Alert button
Picture for Jingyi Zhang

Jingyi Zhang

Alert button

Learning Expressive And Generalizable Motion Features For Face Forgery Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2024
Jingyi Zhang, Peng Zhang, Jingjing Wang, Di Xie, Shiliang Pu

Figure 1 for Learning Expressive And Generalizable Motion Features For Face Forgery Detection
Figure 2 for Learning Expressive And Generalizable Motion Features For Face Forgery Detection
Figure 3 for Learning Expressive And Generalizable Motion Features For Face Forgery Detection
Figure 4 for Learning Expressive And Generalizable Motion Features For Face Forgery Detection
Viaarxiv icon

Diving Deep into Regions: Exploiting Regional Information Transformer for Single Image Deraining

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 25, 2024
Baiang Li, Zhao Zhang, Huan Zheng, Xiaogang Xu, Yanyan Wei, Jingyi Zhang, Jicong Fan, Meng Wang

Viaarxiv icon

Learning to Prompt Segment Anything Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 09, 2024
Jiaxing Huang, Kai Jiang, Jingyi Zhang, Han Qiu, Lewei Lu, Shijian Lu, Eric Xing

Viaarxiv icon

Visual Instruction Tuning towards General-Purpose Multimodal Model: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 27, 2023
Jiaxing Huang, Jingyi Zhang, Kai Jiang, Han Qiu, Shijian Lu

Viaarxiv icon

Black-box Unsupervised Domain Adaptation with Bi-directional Atkinson-Shiffrin Memory

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 25, 2023
Jingyi Zhang, Jiaxing Huang, Xueying Jiang, Shijian Lu

Viaarxiv icon

Prompt Ensemble Self-training for Open-Vocabulary Domain Adaptation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 29, 2023
Jiaxing Huang, Jingyi Zhang, Han Qiu, Sheng Jin, Shijian Lu

Viaarxiv icon

Exploring Paracrawl for Document-level Neural Machine Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 20, 2023
Yusser Al Ghussin, Jingyi Zhang, Josef van Genabith

Figure 1 for Exploring Paracrawl for Document-level Neural Machine Translation
Figure 2 for Exploring Paracrawl for Document-level Neural Machine Translation
Figure 3 for Exploring Paracrawl for Document-level Neural Machine Translation
Figure 4 for Exploring Paracrawl for Document-level Neural Machine Translation
Viaarxiv icon

Vision-Language Models for Vision Tasks: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2023
Jingyi Zhang, Jiaxing Huang, Sheng Jin, Shijian Lu

Figure 1 for Vision-Language Models for Vision Tasks: A Survey
Figure 2 for Vision-Language Models for Vision Tasks: A Survey
Figure 3 for Vision-Language Models for Vision Tasks: A Survey
Figure 4 for Vision-Language Models for Vision Tasks: A Survey
Viaarxiv icon

Semantic-visual Guided Transformer for Few-shot Class-incremental Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2023
Wenhao Qiu, Sichao Fu, Jingyi Zhang, Chengxiang Lei, Qinmu Peng

Figure 1 for Semantic-visual Guided Transformer for Few-shot Class-incremental Learning
Figure 2 for Semantic-visual Guided Transformer for Few-shot Class-incremental Learning
Figure 3 for Semantic-visual Guided Transformer for Few-shot Class-incremental Learning
Figure 4 for Semantic-visual Guided Transformer for Few-shot Class-incremental Learning
Viaarxiv icon

Indescribable Multi-modal Spatial Evaluator

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 02, 2023
Lingke Kong, X. Sharon Qi, Qijin Shen, Jiacheng Wang, Jingyi Zhang, Yanle Hu, Qichao Zhou

Figure 1 for Indescribable Multi-modal Spatial Evaluator
Figure 2 for Indescribable Multi-modal Spatial Evaluator
Figure 3 for Indescribable Multi-modal Spatial Evaluator
Figure 4 for Indescribable Multi-modal Spatial Evaluator
Viaarxiv icon