severe Occlusions

Sep 09, 2023
Teng Fu, Xiaocong Wang, Haiyang Yu, Ke Niu, Bin Li, Xiangyang Xue

Figure 1 for DeNoising-MOT: Towards Multiple Object Tracking with Severe Occlusions
Figure 2 for DeNoising-MOT: Towards Multiple Object Tracking with Severe Occlusions
Figure 3 for DeNoising-MOT: Towards Multiple Object Tracking with Severe Occlusions
Figure 4 for DeNoising-MOT: Towards Multiple Object Tracking with Severe Occlusions
Viaarxiv icon