Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Layout-Aware Information Extraction for Document-Grounded Dialogue: Dataset, Method and Demonstration


Jul 14, 2022
Zhenyu Zhang, Bowen Yu, Haiyang Yu, Tingwen Liu, Cheng Fu, Jingyang Li, Chengguang Tang, Jian Sun, Yongbin Li

* Accepted to ACM Multimedia (MM) Industry Track 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Proton: Probing Schema Linking Information from Pre-trained Language Models for Text-to-SQL Parsing


Jun 28, 2022
Lihan Wang, Bowen Qin, Binyuan Hui, Bowen Li, Min Yang, Bailin Wang, Binhua Li, Fei Huang, Luo Si, Yongbin Li

* Accepted at KDD 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Duplex Conversation: Towards Human-like Interaction in Spoken Dialogue Systems


Jun 09, 2022
Ting-En Lin, Yuchuan Wu, Fei Huang, Luo Si, Jian Sun, Yongbin Li

* Accepted by KDD 2022, ADS track 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-View Active Fine-Grained Recognition


Jun 02, 2022
Ruoyi Du, Wenqing Yu, Heqing Wang, Dongliang Chang, Ting-En Lin, Yongbin Li, Zhanyu Ma


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Duplex Conversation: Towards Human-like Interaction in Spoken Dialogue System


May 31, 2022
Ting-En Lin, Yuchuan Wu, Fei Huang, Luo Si, Jian Sun, Yongbin Li

* Accepted by KDD 2022, ADS track 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Slot Is Not Built in One Utterance: Spoken Language Dialogs with Sub-Slots


Mar 21, 2022
Sai Zhang, Yuwei Hu, Yuchuan Wu, Jiaman Wu, Yongbin Li, Jian Sun, Caixia Yuan, Xiaojie Wang

* Accepted by ACL 2022 Findings 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

S$^2$SQL: Injecting Syntax to Question-Schema Interaction Graph Encoder for Text-to-SQL Parsers


Mar 14, 2022
Binyuan Hui, Ruiying Geng, Lihan Wang, Bowen Qin, Bowen Li, Jian Sun, Yongbin Li

* Accepted at ACL 2022 Findings 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GALAXY: A Generative Pre-trained Model for Task-Oriented Dialog with Semi-Supervised Learning and Explicit Policy Injection


Dec 27, 2021
Wanwei He, Yinpei Dai, Yinhe Zheng, Yuchuan Wu, Zheng Cao, Dermot Liu, Peng Jiang, Min Yang, Fei Huang, Luo Si, Jian Sun, Yongbin Li

* 7 pages, 5 figures. Accepted by AAAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>