Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Li Zhang

CrossMoDA 2021 challenge: Benchmark of Cross-Modality Domain Adaptation techniques for Vestibular Schwnannoma and Cochlea Segmentation


Jan 08, 2022
Reuben Dorent, Aaron Kujawa, Marina Ivory, Spyridon Bakas, Nicola Rieke, Samuel Joutard, Ben Glocker, Jorge Cardoso, Marc Modat, Kayhan Batmanghelich, Arseniy Belkov, Maria Baldeon Calisto, Jae Won Choi, Benoit M. Dawant, Hexin Dong, Sergio Escalera, Yubo Fan, Lasse Hansen, Mattias P. Heinrich, Smriti Joshi, Victoriya Kashtanova, Hyeon Gyu Kim, Satoshi Kondo, Christian N. Kruse, Susana K. Lai-Yuen, Hao Li, Han Liu, Buntheng Ly, Ipek Oguz, Hyungseob Shin, Boris Shirokikh, Zixian Su, Guotai Wang, Jianghao Wu, Yanwu Xu, Kai Yao, Li Zhang, Sebastien Ourselin, Jonathan Shapey, Tom Vercauteren

* Submitted to Medical Image Analysis 

  Access Paper or Ask Questions

The Devil is in the Task: Exploiting Reciprocal Appearance-Localization Features for Monocular 3D Object Detection


Dec 28, 2021
Zhikang Zou, Xiaoqing Ye, Liang Du, Xianhui Cheng, Xiao Tan, Li Zhang, Jianfeng Feng, Xiangyang Xue, Errui Ding

* Accepted to ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Tracking and Long-Term Identification Using Non-Visual Markers


Dec 20, 2021
Michael P. J. Camilleri, Li Zhang, Rasneer S. Bains, Andrew Zisserman, Christopher K. I. Williams


  Access Paper or Ask Questions

Is "my favorite new movie" my favorite movie? Probing the Understanding of Recursive Noun Phrases


Dec 15, 2021
Qing Lyu, Hua Zheng, Daoxin Li, Li Zhang, Marianna Apidianaki, Chris Callison-Burch


  Access Paper or Ask Questions

ALX: Large Scale Matrix Factorization on TPUs


Dec 03, 2021
Harsh Mehta, Steffen Rendle, Walid Krichene, Li Zhang


  Access Paper or Ask Questions

SGM3D: Stereo Guided Monocular 3D Object Detection


Dec 03, 2021
Zheyuan Zhou, Liang Du, Xiaoqing Ye, Zhikang Zou, Xiao Tan, Errui Ding, Li Zhang, Xiangyang Xue, Jianfeng Feng

* 11 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning from Mistakes -- A Framework for Neural Architecture Search


Nov 11, 2021
Bhanu Garg, Li Zhang, Pradyumna Sridhara, Ramtin Hosseini, Eric Xing, Pengtao Xie


  Access Paper or Ask Questions

SOFT: Softmax-free Transformer with Linear Complexity


Oct 29, 2021
Jiachen Lu, Jinghan Yao, Junge Zhang, Xiatian Zhu, Hang Xu, Weiguo Gao, Chunjing Xu, Tao Xiang, Li Zhang

* NeurIPS 2021 Spotlight. Project page at https://fudan-zvg.github.io/SOFT/ 

  Access Paper or Ask Questions

iALS++: Speeding up Matrix Factorization with Subspace Optimization


Oct 26, 2021
Steffen Rendle, Walid Krichene, Li Zhang, Yehuda Koren


  Access Paper or Ask Questions

Revisiting the Performance of iALS on Item Recommendation Benchmarks


Oct 26, 2021
Steffen Rendle, Walid Krichene, Li Zhang, Yehuda Koren


  Access Paper or Ask Questions

Text-Based Person Search with Limited Data


Oct 20, 2021
Xiao Han, Sen He, Li Zhang, Tao Xiang

* 20 pages, 7 figures, 6 tables, to appear in BMVC2021 

  Access Paper or Ask Questions

Duality Temporal-channel-frequency Attention Enhanced Speaker Representation Learning


Oct 15, 2021
Li Zhang, Qing Wang, Lei Xie


  Access Paper or Ask Questions

Transformers for EEG Emotion Recognition


Oct 13, 2021
Jiyao Liu, Li Zhang, Hao Wu, Huan Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Domain Adaptation in Semantic Segmentation Based on Pixel Alignment and Self-Training


Sep 29, 2021
Hexin Dong, Fei Yu, Jie Zhao, Bin Dong, Li Zhang

* 6 pages,3 figures,MICCAI 2021 Cross-Modality Domain Adaptation for Medical Image Segmentation Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Beijing ZKJ-NPU Speaker Verification System for VoxCeleb Speaker Recognition Challenge 2021


Sep 08, 2021
Li Zhang, Huan Zhao, Qinling Meng, Yanli Chen, Min Liu, Lei Xie


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Frequency Wireless Channel Measurements and Characteristics Analysis in Indoor Corridor Scenarios


Aug 14, 2021
Zihao Zhou, Li Zhang, Xinyue Chen, Cheng-Xiang Wang, Jie Huang


  Access Paper or Ask Questions

Progressive Coordinate Transforms for Monocular 3D Object Detection


Aug 13, 2021
Li Wang, Li Zhang, Yi Zhu, Zhi Zhang, Tong He, Mu Li, Xiangyang Xue

* Code is available at: https://github.com/amazon-research/progressive-coordinate-transforms 

  Access Paper or Ask Questions

Simpler is Better: Few-shot Semantic Segmentation with Classifier Weight Transformer


Aug 12, 2021
Zhihe Lu, Sen He, Xiatian Zhu, Li Zhang, Yi-Zhe Song, Tao Xiang

* Accepted by ICCV2021. Code website:https://github.com/zhiheLu/CWT-for-FSS 

  Access Paper or Ask Questions

Goal-Oriented Script Construction


Aug 10, 2021
Qing Lyu, Li Zhang, Chris Callison-Burch

* INLG2021 (14th International Conference on Natural Language Generation) 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Efficient Pyramid Transformer for Semantic Segmentation


Jul 29, 2021
Fangrui Zhu, Yi Zhu, Li Zhang, Chongruo Wu, Yanwei Fu, Mu Li


  Access Paper or Ask Questions

Global Aggregation then Local Distribution for Scene Parsing


Jul 28, 2021
Xiangtai Li, Li Zhang, Guangliang Cheng, Kuiyuan Yang, Yunhai Tong, Xiatian Zhu, Tao Xiang

* Accepted by IEEE-TIP-2021. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1909.07229 

  Access Paper or Ask Questions

Private Alternating Least Squares: Practical Private Matrix Completion with Tighter Rates


Jul 20, 2021
Steve Chien, Prateek Jain, Walid Krichene, Steffen Rendle, Shuang Song, Abhradeep Thakurta, Li Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Level Transfer Learning from Near-Field to Far-Field Speaker Verification


Jun 17, 2021
Li Zhang, Qing Wang, Kong Aik Lee, Lei Xie, Haizhou Li


  Access Paper or Ask Questions

Oneshot Differentially Private Top-k Selection


May 18, 2021
Gang Qiao, Weijie J. Su, Li Zhang

* Accepted to ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Composite Localization for Human Pose Estimation


May 15, 2021
ZiFan Chen, Xin Qin, Chao Yang, Li Zhang


  Access Paper or Ask Questions