Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wangmeng Zuo

Infrared Small-Dim Target Detection with Transformer under Complex Backgrounds


Sep 29, 2021
Fangcen Liu, Chenqiang Gao, Fang Chen, Deyu Meng, Wangmeng Zuo, Xinbo Gao


  Access Paper or Ask Questions

Learning RAW-to-sRGB Mappings with Inaccurately Aligned Supervision


Aug 18, 2021
Zhilu Zhang, Haolin Wang, Ming Liu, Ruohao Wang, Jiawei Zhang, Wangmeng Zuo

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Variational Attention: Propagating Domain-Specific Knowledge for Multi-Domain Learning in Crowd Counting


Aug 18, 2021
Binghui Chen, Zhaoyi Yan, Ke Li, Pengyu Li, Biao Wang, Wangmeng Zuo, Lei Zhang

* ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Orthogonal Jacobian Regularization for Unsupervised Disentanglement in Image Generation


Aug 17, 2021
Yuxiang Wei, Yupeng Shi, Xiao Liu, Zhilong Ji, Yuan Gao, Zhongqin Wu, Wangmeng Zuo

* ICCV 2021. Code is available at: https://github.com/csyxwei/OroJaR 

  Access Paper or Ask Questions

Infrared Small Target Detection Using Multi-patch Attention Network


Aug 13, 2021
Fang Chen, Chenqiang Gao, Fangcen Liu, Yue Zhao, Yuxi Zhou, Deyu Meng, Wangmeng Zuo

* 11 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting Weakly Supervised Object Detection via Learning Bounding Box Adjusters


Aug 03, 2021
Bowen Dong, Zitong Huang, Yuelin Guo, Qilong Wang, Zhenxing Niu, Wangmeng Zuo

* ICCV 2021 (poster) 

  Access Paper or Ask Questions

Crowd Counting via Perspective-Guided Fractional-Dilation Convolution


Jul 08, 2021
Zhaoyi Yan, Ruimao Zhang, Hongzhi Zhang, Qingfu Zhang, Wangmeng Zuo

* T-MM 2021 
* Accepted by T-MM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Image Inpainting with Edge-guided Learnable Bidirectional Attention Maps


Apr 25, 2021
Dongsheng Wang, Chaohao Xie, Shaohui Liu, Zhenxing Niu, Wangmeng Zuo

* 16 pages,13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Semantic Person Image Generation by Region-Adaptive Normalization


Apr 14, 2021
Zhengyao Lv, Xiaoming Li, Xin Li, Fu Li, Tianwei Lin, Dongliang He, Wangmeng Zuo


  Access Paper or Ask Questions

Learning Scalable $\ell_\infty$-constrained Near-lossless Image Compression via Joint Lossy Image and Residual Compression


Mar 31, 2021
Yuanchao Bai, Xianming Liu, Wangmeng Zuo, Yaowei Wang, Xiangyang Ji

* Accepted by CVPR 2021; Code: https://github.com/BYchao100/Scalable-Near-lossless-Image-Compression 

  Access Paper or Ask Questions

Asymmetric CNN for image super-resolution


Mar 30, 2021
Chunwei Tian, Yong Xu, Wangmeng Zuo, Chia-Wen Lin, David Zhang

* Blind Super-resolution; Blind Super-resolution with unknown noise 

  Access Paper or Ask Questions

Deepfake Forensics via An Adversarial Game


Mar 25, 2021
Zhi Wang, Yiwen Guo, Wangmeng Zuo

* 12 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Pseudo-ISP: Learning Pseudo In-camera Signal Processing Pipeline from A Color Image Denoiser


Mar 18, 2021
Yue Cao, Xiaohe Wu, Shuran Qi, Xiao Liu, Zhongqin Wu, Wangmeng Zuo

* The source code and pre-trained model are available at https://github.com/happycaoyue/Pseudo-ISP 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Class-Agnostic Pseudo Mask Generation for Box-Supervised Semantic Segmentation


Mar 09, 2021
Chaohao Xie, Dongwei Ren, Lei Wang, Qinghua Hu, Liang Lin, Wangmeng Zuo

* 14 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Localization Distillation for Object Detection


Feb 25, 2021
Zhaohui Zheng, Rongguang Ye, Ping Wang, Jun Wang, Dongwei Ren, Wangmeng Zuo

* Our source code and trained models are publicly available at https://github.com/HikariTJU/LD 

