Alert button
Picture for Yichen Wu

Yichen Wu

Alert button

ReFusion: Learning Image Fusion from Reconstruction with Learnable Loss via Meta-Learning

Dec 13, 2023
Haowen Bai, Zixiang Zhao, Jiangshe Zhang, Yichen Wu, Lilun Deng, Yukun Cui, Shuang Xu, Baisong Jiang

Viaarxiv icon

CBA: Improving Online Continual Learning via Continual Bias Adaptor

Aug 14, 2023
Quanziang Wang, Renzhen Wang, Yichen Wu, Xixi Jia, Deyu Meng

Figure 1 for CBA: Improving Online Continual Learning via Continual Bias Adaptor
Figure 2 for CBA: Improving Online Continual Learning via Continual Bias Adaptor
Figure 3 for CBA: Improving Online Continual Learning via Continual Bias Adaptor
Figure 4 for CBA: Improving Online Continual Learning via Continual Bias Adaptor
Viaarxiv icon

Virtual impactor-based label-free bio-aerosol detection using holography and deep learning

Aug 30, 2022
Yi Luo, Yijie Zhang, Tairan Liu, Alan Yu, Yichen Wu, Aydogan Ozcan

Figure 1 for Virtual impactor-based label-free bio-aerosol detection using holography and deep learning
Figure 2 for Virtual impactor-based label-free bio-aerosol detection using holography and deep learning
Figure 3 for Virtual impactor-based label-free bio-aerosol detection using holography and deep learning
Figure 4 for Virtual impactor-based label-free bio-aerosol detection using holography and deep learning
Viaarxiv icon

Learning to generate imaginary tasks for improving generalization in meta-learning

Jun 09, 2022
Yichen Wu, Long-Kai Huang, Ying Wei

Figure 1 for Learning to generate imaginary tasks for improving generalization in meta-learning
Figure 2 for Learning to generate imaginary tasks for improving generalization in meta-learning
Figure 3 for Learning to generate imaginary tasks for improving generalization in meta-learning
Figure 4 for Learning to generate imaginary tasks for improving generalization in meta-learning
Viaarxiv icon

Dynamic imaging and characterization of volatile aerosols in e-cigarette emissions using deep learning-based holographic microscopy

Mar 31, 2021
Yi Luo, Yichen Wu, Liqiao Li, Yuening Guo, Ege Cetintas, Yifang Zhu, Aydogan Ozcan

Figure 1 for Dynamic imaging and characterization of volatile aerosols in e-cigarette emissions using deep learning-based holographic microscopy
Figure 2 for Dynamic imaging and characterization of volatile aerosols in e-cigarette emissions using deep learning-based holographic microscopy
Figure 3 for Dynamic imaging and characterization of volatile aerosols in e-cigarette emissions using deep learning-based holographic microscopy
Figure 4 for Dynamic imaging and characterization of volatile aerosols in e-cigarette emissions using deep learning-based holographic microscopy
Viaarxiv icon

Deep learning-based virtual refocusing of images using an engineered point-spread function

Dec 22, 2020
Xilin Yang, Luzhe Huang, Yilin Luo, Yichen Wu, Hongda Wang, Yair Rivenson, Aydogan Ozcan

Figure 1 for Deep learning-based virtual refocusing of images using an engineered point-spread function
Figure 2 for Deep learning-based virtual refocusing of images using an engineered point-spread function
Figure 3 for Deep learning-based virtual refocusing of images using an engineered point-spread function
Figure 4 for Deep learning-based virtual refocusing of images using an engineered point-spread function
Viaarxiv icon

Learning to Purify Noisy Labels via Meta Soft Label Corrector

Aug 03, 2020
Yichen Wu, Jun Shu, Qi Xie, Qian Zhao, Deyu Meng

Figure 1 for Learning to Purify Noisy Labels via Meta Soft Label Corrector
Figure 2 for Learning to Purify Noisy Labels via Meta Soft Label Corrector
Figure 3 for Learning to Purify Noisy Labels via Meta Soft Label Corrector
Figure 4 for Learning to Purify Noisy Labels via Meta Soft Label Corrector
Viaarxiv icon

Structural Residual Learning for Single Image Rain Removal

May 19, 2020
Hong Wang, Yichen Wu, Qi Xie, Qian Zhao, Yong Liang, Deyu Meng

Figure 1 for Structural Residual Learning for Single Image Rain Removal
Figure 2 for Structural Residual Learning for Single Image Rain Removal
Figure 3 for Structural Residual Learning for Single Image Rain Removal
Figure 4 for Structural Residual Learning for Single Image Rain Removal
Viaarxiv icon

A Survey on Rain Removal from Video and Single Image

Oct 03, 2019
Hong Wang, Yichen Wu, Minghan Li, Qian Zhao, Deyu Meng

Figure 1 for A Survey on Rain Removal from Video and Single Image
Figure 2 for A Survey on Rain Removal from Video and Single Image
Figure 3 for A Survey on Rain Removal from Video and Single Image
Figure 4 for A Survey on Rain Removal from Video and Single Image
Viaarxiv icon