Alert button
Picture for Dacheng Tao

Dacheng Tao

Alert button

Deepfake Generation and Detection: A Benchmark and Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Gan Pei, Jiangning Zhang, Menghan Hu, Zhenyu Zhang, Chengjie Wang, Yunsheng Wu, Guangtao Zhai, Jian Yang, Chunhua Shen, Dacheng Tao

Viaarxiv icon

Object Detectors in the Open Environment: Challenges, Solutions, and Outlook

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Siyuan Liang, Wei Wang, Ruoyu Chen, Aishan Liu, Boxi Wu, Ee-Chien Chang, Xiaochun Cao, Dacheng Tao

Viaarxiv icon

UniMix: Towards Domain Adaptive and Generalizable LiDAR Semantic Segmentation in Adverse Weather

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Haimei Zhao, Jing Zhang, Zhuo Chen, Shanshan Zhao, Dacheng Tao

Viaarxiv icon

Take Care of Your Prompt Bias! Investigating and Mitigating Prompt Bias in Factual Knowledge Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Ziyang Xu, Keqin Peng, Liang Ding, Dacheng Tao, Xiliang Lu

Figure 1 for Take Care of Your Prompt Bias! Investigating and Mitigating Prompt Bias in Factual Knowledge Extraction
Figure 2 for Take Care of Your Prompt Bias! Investigating and Mitigating Prompt Bias in Factual Knowledge Extraction
Figure 3 for Take Care of Your Prompt Bias! Investigating and Mitigating Prompt Bias in Factual Knowledge Extraction
Figure 4 for Take Care of Your Prompt Bias! Investigating and Mitigating Prompt Bias in Factual Knowledge Extraction
Viaarxiv icon

Contact-aware Human Motion Generation from Textual Descriptions

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2024
Sihan Ma, Qiong Cao, Jing Zhang, Dacheng Tao

Viaarxiv icon

GLC++: Source-Free Universal Domain Adaptation through Global-Local Clustering and Contrastive Affinity Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Sanqing Qu, Tianpei Zou, Florian Röhrbein, Cewu Lu, Guang Chen, Dacheng Tao, Changjun Jiang

Figure 1 for GLC++: Source-Free Universal Domain Adaptation through Global-Local Clustering and Contrastive Affinity Learning
Figure 2 for GLC++: Source-Free Universal Domain Adaptation through Global-Local Clustering and Contrastive Affinity Learning
Figure 3 for GLC++: Source-Free Universal Domain Adaptation through Global-Local Clustering and Contrastive Affinity Learning
Figure 4 for GLC++: Source-Free Universal Domain Adaptation through Global-Local Clustering and Contrastive Affinity Learning
Viaarxiv icon

Building Accurate Translation-Tailored LLMs with Language Aware Instruction Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Changtong Zan, Liang Ding, Li Shen, Yibing Zhen, Weifeng Liu, Dacheng Tao

Figure 1 for Building Accurate Translation-Tailored LLMs with Language Aware Instruction Tuning
Figure 2 for Building Accurate Translation-Tailored LLMs with Language Aware Instruction Tuning
Figure 3 for Building Accurate Translation-Tailored LLMs with Language Aware Instruction Tuning
Figure 4 for Building Accurate Translation-Tailored LLMs with Language Aware Instruction Tuning
Viaarxiv icon

MTP: Advancing Remote Sensing Foundation Model via Multi-Task Pretraining

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 20, 2024
Di Wang, Jing Zhang, Minqiang Xu, Lin Liu, Dongsheng Wang, Erzhong Gao, Chengxi Han, Haonan Guo, Bo Du, Dacheng Tao, Liangpei Zhang

Figure 1 for MTP: Advancing Remote Sensing Foundation Model via Multi-Task Pretraining
Figure 2 for MTP: Advancing Remote Sensing Foundation Model via Multi-Task Pretraining
Figure 3 for MTP: Advancing Remote Sensing Foundation Model via Multi-Task Pretraining
Figure 4 for MTP: Advancing Remote Sensing Foundation Model via Multi-Task Pretraining
Viaarxiv icon