Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wenhao Wu

MVFNet: Multi-View Fusion Network for Efficient Video Recognition


Jan 05, 2021
Wenhao Wu, Dongliang He, Tianwei Lin, Fu Li, Chuang Gan, Errui Ding

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Attention-Driven Dynamic Graph Convolutional Network for Multi-Label Image Recognition


Dec 05, 2020
Jin Ye, Junjun He, Xiaojiang Peng, Wenhao Wu, Yu Qiao

* This paper has been accepted by ECCV 2020 (Source codes have been released on https://github.com/Yejin0111/ADD-GCN 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results


May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Inference: A New Approach Toward Efficient Video Action Recognition


Feb 09, 2020
Wenhao Wu, Dongliang He, Xiao Tan, Shifeng Chen, Yi Yang, Shilei Wen


  Access Paper or Ask Questions

Mask TextSpotter: An End-to-End Trainable Neural Network for Spotting Text with Arbitrary Shapes


Aug 22, 2019
Minghui Liao, Pengyuan Lyu, Minghang He, Cong Yao, Wenhao Wu, Xiang Bai

* Accepted by TPAMI. An extension of the conference version. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1807.02242 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Agent Reinforcement Learning Based Frame Sampling for Effective Untrimmed Video Recognition


Aug 02, 2019
Wenhao Wu, Dongliang He, Xiao Tan, Shifeng Chen, Shilei Wen

* Accepted by ICCV 2019 (oral) 

  Access Paper or Ask Questions

TextSnake: A Flexible Representation for Detecting Text of Arbitrary Shapes


Jul 04, 2018
Shangbang Long, Jiaqiang Ruan, Wenjie Zhang, Xin He, Wenhao Wu, Cong Yao

* 17 pages, accepted to ECCV2018 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Oriented Scene Text Detection via Corner Localization and Region Segmentation


Feb 27, 2018
Pengyuan Lyu, Cong Yao, Wenhao Wu, Shuicheng Yan, Xiang Bai

* To appear in CVPR2018 

  Access Paper or Ask Questions