Alert button
Picture for Yu Jiang

Yu Jiang

Alert button

Towards Efficient and Certified Recovery from Poisoning Attacks in Federated Learning

Jan 19, 2024
Yu Jiang, Jiyuan Shen, Ziyao Liu, Chee Wei Tan, Kwok-Yan Lam

Viaarxiv icon

Bridging Code Semantic and LLMs: Semantic Chain-of-Thought Prompting for Code Generation

Oct 22, 2023
Yingwei Ma, Yue Yu, Shanshan Li, Yu Jiang, Yong Guo, Yuanliang Zhang, Yutao Xie, Xiangke Liao

Viaarxiv icon

At Which Training Stage Does Code Data Help LLMs Reasoning?

Sep 30, 2023
Yingwei Ma, Yue Liu, Yue Yu, Yuanliang Zhang, Yu Jiang, Changjian Wang, Shanshan Li

Viaarxiv icon

UniMatch: A Unified User-Item Matching Framework for the Multi-purpose Merchant Marketing

Jul 19, 2023
Qifang Zhao, Tianyu Li, Meng Du, Yu Jiang, Qinghui Sun, Zhongyao Wang, Hong Liu, Huan Xu

Figure 1 for UniMatch: A Unified User-Item Matching Framework for the Multi-purpose Merchant Marketing
Figure 2 for UniMatch: A Unified User-Item Matching Framework for the Multi-purpose Merchant Marketing
Figure 3 for UniMatch: A Unified User-Item Matching Framework for the Multi-purpose Merchant Marketing
Figure 4 for UniMatch: A Unified User-Item Matching Framework for the Multi-purpose Merchant Marketing
Viaarxiv icon

Vision-based Vineyard Navigation Solution with Automatic Annotation

Mar 25, 2023
Ertai Liu, Josephine Monica, Kaitlin Gold, Lance Cadle-Davidson, David Combs, Yu Jiang

Figure 1 for Vision-based Vineyard Navigation Solution with Automatic Annotation
Figure 2 for Vision-based Vineyard Navigation Solution with Automatic Annotation
Figure 3 for Vision-based Vineyard Navigation Solution with Automatic Annotation
Figure 4 for Vision-based Vineyard Navigation Solution with Automatic Annotation
Viaarxiv icon

Dynamic Spatial-temporal Hypergraph Convolutional Network for Skeleton-based Action Recognition

Feb 17, 2023
Shengqin Wang, Yongji Zhang, Hong Qi, Minghao Zhao, Yu Jiang

Figure 1 for Dynamic Spatial-temporal Hypergraph Convolutional Network for Skeleton-based Action Recognition
Figure 2 for Dynamic Spatial-temporal Hypergraph Convolutional Network for Skeleton-based Action Recognition
Figure 3 for Dynamic Spatial-temporal Hypergraph Convolutional Network for Skeleton-based Action Recognition
Figure 4 for Dynamic Spatial-temporal Hypergraph Convolutional Network for Skeleton-based Action Recognition
Viaarxiv icon

Adaptive Constraint Partition based Optimization Framework for Large-scale Integer Linear Programming(Student Abstract)

Nov 18, 2022
Huigen Ye, Hongyan Wang, Hua Xu, Chengming Wang, Yu Jiang

Figure 1 for Adaptive Constraint Partition based Optimization Framework for Large-scale Integer Linear Programming(Student Abstract)
Figure 2 for Adaptive Constraint Partition based Optimization Framework for Large-scale Integer Linear Programming(Student Abstract)
Figure 3 for Adaptive Constraint Partition based Optimization Framework for Large-scale Integer Linear Programming(Student Abstract)
Figure 4 for Adaptive Constraint Partition based Optimization Framework for Large-scale Integer Linear Programming(Student Abstract)
Viaarxiv icon

End-to-End Entity Detection with Proposer and Regressor

Oct 19, 2022
Xueru Wen, Changjiang Zhou, Haotian Tang, Luguang Liang, Yu Jiang, Hong Qi

Figure 1 for End-to-End Entity Detection with Proposer and Regressor
Figure 2 for End-to-End Entity Detection with Proposer and Regressor
Figure 3 for End-to-End Entity Detection with Proposer and Regressor
Figure 4 for End-to-End Entity Detection with Proposer and Regressor
Viaarxiv icon