Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Sujian Li

BASS: Boosting Abstractive Summarization with Unified Semantic Graph


May 25, 2021
Wenhao Wu, Wei Li, Xinyan Xiao, Jiachen Liu, Ziqiang Cao, Sujian Li, Hua Wu, Haifeng Wang

* Accepted by ACL-IJCNLP 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

Guiding the Growth: Difficulty-Controllable Question Generation through Step-by-Step Rewriting


May 25, 2021
Yi Cheng, Siyao Li, Bang Liu, Ruihui Zhao, Sujian Li, Chenghua Lin, Yefeng Zheng

* Accepted by ACL 2021 (long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Premise-based Multimodal Reasoning: A Human-like Cognitive Process


May 15, 2021
Qingxiu Dong, Ziwei Qin, Heming Xia, Tian Feng, Shoujie Tong, Haoran Meng, Lin Xu, Tianyu Liu, Zuifang Sui, Weidong Zhan, Sujian Li, Zhongyu Wei


  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Attempt to Research Statement Generation


Apr 25, 2021
Wenhao Wu, Sujian Li


  Access Paper or Ask Questions

First Target and Opinion then Polarity: Enhancing Target-opinion Correlation for Aspect Sentiment Triplet Extraction


Feb 22, 2021
Lianzhe Huang, Peiyi Wang, Sujian Li, Tianyu Liu, Xiaodong Zhang, Zhicong Cheng, Dawei Yin, Houfeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Unifying Discourse Resources with Dependency Framework


Jan 19, 2021
Yi Cheng, Sujian Li, Yueyuan Li


  Access Paper or Ask Questions

Exploring Text-transformers in AAAI 2021 Shared Task: COVID-19 Fake News Detection in English


Jan 07, 2021
Xiangyang Li, Yu Xia, Xiang Long, Zheng Li, Sujian Li

* 3rd solution of '[email protected] - COVID19 Fake News Detection in English' 

  Access Paper or Ask Questions

Reverse Operation based Data Augmentation for Solving Math Word Problems


Oct 04, 2020
Qianying Liu, Wenyu Guan, Sujian Li, Fei Cheng, Daisuke Kawahara, Sadao Kurohashi


  Access Paper or Ask Questions

LiveQA: A Question Answering Dataset over Sports Live


Oct 01, 2020
Qianying Liu, Sicong Jiang, Yizhong Wang, Sujian Li

* CCL 2020 Oral paper, 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Evaluating Text Coherence at Sentence and Paragraph Levels


Jun 05, 2020
Sennan Liu, Shuang Zeng, Sujian Li

* Long paper accepted by LREC 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Review of text style transfer based on deep learning


May 06, 2020
Xiangyang Li, Guo Pu, Keyu Ming, Pu Li, Jie Wang, Yuxuan Wang, Sujian Li


  Access Paper or Ask Questions

Zero-shot Chinese Discourse Dependency Parsing via Cross-lingual Mapping


Nov 27, 2019
Yi Cheng, Sujian Li


  Access Paper or Ask Questions

Incorporating Textual Evidence in Visual Storytelling


Nov 21, 2019
Tianyi Li, Sujian Li


  Access Paper or Ask Questions

Text Level Graph Neural Network for Text Classification


Oct 08, 2019
Lianzhe Huang, Dehong Ma, Sujian Li, Xiaodong Zhang, Houfeng WANG

* Accepted by EMNLP-IJCNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Do NLP Models Know Numbers? Probing Numeracy in Embeddings


Sep 18, 2019
Eric Wallace, Yizhong Wang, Sujian Li, Sameer Singh, Matt Gardner

* EMNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Extraction of Entities and Relations Based on a Novel Decomposition Strategy


Sep 11, 2019
Bowen Yu, Zhenyu Zhang, Jianlin Su, Yubin Wang, Tingwen Liu, Bin Wang, Sujian Li


  Access Paper or Ask Questions

Denoising based Sequence-to-Sequence Pre-training for Text Generation


Aug 22, 2019
Liang Wang, Wei Zhao, Ruoyu Jia, Sujian Li, Jingming Liu

* Accepted to EMNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Machine Reading Comprehension: a Literature Review


Jun 30, 2019
Xin Zhang, An Yang, Sujian Li, Yizhong Wang

* 46 pages, preprint version 

  Access Paper or Ask Questions

Chinese Discourse Segmentation Using Bilingual Discourse Commonality


Aug 30, 2018
Jingfeng Yang, Sujian Li


  Access Paper or Ask Questions

Toward Fast and Accurate Neural Discourse Segmentation


Aug 28, 2018
Yizhong Wang, Sujian Li, Jingfeng Yang

* 6 pages, camera-ready version of EMNLP 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Perspective Context Aggregation for Semi-supervised Cloze-style Reading Comprehension


Aug 20, 2018
Liang Wang, Sujian Li, Wei Zhao, Kewei Shen, Meng Sun, Ruoyu Jia, Jingming Liu

* 11 pages, 2 figures, 5 tables, Accepted to COLING 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Abstractive Summarization Improved by WordNet-based Extractive Sentences


Aug 04, 2018
Niantao Xie, Sujian Li, Huiling Ren, Qibin Zhai

* 12 pages, 2 figures, NLPCC 2018 

  Access Paper or Ask Questions

SciDTB: Discourse Dependency TreeBank for Scientific Abstracts


Jun 10, 2018
An Yang, Sujian Li

* Accepted to ACL 2018 (short paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptations of ROUGE and BLEU to Better Evaluate Machine Reading Comprehension Task


Jun 10, 2018
An Yang, Kai Liu, Jing Liu, Yajuan Lyu, Sujian Li

* 7 pages, 2 figures, ACL 2018 MRQA Workshop camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Passage Machine Reading Comprehension with Cross-Passage Answer Verification


May 10, 2018
Yizhong Wang, Kai Liu, Jing Liu, Wei He, Yajuan Lyu, Hua Wu, Sujian Li, Haifeng Wang

* 10 pages, ACL 2018 camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Query and Output: Generating Words by Querying Distributed Word Representations for Paraphrase Generation


Mar 30, 2018
Shuming Ma, Xu Sun, Wei Li, Sujian Li, Wenjie Li, Xuancheng Ren

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1710.02318 

  Access Paper or Ask Questions

Tag-Enhanced Tree-Structured Neural Networks for Implicit Discourse Relation Classification


Mar 03, 2018
Yizhong Wang, Sujian Li, Jingfeng Yang, Xu Sun, Houfeng Wang

* Accepted by IJCNLP 2017, 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions