Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Localization Distillation for Object Detection

Feb 25, 2021
Zhaohui Zheng, Rongguang Ye, Ping Wang, Jun Wang, Dongwei Ren, Wangmeng Zuo

* Our source code and trained models are publicly available at https://github.com/HikariTJU/LD 

  Access Paper or Ask Questions

Self Sparse Generative Adversarial Networks

Jan 26, 2021
Wenliang Qian, Yang Xu, Wangmeng Zuo, Hui Li


  Access Paper or Ask Questions

Hybrid Trilinear and Bilinear Programming for Aligning Partially Overlapping Point Sets

Jan 25, 2021
Wei Lian, Wangmeng Zuo, Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Two-Stage Single Image Reflection Removal with Reflection-Aware Guidance

Dec 02, 2020
Yu Li, Ming Liu, Yaling Yi, Qince Li, Dongwei Ren, Wangmeng Zuo


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Learned Image Signal Processing Pipeline

Nov 10, 2020
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Zhilu Zhang, Ming Liu, Haolin Wang, Wangmeng Zuo, Jiawei Zhang, Ruimao Zhang, Zhanglin Peng, Sijie Ren, Linhui Dai, Xiaohong Liu, Chengqi Li, Jun Chen, Yuichi Ito, Bhavya Vasudeva, Puneesh Deora, Umapada Pal, Zhenyu Guo, Yu Zhu, Tian Liang, Chenghua Li, Cong Leng, Zhihong Pan, Baopu Li, Byung-Hoon Kim, Joonyoung Song, Jong Chul Ye, JaeHyun Baek, Magauiya Zhussip, Yeskendir Koishekenov, Hwechul Cho Ye, Xin Liu, Xueying Hu, Jun Jiang, Jinwei Gu, Kai Li, Pengliang Tan, Bingxin Hou

* Published in ECCV 2020 Workshops (Advances in Image Manipulation), https://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/aim20/ 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Training of Multi-level Wavelet Residual Networks for Image Denoising

Oct 23, 2020
Yali Peng, Yue Cao, Shigang Liu, Jian Yang, Wangmeng Zuo

* 13 pages, 7 figures code: https://github.com/happycaoyue/PT-MWRN 

  Access Paper or Ask Questions

Discriminative Segmentation Tracking Using Dual Memory Banks

Sep 29, 2020
Fei Xie, Wankou Yang, Bo Liu, Kaihua Zhang, Wanli Xue, Wangmeng Zuo

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Real Image Super-Resolution: Methods and Results

Sep 25, 2020
Pengxu Wei, Hannan Lu, Radu Timofte, Liang Lin, Wangmeng Zuo, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Tangxin Xie, Liang Cao, Yan Zou, Yi Shen, Jialiang Zhang, Yu Jia, Kaihua Cheng, Chenhuan Wu, Yue Lin, Cen Liu, Yunbo Peng, Xueyi Zou, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Yoseob Han, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Haoning Wu, Dejia Xu, Bo Zhou, Wei Guan, Xiaobo Li, Chen Ye, Hao Li, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Zhijing Yang, Xiaojun Yang, Haoyu Zhong, Xin Li, Xin Jin, Yaojun Wu, Yingxue Pang, Sen Liu, Zhi-Song Liu, Li-Wen Wang, Chu-Tak Li, Marie-Paule Cani, Wan-Chi Siu, Yuanbo Zhou, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni, Xiaofeng Cong, Rajat Gupta, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Feras Almasri, Thomas Vandamme, Olivier Debeir

* European Conference on Computer Vision Workshops, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Flow-based Feature Warping for Face Frontalization with Illumination Inconsistent Supervision

Sep 09, 2020
Yuxiang Wei, Ming Liu, Haolin Wang, Ruifeng Zhu, Guosheng Hu, Wangmeng Zuo

* ECCV 2020. Code is available at: https://github.com/csyxwei/FFWM 

  Access Paper or Ask Questions

Plug-and-Play Image Restoration with Deep Denoiser Prior

Aug 31, 2020
Kai Zhang, Yawei Li, Wangmeng Zuo, Lei Zhang, Luc Van Gool, Radu Timofte

* An extended version of IRCNN (CVPR17). Project page: https://github.com/cszn/DPIR 

  Access Paper or Ask Questions

Unpaired Learning of Deep Image Denoising

Aug 31, 2020
Xiaohe Wu, Ming Liu, Yue Cao, Dongwei Ren, Wangmeng Zuo

* 20 pages, 6 figures, ECCV 

  Access Paper or Ask Questions

Component Divide-and-Conquer for Real-World Image Super-Resolution

Aug 05, 2020
Pengxu Wei, Ziwei Xie, Hannan Lu, Zongyuan Zhan, Qixiang Ye, Wangmeng Zuo, Liang Lin

* European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Blind Face Restoration via Deep Multi-scale Component Dictionaries

