Alert button
Picture for Yucheng Shi

Yucheng Shi

Alert button

Quantifying Multilingual Performance of Large Language Models Across Languages

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 17, 2024
Zihao Li, Yucheng Shi, Zirui Liu, Fan Yang, Ninghao Liu, Mengnan Du

Viaarxiv icon

Retrieval-Enhanced Knowledge Editing for Multi-Hop Question Answering in Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Yucheng Shi, Qiaoyu Tan, Xuansheng Wu, Shaochen Zhong, Kaixiong Zhou, Ninghao Liu

Figure 1 for Retrieval-Enhanced Knowledge Editing for Multi-Hop Question Answering in Language Models
Figure 2 for Retrieval-Enhanced Knowledge Editing for Multi-Hop Question Answering in Language Models
Figure 3 for Retrieval-Enhanced Knowledge Editing for Multi-Hop Question Answering in Language Models
Figure 4 for Retrieval-Enhanced Knowledge Editing for Multi-Hop Question Answering in Language Models
Viaarxiv icon

Usable XAI: 10 Strategies Towards Exploiting Explainability in the LLM Era

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Xuansheng Wu, Haiyan Zhao, Yaochen Zhu, Yucheng Shi, Fan Yang, Tianming Liu, Xiaoming Zhai, Wenlin Yao, Jundong Li, Mengnan Du, Ninghao Liu

Figure 1 for Usable XAI: 10 Strategies Towards Exploiting Explainability in the LLM Era
Figure 2 for Usable XAI: 10 Strategies Towards Exploiting Explainability in the LLM Era
Figure 3 for Usable XAI: 10 Strategies Towards Exploiting Explainability in the LLM Era
Figure 4 for Usable XAI: 10 Strategies Towards Exploiting Explainability in the LLM Era
Viaarxiv icon

Automated Natural Language Explanation of Deep Visual Neurons with Large Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2023
Chenxu Zhao, Wei Qian, Yucheng Shi, Mengdi Huai, Ninghao Liu

Viaarxiv icon

MedEdit: Model Editing for Medical Question Answering with External Knowledge Bases

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 27, 2023
Yucheng Shi, Shaochen Xu, Zhengliang Liu, Tianming Liu, Xiang Li, Ninghao Liu

Figure 1 for MedEdit: Model Editing for Medical Question Answering with External Knowledge Bases
Figure 2 for MedEdit: Model Editing for Medical Question Answering with External Knowledge Bases
Figure 3 for MedEdit: Model Editing for Medical Question Answering with External Knowledge Bases
Figure 4 for MedEdit: Model Editing for Medical Question Answering with External Knowledge Bases
Viaarxiv icon

GiGaMAE: Generalizable Graph Masked Autoencoder via Collaborative Latent Space Reconstruction

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 18, 2023
Yucheng Shi, Yushun Dong, Qiaoyu Tan, Jundong Li, Ninghao Liu

Figure 1 for GiGaMAE: Generalizable Graph Masked Autoencoder via Collaborative Latent Space Reconstruction
Figure 2 for GiGaMAE: Generalizable Graph Masked Autoencoder via Collaborative Latent Space Reconstruction
Figure 3 for GiGaMAE: Generalizable Graph Masked Autoencoder via Collaborative Latent Space Reconstruction
Figure 4 for GiGaMAE: Generalizable Graph Masked Autoencoder via Collaborative Latent Space Reconstruction
Viaarxiv icon

ENGAGE: Explanation Guided Data Augmentation for Graph Representation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 03, 2023
Yucheng Shi, Kaixiong Zhou, Ninghao Liu

Figure 1 for ENGAGE: Explanation Guided Data Augmentation for Graph Representation Learning
Figure 2 for ENGAGE: Explanation Guided Data Augmentation for Graph Representation Learning
Figure 3 for ENGAGE: Explanation Guided Data Augmentation for Graph Representation Learning
Figure 4 for ENGAGE: Explanation Guided Data Augmentation for Graph Representation Learning
Viaarxiv icon

Interpretation of Time-Series Deep Models: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2023
Ziqi Zhao, Yucheng Shi, Shushan Wu, Fan Yang, Wenzhan Song, Ninghao Liu

Figure 1 for Interpretation of Time-Series Deep Models: A Survey
Figure 2 for Interpretation of Time-Series Deep Models: A Survey
Figure 3 for Interpretation of Time-Series Deep Models: A Survey
Figure 4 for Interpretation of Time-Series Deep Models: A Survey
Viaarxiv icon

ChatGraph: Interpretable Text Classification by Converting ChatGPT Knowledge to Graphs

Add code
Bookmark button
Alert button
May 03, 2023
Yucheng Shi, Hehuan Ma, Wenliang Zhong, Gengchen Mai, Xiang Li, Tianming Liu, Junzhou Huang

Figure 1 for ChatGraph: Interpretable Text Classification by Converting ChatGPT Knowledge to Graphs
Figure 2 for ChatGraph: Interpretable Text Classification by Converting ChatGPT Knowledge to Graphs
Figure 3 for ChatGraph: Interpretable Text Classification by Converting ChatGPT Knowledge to Graphs
Figure 4 for ChatGraph: Interpretable Text Classification by Converting ChatGPT Knowledge to Graphs
Viaarxiv icon

Black-box Backdoor Defense via Zero-shot Image Purification

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2023
Yucheng Shi, Mengnan Du, Xuansheng Wu, Zihan Guan, Ninghao Liu

Figure 1 for Black-box Backdoor Defense via Zero-shot Image Purification
Figure 2 for Black-box Backdoor Defense via Zero-shot Image Purification
Figure 3 for Black-box Backdoor Defense via Zero-shot Image Purification
Viaarxiv icon