Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaoming Li

Cross-Site Severity Assessment of COVID-19 from CT Images via Domain Adaptation


Sep 08, 2021
Geng-Xin Xu, Chen Liu, Jun Liu, Zhongxiang Ding, Feng Shi, Man Guo, Wei Zhao, Xiaoming Li, Ying Wei, Yaozong Gao, Chuan-Xian Ren, Dinggang Shen


  Access Paper or Ask Questions

Learning Semantic Person Image Generation by Region-Adaptive Normalization


Apr 14, 2021
Zhengyao Lv, Xiaoming Li, Xin Li, Fu Li, Tianwei Lin, Dongliang He, Wangmeng Zuo


  Access Paper or Ask Questions

Artificial Intelligence Enhanced Rapid and Efficient Diagnosis of Mycoplasma Pneumoniae Pneumonia in Children Patients


Feb 20, 2021
Chenglin Pan, Kuan Yan, Xiao Liu, Yanjie Chen, Yanyan Luo, Xiaoming Li, Zhenguo Nie, Xinjun Liu

* 23 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Semantic-Aware Style Transformation for Blind Face Restoration


Sep 18, 2020
Chaofeng Chen, Xiaoming Li, Lingbo Yang, Xianhui Lin, Lei Zhang, Kwan-Yee K. Wong

* Tech report https://github.com/chaofengc/PSFRGAN 

  Access Paper or Ask Questions

Blind Face Restoration via Deep Multi-scale Component Dictionaries


Aug 02, 2020
Xiaoming Li, Chaofeng Chen, Shangchen Zhou, Xianhui Lin, Wangmeng Zuo, Lei Zhang

* In ECCV 2020. Code is available at: https://github.com/csxmli2016/DFDNet 

  Access Paper or Ask Questions

Face Super-Resolution Guided by 3D Facial Priors


Jul 18, 2020
Xiaobin Hu, Wenqi Ren, John LaMaster, Xiaochun Cao, Xiaoming Li, Zechao Li, Bjoern Menze, Wei Liu

* Accepted as a spotlight paper, European Conference on Computer Vision 2020 (ECCV) 

  Access Paper or Ask Questions

A GRU-based Mixture Density Network for Data-Driven Dynamic Stochastic Programming


Jun 26, 2020
Xiaoming Li, Chun Wang, Xiao Huang, Yimin Nie


  Access Paper or Ask Questions

DDKSP: A Data-Driven Stochastic Programming Framework for Car-Sharing Relocation Problem


Jan 20, 2020
Xiaoming Li, Chun Wang, Xiao Huang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1909.09293 

  Access Paper or Ask Questions

A Two-Stage Stochastic Programming Model for Car-Sharing Problem using Kernel Density Estimation


Sep 20, 2019
Xiaoming Li, Chun Wang, Xiao Huang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Symmetry Consistent Deep CNNs for Face Completion


Dec 19, 2018
Xiaoming Li, Ming Liu, Jieru Zhu, Wangmeng Zuo, Meng Wang, Guosheng Hu, Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Identity Preserving Face Completion for Large Ocular Region Occlusion


Jul 23, 2018
Yajie Zhao, Weikai Chen, Jun Xing, Xiaoming Li, Zach Bessinger, Fuchang Liu, Wangmeng Zuo, Ruigang Yang

* The British Machine Vision Conference (BMVC) 2018 
* 12 pages,9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Warped Guidance for Blind Face Restoration


Apr 16, 2018
Xiaoming Li, Ming Liu, Yuting Ye, Wangmeng Zuo, Liang Lin, Ruigang Yang

* 25 pages, 14 figures and 1 table 

  Access Paper or Ask Questions

Shift-Net: Image Inpainting via Deep Feature Rearrangement


Apr 13, 2018
Zhaoyi Yan, Xiaoming Li, Mu Li, Wangmeng Zuo, Shiguang Shan

* 25 pages, 17 figures, 1 table, main paper + supplementary material 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Generative Question Answering


Apr 22, 2016
Jun Yin, Xin Jiang, Zhengdong Lu, Lifeng Shang, Hang Li, Xiaoming Li

* Accepted by IJCAI 2016 

  Access Paper or Ask Questions