Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chen Zhao

MAD: A Scalable Dataset for Language Grounding in Videos from Movie Audio Descriptions


Dec 01, 2021
Mattia Soldan, Alejandro Pardo, Juan León Alcázar, Fabian Caba Heilbron, Chen Zhao, Silvio Giancola, Bernard Ghanem

* 12 Pages, 6 Figures, 7 Tables 

  Access Paper or Ask Questions

Ego4D: Around the World in 3,000 Hours of Egocentric Video


Oct 13, 2021
Kristen Grauman, Andrew Westbury, Eugene Byrne, Zachary Chavis, Antonino Furnari, Rohit Girdhar, Jackson Hamburger, Hao Jiang, Miao Liu, Xingyu Liu, Miguel Martin, Tushar Nagarajan, Ilija Radosavovic, Santhosh Kumar Ramakrishnan, Fiona Ryan, Jayant Sharma, Michael Wray, Mengmeng Xu, Eric Zhongcong Xu, Chen Zhao, Siddhant Bansal, Dhruv Batra, Vincent Cartillier, Sean Crane, Tien Do, Morrie Doulaty, Akshay Erapalli, Christoph Feichtenhofer, Adriano Fragomeni, Qichen Fu, Christian Fuegen, Abrham Gebreselasie, Cristina Gonzalez, James Hillis, Xuhua Huang, Yifei Huang, Wenqi Jia, Weslie Khoo, Jachym Kolar, Satwik Kottur, Anurag Kumar, Federico Landini, Chao Li, Yanghao Li, Zhenqiang Li, Karttikeya Mangalam, Raghava Modhugu, Jonathan Munro, Tullie Murrell, Takumi Nishiyasu, Will Price, Paola Ruiz Puentes, Merey Ramazanova, Leda Sari, Kiran Somasundaram, Audrey Southerland, Yusuke Sugano, Ruijie Tao, Minh Vo, Yuchen Wang, Xindi Wu, Takuma Yagi, Yunyi Zhu, Pablo Arbelaez, David Crandall, Dima Damen, Giovanni Maria Farinella, Bernard Ghanem, Vamsi Krishna Ithapu, C. V. Jawahar, Hanbyul Joo, Kris Kitani, Haizhou Li, Richard Newcombe, Aude Oliva, Hyun Soo Park, James M. Rehg, Yoichi Sato, Jianbo Shi, Mike Zheng Shou, Antonio Torralba, Lorenzo Torresani, Mingfei Yan, Jitendra Malik


  Access Paper or Ask Questions

Spatial-temporal V-Net for automatic segmentation and quantification of right ventricles in gated myocardial perfusion SPECT images


Oct 11, 2021
Chen Zhao, Shi Shi, Zhuo He, Cheng Wang, Zhongqiang Zhao, Xinli Li, Yanli Zhou, Weihua Zhou

* 16 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Distantly-Supervised Evidence Retrieval Enables Question Answering without Evidence Annotation


Oct 10, 2021
Chen Zhao, Chenyan Xiong, Jordan Boyd-Graber, Hal Daumé III

* EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Identification of the End-Diastolic and End-Systolic Cardiac Frames from Invasive Coronary Angiography Videos


Oct 06, 2021
Yinghui Meng, Minghao Dong, Xumin Dai, Haipeng Tang, Chen Zhao, Jingfeng Jiang, Shun Xu, Ying Zhou, Fubao Zhu1, Zhihui Xu, Weihua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

What's in a Name? Answer Equivalence For Open-Domain Question Answering


Sep 11, 2021
Chenglei Si, Chen Zhao, Jordan Boyd-Graber

* EMNLP 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

Fairness-Aware Online Meta-learning


Aug 21, 2021
Chen Zhao, Feng Chen, Bhavani Thuraisingham

* KDD '21: Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery & Data Mining 

  Access Paper or Ask Questions

A method using deep learning to discover new predictors of CRT response from mechanical dyssynchrony on gated SPECT MPI


Jun 01, 2021
Zhuo He, Xinwei Zhang, Chen Zhao, Zhiyong Qian, Yao Wang, Xiaofeng Hou, Jiangang Zou, Weihua Zhou

* 10 pages, 3 figures, will submit to journal of nuclear cardiology 

  Access Paper or Ask Questions

FedSup: A Communication-Efficient Federated Learning Fatigue Driving Behaviors Supervision Framework


Apr 25, 2021
Chen Zhao, Zhipeng Gao, Qian Wang, Kaile Xiao, Zijia Mo, M. Jamal Deen


