Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

SaFormer: A Conditional Sequence Modeling Approach to Offline Safe Reinforcement Learning


Jan 28, 2023
Qin Zhang, Linrui Zhang, Haoran Xu, Li Shen, Bowen Wang, Yongzhe Chang, Xueqian Wang, Bo Yuan, Dacheng Tao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Global Nash Equilibrium in Non-convex Multi-player Game: Theory and Algorithms


Jan 19, 2023
Guanpu Chen, Gehui Xu, Fengxiang He, Yiguang Hong, Leszek Rutkowski, Dacheng Tao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Comprehensive Survey to Dataset Distillation


Jan 13, 2023
Shiye Lei, Dacheng Tao

Add code

* 23 pages, 7 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Survey of Self-Supervised Learning from Multiple Perspectives: Algorithms, Theory, Applications and Future Trends


Jan 13, 2023
Jie Gui, Tuo Chen, Qiong Cao, Zhenan Sun, Hao Luo, Dacheng Tao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PanopticPartFormer++: A Unified and Decoupled View for Panoptic Part Segmentation


Jan 03, 2023
Xiangtai Li, Shilin Xu, Yibo Yang, Haobo Yuan, Guangliang Cheng, Yunhai Tong, Zhouchen Lin, Dacheng Tao

Add code

* Extension of PanopticPartFormer (ECCV 2022). Code: https://github.com/lxtGH/Panoptic-PartFormer. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2204.04655 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Demystify Problem-Dependent Power of Quantum Neural Networks on Multi-Class Classification


Dec 29, 2022
Yuxuan Du, Yibo Yang, Dacheng Tao, Min-Hsiu Hsieh

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

On Transforming Reinforcement Learning by Transformer: The Development Trajectory


Dec 29, 2022
Shengchao Hu, Li Shen, Ya Zhang, Yixin Chen, Dacheng Tao

Add code

* 26 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

From Images to Textual Prompts: Zero-shot VQA with Frozen Large Language Models


Dec 21, 2022
Jiaxian Guo, Junnan Li, Dongxu Li, Anthony Meng Huat Tiong, Boyang Li, Dacheng Tao, Steven C. H. Hoi

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Original or Translated? On the Use of Parallel Data for Translation Quality Estimation


Dec 20, 2022
Baopu Qiu, Liang Ding, Di Wu, Lin Shang, Yibing Zhan, Dacheng Tao

Add code

* work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Toward Human-Like Evaluation for Natural Language Generation with Error Analysis


Dec 20, 2022
Qingyu Lu, Liang Ding, Liping Xie, Kanjian Zhang, Derek F. Wong, Dacheng Tao

Add code

* work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>