Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xun Wang

Xun Wang

Department of Biomedical Engineering, School of Basic Medical Sciences, Central South University, 172 Tongzipo Road, Changsha, 410013, China

Modality-Balanced Embedding for Video RetrievalXun Wang , Bingqing Ke , Xuanping Li , Fangyu Liu , Mingyu Zhang , Xiao Liang , Qiushi Xiao , Yue Yu

* SIGIR, 2022 
* Accepted by SIGIR-2022, short paper 

   Access Paper or Ask Questions

Reading-strategy Inspired Visual Representation Learning for Text-to-Video RetrievalJianfeng Dong , Yabing Wang , Xianke Chen , Xiaoye Qu , Xirong Li , Yuan He , Xun Wang

* Submmited to TCSVT. Code is available at https://github.com/LiJiaBei-7/rivrl 

   Access Paper or Ask Questions

Exploiting full Resolution Feature Context for Liver Tumor and Vessel Segmentation via Fusion Encoder: Application to Liver Tumor and Vessel 3D reconstructionXiangyu Meng , Xudong Zhang , Gan Wang , Ying Zhang , Xin Shi , Huanhuan Dai , Zixuan Wang , Xun Wang

* 15 pages, 6 Figures 

   Access Paper or Ask Questions

Consistency Regularization for Deep Face Anti-SpoofingZezheng Wang , Zitong Yu , Xun Wang , Yunxiao Qin , Jiahong Li , Chenxu Zhao , Zhen Lei , Xin Liu , Size Li , Zhongyuan Wang

* 10 tables, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Spatial Ensemble: a Novel Model Smoothing Mechanism for Student-Teacher FrameworkTengteng Huang , Yifan Sun , Xun Wang , Haotian Yao , Chi Zhang


   Access Paper or Ask Questions

Combining Graph Neural Networks with Expert Knowledge for Smart Contract Vulnerability DetectionZhenguang Liu , Peng Qian , Xiaoyang Wang , Yuan Zhuang , Lin Qiu , Xun Wang

* This paper has been accepted by TKDE 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Multi-scale super-resolution generation of low-resolution scanned pathological imagesYanhua Gao , Ting Xie , Xun Wang , Qingqing Yang , Le Chen , Kai Sun , Youmin Guo , Gang Yu , Kuansong Wang

* 27 pages,12 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Rethinking Deep Contrastive Learning with Embedding MemoryHaozhi Zhang , Xun Wang , Weilin Huang , Matthew R. Scott

* Under review 

   Access Paper or Ask Questions

Deep Dual Consecutive Network for Human Pose EstimationZhenguang Liu , Haoming Chen , Runyang Feng , Shuang Wu , Shouling Ji , Bailin Yang , Xun Wang

* This paper is accepted by CVPR 2021 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
>>