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Step Reasoning Over Unstructured Text with Beam Dense Retrieval


Apr 13, 2021
Chen Zhao, Chenyan Xiong, Jordan Boyd-Graber, Hal Daumé III

* NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Complex Factoid Question Answering with a Free-Text Knowledge Graph


Mar 23, 2021
Chen Zhao, Chenyan Xiong, Xin Qian, Jordan Boyd-Graber

* WWW2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Deep Learning-based Method to Extract Lumen and Media-Adventitia in Intravascular Ultrasound Images


Feb 21, 2021
Fubao Zhu, Zhengyuan Gao, Chen Zhao, Hanlei Zhu, Yong Dong, Jingfeng Jiang, Neng Dai, Weihua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

A Deep Learning-Based Approach to Extracting Periosteal and Endosteal Contours of Proximal Femur in Quantitative CT Images


Feb 07, 2021
Yu Deng, Ling Wang, Chen Zhao, Shaojie Tang, Xiaoguang Cheng, Hong-Wen Deng, Weihua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Analyzing the barren plateau phenomenon in training quantum neural network with the ZX-calculus


Feb 03, 2021
Chen Zhao, Xiao-Shan Gao


  Access Paper or Ask Questions

A new approach to extracting coronary arteries and detecting stenosis in invasive coronary angiograms


Jan 25, 2021
Chen Zhao, Haipeng Tang, Daniel McGonigle, Zhuo He, Chaoyang Zhang, Yu-Ping Wang, Hong-Wen Deng, Robert Bober, Weihua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Consensus-Guided Correspondence Denoising


Jan 03, 2021
Chen Zhao, Yixiao Ge, Jiaqi Yang, Feng Zhu, Rui Zhao, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

Video Self-Stitching Graph Network for Temporal Action Localization


Dec 13, 2020
Chen Zhao, Ali Thabet, Bernard Ghanem


  Access Paper or Ask Questions

A Reweighted Meta Learning Framework for Robust Few Shot Learning


Nov 13, 2020
Krishnateja Killamsetty, Changbin Li, Chen Zhao, Rishabh Iyer, Feng Chen


  Access Paper or Ask Questions

On the Potential of Lexico-logical Alignments for Semantic Parsing to SQL Queries


Oct 21, 2020
Tianze Shi, Chen Zhao, Jordan Boyd-Graber, Hal Daumé III, Lillian Lee

* Findings of ACL: EMNLP 2020 
* Findings of ACL: EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

PDFM: A Primal-Dual Fairness-Aware Framework for Meta-learning


Oct 05, 2020
Chen Zhao, Feng Chen, Zhuoyi Wang, Latifur Khan

* submitted to IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE) 

  Access Paper or Ask Questions

A Primal-Dual Subgradient Approach for Fair Meta Learning


Sep 26, 2020
Chen Zhao, Feng Chen, Zhuoyi Wang, Latifur Khan

* 2020 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM) 

  Access Paper or Ask Questions

Unfairness Discovery and Prevention For Few-Shot Regression


Sep 23, 2020
Chen Zhao, Feng Chen

* 2020 IEEE International Conference on Knowledge Graph (ICKG) 

  Access Paper or Ask Questions

Fair Meta-Learning For Few-Shot Classification


Sep 23, 2020
Chen Zhao, Changbin Li, Jincheng Li, Feng Chen

* 2020 IEEE International Conference on Knowledge Graph (ICKG). arXiv admin note: text overlap with arXiv:2009.11406 

  Access Paper or Ask Questions

Rank-Based Multi-task Learning for Fair Regression


Sep 23, 2020
Chen Zhao, Feng Chen

* 2019 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM) 

  Access Paper or Ask Questions

A Deep Learning-Based Method for Automatic Segmentation of Proximal Femur from Quantitative Computed Tomography Images


Jul 01, 2020
Chen Zhao, Joyce H. Keyak, Jinshan Tang, Tadashi S. Kaneko, Sundeep Khosla, Shreyasee Amin, Elizabeth J. Atkinson, Lan-Juan Zhao, Michael J. Serou, Chaoyang Zhang, Hui Shen, Hong-Wen Deng, Weihua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

LRF-Net: Learning Local Reference Frames for 3D Local Shape Description and Matching


Jan 22, 2020
Angfan Zhu, Jiaqi Yang, Chen Zhao, Ke Xian, Zhiguo Cao, Xin Li

* 7 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

QDNN: DNN with Quantum Neural Network Layers


Dec 29, 2019
Chen Zhao, Xiao-Shan Gao


  Access Paper or Ask Questions