  Access Paper or Ask Questions

Self Sparse Generative Adversarial Networks


Jan 26, 2021
Wenliang Qian, Yang Xu, Wangmeng Zuo, Hui Li


  Access Paper or Ask Questions

Hybrid Trilinear and Bilinear Programming for Aligning Partially Overlapping Point Sets


Jan 25, 2021
Wei Lian, Wangmeng Zuo, Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Two-Stage Single Image Reflection Removal with Reflection-Aware Guidance


Dec 02, 2020
Yu Li, Ming Liu, Yaling Yi, Qince Li, Dongwei Ren, Wangmeng Zuo


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Learned Image Signal Processing Pipeline


Nov 10, 2020
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Zhilu Zhang, Ming Liu, Haolin Wang, Wangmeng Zuo, Jiawei Zhang, Ruimao Zhang, Zhanglin Peng, Sijie Ren, Linhui Dai, Xiaohong Liu, Chengqi Li, Jun Chen, Yuichi Ito, Bhavya Vasudeva, Puneesh Deora, Umapada Pal, Zhenyu Guo, Yu Zhu, Tian Liang, Chenghua Li, Cong Leng, Zhihong Pan, Baopu Li, Byung-Hoon Kim, Joonyoung Song, Jong Chul Ye, JaeHyun Baek, Magauiya Zhussip, Yeskendir Koishekenov, Hwechul Cho Ye, Xin Liu, Xueying Hu, Jun Jiang, Jinwei Gu, Kai Li, Pengliang Tan, Bingxin Hou

* Published in ECCV 2020 Workshops (Advances in Image Manipulation), https://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/aim20/ 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Training of Multi-level Wavelet Residual Networks for Image Denoising


Oct 23, 2020
Yali Peng, Yue Cao, Shigang Liu, Jian Yang, Wangmeng Zuo

* 13 pages, 7 figures code: https://github.com/happycaoyue/PT-MWRN 

  Access Paper or Ask Questions

Discriminative Segmentation Tracking Using Dual Memory Banks


Sep 29, 2020
Fei Xie, Wankou Yang, Bo Liu, Kaihua Zhang, Wanli Xue, Wangmeng Zuo

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Real Image Super-Resolution: Methods and Results


Sep 25, 2020
Pengxu Wei, Hannan Lu, Radu Timofte, Liang Lin, Wangmeng Zuo, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Tangxin Xie, Liang Cao, Yan Zou, Yi Shen, Jialiang Zhang, Yu Jia, Kaihua Cheng, Chenhuan Wu, Yue Lin, Cen Liu, Yunbo Peng, Xueyi Zou, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Yoseob Han, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Haoning Wu, Dejia Xu, Bo Zhou, Wei Guan, Xiaobo Li, Chen Ye, Hao Li, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Zhijing Yang, Xiaojun Yang, Haoyu Zhong, Xin Li, Xin Jin, Yaojun Wu, Yingxue Pang, Sen Liu, Zhi-Song Liu, Li-Wen Wang, Chu-Tak Li, Marie-Paule Cani, Wan-Chi Siu, Yuanbo Zhou, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni, Xiaofeng Cong, Rajat Gupta, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Feras Almasri, Thomas Vandamme, Olivier Debeir

* European Conference on Computer Vision Workshops, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Flow-based Feature Warping for Face Frontalization with Illumination Inconsistent Supervision


Sep 09, 2020
Yuxiang Wei, Ming Liu, Haolin Wang, Ruifeng Zhu, Guosheng Hu, Wangmeng Zuo

* ECCV 2020. Code is available at: https://github.com/csyxwei/FFWM 

  Access Paper or Ask Questions

Plug-and-Play Image Restoration with Deep Denoiser Prior


Aug 31, 2020
Kai Zhang, Yawei Li, Wangmeng Zuo, Lei Zhang, Luc Van Gool, Radu Timofte

* An extended version of IRCNN (CVPR17). Project page: https://github.com/cszn/DPIR 

  Access Paper or Ask Questions

Unpaired Learning of Deep Image Denoising


Aug 31, 2020
Xiaohe Wu, Ming Liu, Yue Cao, Dongwei Ren, Wangmeng Zuo

* 20 pages, 6 figures, ECCV 

  Access Paper or Ask Questions

Component Divide-and-Conquer for Real-World Image Super-Resolution


Aug 05, 2020
Pengxu Wei, Ziwei Xie, Hannan Lu, Zongyuan Zhan, Qixiang Ye, Wangmeng Zuo, Liang Lin

* European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020 

  Access Paper or Ask Questions