Aug 02, 2020
Xiaoming Li, Chaofeng Chen, Shangchen Zhou, Xianhui Lin, Wangmeng Zuo, Lei Zhang

* In ECCV 2020. Code is available at: https://github.com/csxmli2016/DFDNet 

  Access Paper or Ask Questions

Lightweight Image Super-Resolution with Enhanced CNN

Jul 11, 2020
Chunwei Tian, Ruibin Zhuge, Zhihao Wu, Yong Xu, Wangmeng Zuo, Chen Chen, Chia-Wen Lin


  Access Paper or Ask Questions

Designing and Training of A Dual CNN for Image Denoising

Jul 08, 2020
Chunwei Tian, Yong Xu, Wangmeng Zuo, Bo Du, Chia-Wen Lin, David Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Cross-Scale Internal Graph Neural Network for Image Super-Resolution

Jun 30, 2020
Shangchen Zhou, Jiawei Zhang, Wangmeng Zuo, Chen Change Loy


  Access Paper or Ask Questions

Flexible Image Denoising with Multi-layer Conditional Feature Modulation

Jun 24, 2020
Jiazhi Du, Xin Qiao, Zifei Yan, Hongzhi Zhang, Wangmeng Zuo


  Access Paper or Ask Questions

Learning Context-Based Non-local Entropy Modeling for Image Compression

May 10, 2020
Mu Li, Kai Zhang, Wangmeng Zuo, Radu Timofte, David Zhang


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results

May 08, 2020
Abdelrahman Abdelhamed, Mahmoud Afifi, Radu Timofte, Michael S. Brown, Yue Cao, Zhilu Zhang, Wangmeng Zuo, Xiaoling Zhang, Jiye Liu, Wendong Chen, Changyuan Wen, Meng Liu, Shuailin Lv, Yunchao Zhang, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Xiyu Yu, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Songhyun Yu, Bumjun Park, Jechang Jeong, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Zengli Yang, Long Bao, Shuangquan Wang, Dongwoon Bai, Jungwon Lee, Youngjung Kim, Kyeongha Rho, Changyeop Shin, Sungho Kim, Pengliang Tang, Yiyun Zhao, Yuqian Zhou, Yuchen Fan, Thomas Huang, Zhihao Li, Nisarg A. Shah, Wei Liu, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Marcin Możejko, Tomasz Latkowski, Lukasz Treszczotko, Michał Szafraniuk, Krzysztof Trojanowski, Yanhong Wu, Pablo Navarrete Michelini, Fengshuo Hu, Yunhua Lu, Sujin Kim, Wonjin Kim, Jaayeon Lee, Jang-Hwan Choi, Magauiya Zhussip, Azamat Khassenov, Jong Hyun Kim, Hwechul Cho, Priya Kansal, Sabari Nathan, Zhangyu Ye, Xiwen Lu, Yaqi Wu, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, Siliang Tang, Yanpeng Cao, Matteo Maggioni, Ioannis Marras, Thomas Tanay, Gregory Slabaugh, Youliang Yan, Myungjoo Kang, Han-Soo Choi, Kyungmin Song, Shusong Xu, Xiaomu Lu, Tingniao Wang, Chunxia Lei, Bin Liu, Rajat Gupta, Vineet Kumar


  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Geometric Factors in Model Learning and Inference for Object Detection and Instance Segmentation

May 08, 2020
Zhaohui Zheng, Ping Wang, Dongwei Ren, Wei Liu, Rongguang Ye, Qinghua Hu, Wangmeng Zuo

* All the source code and trained models are available at https://github.com/Zzh-tju/CIoU arXiv admin note: text overlap with arXiv:1911.08287 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Adaptive Inference Networks for Single Image Super-Resolution

Apr 08, 2020
Ming Liu, Zhilu Zhang, Liya Hou, Wangmeng Zuo, Lei Zhang

* Code can be found at https://github.com/csmliu/AdaDSR 

  Access Paper or Ask Questions

What Deep CNNs Benefit from Global Covariance Pooling: An Optimization Perspective

Mar 25, 2020
Qilong Wang, Li Zhang, Banggu Wu, Dongwei Ren, Peihua Li, Wangmeng Zuo, Qinghua Hu

* Accepted to CVPR 2020; Project Page: https://github.com/ZhangLi-CS/GCP_Optimization 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Photo-Realistic Virtual Try-On by Adaptively Generating$\leftrightarrow$Preserving Image Content

Mar 12, 2020
Han Yang, Ruimao Zhang, Xiaobao Guo, Wei Liu, Wangmeng Zuo, Ping Luo

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning on Image Denoising: An overview

Jan 16, 2020
Chunwei Tian, Lunke Fei, Wenxian Zheng, Yong Xu, Wangmeng Zuo, Chia-Wen Lin


  Access Paper or Ask Questions