Alert button
Picture for Qichao Zhang

Qichao Zhang

Alert button

MonoOcc: Digging into Monocular Semantic Occupancy Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Yupeng Zheng, Xiang Li, Pengfei Li, Yuhang Zheng, Bu Jin, Chengliang Zhong, Xiaoxiao Long, Hao Zhao, Qichao Zhang

Figure 1 for MonoOcc: Digging into Monocular Semantic Occupancy Prediction
Figure 2 for MonoOcc: Digging into Monocular Semantic Occupancy Prediction
Figure 3 for MonoOcc: Digging into Monocular Semantic Occupancy Prediction
Figure 4 for MonoOcc: Digging into Monocular Semantic Occupancy Prediction
Viaarxiv icon

Planning-inspired Hierarchical Trajectory Prediction for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 22, 2023
Ding Li, Qichao Zhang, Zhongpu Xia, Kuan Zhang, Menglong Yi, Wenda Jin, Dongbin Zhao

Figure 1 for Planning-inspired Hierarchical Trajectory Prediction for Autonomous Driving
Figure 2 for Planning-inspired Hierarchical Trajectory Prediction for Autonomous Driving
Figure 3 for Planning-inspired Hierarchical Trajectory Prediction for Autonomous Driving
Figure 4 for Planning-inspired Hierarchical Trajectory Prediction for Autonomous Driving
Viaarxiv icon

STEPS: Joint Self-supervised Nighttime Image Enhancement and Depth Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2023
Yupeng Zheng, Chengliang Zhong, Pengfei Li, Huan-ang Gao, Yuhang Zheng, Bu Jin, Ling Wang, Hao Zhao, Guyue Zhou, Qichao Zhang, Dongbin Zhao

Figure 1 for STEPS: Joint Self-supervised Nighttime Image Enhancement and Depth Estimation
Figure 2 for STEPS: Joint Self-supervised Nighttime Image Enhancement and Depth Estimation
Figure 3 for STEPS: Joint Self-supervised Nighttime Image Enhancement and Depth Estimation
Figure 4 for STEPS: Joint Self-supervised Nighttime Image Enhancement and Depth Estimation
Viaarxiv icon

Prototypical context-aware dynamics generalization for high-dimensional model-based reinforcement learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 23, 2022
Junjie Wang, Yao Mu, Dong Li, Qichao Zhang, Dongbin Zhao, Yuzheng Zhuang, Ping Luo, Bin Wang, Jianye Hao

Figure 1 for Prototypical context-aware dynamics generalization for high-dimensional model-based reinforcement learning
Figure 2 for Prototypical context-aware dynamics generalization for high-dimensional model-based reinforcement learning
Figure 3 for Prototypical context-aware dynamics generalization for high-dimensional model-based reinforcement learning
Figure 4 for Prototypical context-aware dynamics generalization for high-dimensional model-based reinforcement learning
Viaarxiv icon

TrajGen: Generating Realistic and Diverse Trajectories with Reactive and Feasible Agent Behaviors for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 31, 2022
Qichao Zhang, Yinfeng Gao, Yikang Zhang, Youtian Guo, Dawei Ding, Yunpeng Wang, Peng Sun, Dongbin Zhao

Figure 1 for TrajGen: Generating Realistic and Diverse Trajectories with Reactive and Feasible Agent Behaviors for Autonomous Driving
Figure 2 for TrajGen: Generating Realistic and Diverse Trajectories with Reactive and Feasible Agent Behaviors for Autonomous Driving
Figure 3 for TrajGen: Generating Realistic and Diverse Trajectories with Reactive and Feasible Agent Behaviors for Autonomous Driving
Figure 4 for TrajGen: Generating Realistic and Diverse Trajectories with Reactive and Feasible Agent Behaviors for Autonomous Driving
Viaarxiv icon

Multi-task Safe Reinforcement Learning for Navigating Intersections in Dense Traffic

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2022
Yuqi Liu, Qichao Zhang, Dongbin Zhao

Figure 1 for Multi-task Safe Reinforcement Learning for Navigating Intersections in Dense Traffic
Figure 2 for Multi-task Safe Reinforcement Learning for Navigating Intersections in Dense Traffic
Figure 3 for Multi-task Safe Reinforcement Learning for Navigating Intersections in Dense Traffic
Figure 4 for Multi-task Safe Reinforcement Learning for Navigating Intersections in Dense Traffic
Viaarxiv icon

MORSE-STF: A Privacy Preserving Computation System

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 24, 2021
Qizhi Zhang, Yuan Zhao, Lichun Li, JiaoFu Zhang, Qichao Zhang, Yashun Zhou, Dong Yin, Sijun Tan, Shan Yin

Figure 1 for MORSE-STF: A Privacy Preserving Computation System
Figure 2 for MORSE-STF: A Privacy Preserving Computation System
Figure 3 for MORSE-STF: A Privacy Preserving Computation System
Figure 4 for MORSE-STF: A Privacy Preserving Computation System
Viaarxiv icon

A Reinforcement Learning Benchmark for Autonomous Driving in Intersection Scenarios

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2021
Yuqi Liu, Qichao Zhang, Dongbin Zhao

Figure 1 for A Reinforcement Learning Benchmark for Autonomous Driving in Intersection Scenarios
Figure 2 for A Reinforcement Learning Benchmark for Autonomous Driving in Intersection Scenarios
Figure 3 for A Reinforcement Learning Benchmark for Autonomous Driving in Intersection Scenarios
Figure 4 for A Reinforcement Learning Benchmark for Autonomous Driving in Intersection Scenarios
Viaarxiv icon

Benchmarking Lane-changing Decision-making for Deep Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2021
Junjie Wang, Qichao Zhang, Dongbin Zhao

Figure 1 for Benchmarking Lane-changing Decision-making for Deep Reinforcement Learning
Figure 2 for Benchmarking Lane-changing Decision-making for Deep Reinforcement Learning
Figure 3 for Benchmarking Lane-changing Decision-making for Deep Reinforcement Learning
Figure 4 for Benchmarking Lane-changing Decision-making for Deep Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Dynamic Horizon Value Estimation for Model-based Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 21, 2020
Junjie Wang, Qichao Zhang, Dongbin Zhao, Mengchen Zhao, Jianye Hao

Figure 1 for Dynamic Horizon Value Estimation for Model-based Reinforcement Learning
Figure 2 for Dynamic Horizon Value Estimation for Model-based Reinforcement Learning
Figure 3 for Dynamic Horizon Value Estimation for Model-based Reinforcement Learning
Figure 4 for Dynamic Horizon Value Estimation for Model-based Reinforcement Learning
Viaarxiv icon